Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Πρώτη Ανακοίνωση του 8ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, 6-8 Οκτωβρίου 2023

 


Θεσσαλονίκη, 6-8 Οκτωβρίου 2023, ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
  
Πρώτη Ανακοίνωση

Διοργάνωση

Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας
Συνδιοργάνωση 

Σύνδεσμος Χημικών Βόρειας Ελλάδας

Υπό την αιγίδα 

Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

Ταυτότητα του Συνεδρίου

Με αφετηρία το 2002, το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί βήμα για τους επιστήμονες που ασχολούνται με τον έλεγχο, τη διαχείριση και τις τεχνολογίες περιβάλλοντος καθώς και με θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στο συνέδριο παρουσιάζεται το έργο που επιτελείται σε θέματα περιβάλλοντος στην Ελλάδα από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων. Έχει ως σκοπό την ολοκληρωμένη παρουσίαση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων, την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, τη διατύπωση προτάσεων για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Πλέον είναι ένα Συνέδριο θεσμός, καθώς από το πρώτο συνέδριο που έλαβε χώρα το 2002 και για τα επόμενα έξι συνέδρια, η προσέλευση ξεπερνούσε τα αναμενόμενα, ακόμα και διαδικτυακά μέσω της πανδημίας του CoVid.  


Θεματολογία του Συνεδρίου

 •Ατμοσφαιρική ρύπανση

•Ρύπανση υδάτων

•Ρύπανση εδάφους

•Υγρά απόβλητα

•Στερεά απόβλητα

•Τεχνολογία αντιρύπανσης

•Διασυνοριακή ρύπανση

•Μέθοδοι περιβαλλοντικής ανάλυσης

•Περιβαλλοντική υγεία

•Φυσικό περιβάλλον

• Κλιματική αλλαγή

• Περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία

•Περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμός

•Οικονομικά περιβάλλοντος

•Πράσινη Χημεία και Χημική Τεχνολογία

•Περιβαλλοντική εκπαίδευση

•Οικοτοξικολογία


 Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων (2 σελίδες): 30-04-2023

Κρίση και αποδοχή περιλήψεων: 15-05-2023


Κόστος Συμμετοχής

                             Πριν τις 15.5.23  Μετά τις 15.5.23

Σύνεδροι/Εισηγητές: 80 €       95 €

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: 50 €       65 €

Φοιτητές:            30 €       35 €

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου.

Η συμμετοχή στο Green Networking Gala Dinner (GNGD) που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Οκτωβρίου δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το GNG dinner θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. 


Βραβεία

Θα υπάρξουν τα κάτωθι βραβεία: 

1) Βραβείο Νέου Ερευνητήγια προφορική παρουσίαση (για μεταδιδακτορικούς ερευνητές)

2) Βραβείο Νέου Ερευνητήγια προφορική παρουσίαση (για υποψήφιο διδάκτορα)

3) 4 βραβεία αναρτημένης εργασίας (poster) για τις θεματικές ενότητες: i) αέρας, ii) νερό, iii) έδαφος, iv) αειφόρου ανάπτυξης.

Για τα βραβεία «Νέου Ερευνητή» απαιτείται αίτηση από τον υποψήφιο (ή τον επιβλέποντά στη περίπτωση του υποψ. Διδάκτορα). 


Υποβολή Περιλήψεων

Η περίληψη πρέπει να γραφεί στα ελληνικά και στα αγγλικά σύμφωνα με τις «Οδηγίες συγγραφής περιλήψεων» του Συνεδρίου.

Οι συγγραφείς μπορούν να ζητήσουν η εργασία τους να είναι προφορική ή αναρτημένη/poster. Η τελική όμως κατανομή των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή. Λεπτομέρειες για την υποβολή των περιλήψεων θα ακολουθήσουν. 


Ανακοινώσεις & Πρακτικά του Συνεδρίου

Οι εισηγήσεις - προφορικές και αναρτημένες/posters - θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Όλες οι εργασίες - προφορικές και αναρτημένες/posters - θεωρούνται ισότιμες και όσες γίνουν δεκτές θα περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Προϋπόθεση για να δημοσιευθεί μια εργασία στα Πρακτικά του Συνεδρίου είναι η εγγραφή και συμμετοχή ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο.

Μέγιστος αριθμός εισηγήσεων ανά εγγραφή: 2


ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργασίες που θα ανακοινωθούν στο 8ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας μπορούν να δημοσιευθούν  σε Special Issues διεθνών περιοδικών (μετά peer review), και στα "Χημικά Χρονικά” της ΕΕΧ. Περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα.  


Πληροφορίες

Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ

Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ: Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη, τηλ (απόγευμα): 2310 278077

E-mail: ptkdm@eex.gr


Συντονιστές Συνεδρίου

Δημήτριος Γιαννακουδάκης 

E-mail: dagchem@gmail.com

Ιωάννης Κατσογιάννης

E-mail: katsogia@chem.auth.gr


Ιστότοποι στο Διαδίκτυο:

http://persynmak.blogspot.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088240691015

www.eex.gr 


Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Πρακτικά του 7ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας


 Στον σύνδεσμο

https://sites.google.com/gapps.auth.gr/persynmak 

έχει αναρτηθεί το pdf με τις περιλήψεις από τις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Δυνατότητα δημοσίευσης εργασιών που ανακοινώθηκαν στο 7ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

 Οι εργασίες που ανακοινώθηκαν στο 7ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας μπορούν να δημοσιευθούν (μετά από επέκταση και peer review) στα περιοδικά: 

- "Molecules", στο special issue του περιοδικού με θέμα: "Analytical Aspects in Environmental Pollution Monitoring in Northern Greece”

- "Sustainability", στο special issue του περιοδικού με θέμα “Εnvironmental Aspects in Greece – A Multidisciplinary Approach”

- "Υδροτεχνικά" της ΕΥΕ

- "Water and Wastes"

- "Χημικά Χρονικά” της ΕΕΧ

- στο περιοδικό του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος.


Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Πρόγραμμα του 7ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας

 

Θεσσαλονίκη, 30 Oκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2020

Διοργάνωση

Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεν. & Δυτ. Μακεδονίας

Συνδιοργάνωση 

Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜΘ)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμος Θεσσαλονίκης

Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος

Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης A.E.

Επιστημονικό Τμήμα Περιβάλλοντος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ΤΠΥΑΕ ΕΕΧ

Συμβούλιο Περιβάλλοντος ΑΠΘ


Τιμητική Οργανωτική Επιτροπή

Ι. Σάββας, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Α. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Κ. Γιουτίκας Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Κ. Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Σ. Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας

Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΕΥΑΘ

Ν. Παπαϊωάννου, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γ. Στάμου, Πρόεδρος Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Π. Σπαθής, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας ΑΠΘ

Χ. Χυντήρογλου, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών

Β. Σαμανίδου, Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ

Ε. Δεληγιάννη, Πρόεδρος ΣΧΒΕ

Κ. Νικολάου, ΑΠΘ

Ι. Κατσογιάννης, Πρόεδρος ΤΠΥΑΕ ΕΕΧ

Ν. Θεοδοσίου, Πρόεδρος Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Α. Παναγιώτου, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου


Επιστημονική Επιτροπή


Τ. Αλμπάνης (ΠΙ)

Δ. Βαγενάς (Παν. Δ. Ελλάδος)

Δ. Βουτσά (ΑΠΘ)

Α. Γεωργόπουλος (ΑΠΘ)

Σ. Γενίτσαρης (ΑΠΘ)

Δ. Γιαννακουδάκης (ΑΠΘ)

M. Δασενάκης (ΕΚΠΑ)

Ε. Δεληγιάννη (ΑΠΘ)

Ε. Διαμαντόπουλος (Πολ. Κρήτης)

Α. Ζουμπούλης (ΑΠΘ)

Ζ. Κανελοπούλου (Δ. Θεσ/κης)

Μ. Καραντανέλλη (Παν Αιγαίου)

Χ. Καραπαναγιώτη (Παν. Πατρών)

Π. Κασσομένος (ΠΙ)

Ι. Κατσογιάννης (ΑΠΘ)

Α. Κελέσης (Δ. Θεσ/κης)

Κ. Κομνίτσας (Πολ. Κρήτης)

Γ. Κύζας (ΔΙΠΑΕ)

Ι. Κωνσταντίνου (ΠΙ)

Ν. Λαζαρίδης (ΑΠΘ)

Δ. Λαμπροπούλου (ΑΠΘ)

 

 

 

 

Κ. Μακρής (ΤΕΠΑΚ)

Ε. Μανώλη (ΑΠΘ)

Μ. Μήτρακας (ΑΠΘ)

Ν. Μουσιόπουλος (ΑΠΘ)

Σ. Μπάσμπας (ΑΠΘ)

Σ. Μπεζεργιάννη  (ΕΚΕΤΑ)

Κ. Νικολάου (ΑΠΘ)

Ε. Νταρακάς (ΑΠΘ)

Α. Ξενίδης (ΕΜΠ)

Ν. Ξανθοπούλου (ΕΥΑΘ)

Ε. Οικονόμου (ΑΠΘ)

Ν. Παπαδάκης (ΑΠΘ)

Μ. Πετρακάκης (Δ. Θεσ/κης)

Ι. Πούλιος (ΑΠΘ)

Κ. Πούλος (ΠΠ)

Β. Σαμανίδου (ΑΠΘ)

Κ. Σαμαρά (ΑΠΘ)

Π. Σαμαράς (ΔΙΠΑΕ)

Ν. Τζόλλας (ΠΚΜ)

Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ)

Α. Τριανταφύλλου (Παν/μιο ΔΜ)

 

 

Οργανωτική Επιτροπή

 

Ε. Δεληγιάννη (Μέλος ΔΕ ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Πρόεδρος ΣΧΒΕ) Συντονίστρια Συνεδρίου

Ν. Καλογιούρη (ΑΠΘ)

Δ. Βουτσά (ΑΠΘ) Συντονίστρια Συνεδρίου

Κ. Ρέκος (ΑΠΘ)

Ν. Μανούση (ΑΠΘ)

Μ. Τερζίδης (Αντιπρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)

Π. Τσαβέ (ΑΠΘ)

Β. Κουλός (Γεν. Γραμματέας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)

Ο-Ε Πλαστήρας (ΑΠΘ)

Μ. Δάφτσης (Ταμίας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)

A. Mαργέλλου (ΑΠΘ)

Κ. Σαμαρά (ΑΠΘ)

Α. Τόλκου (Γεν. Γραμματέας  ΣΧΒΕ)

Δ. Λαμπροπούλου (ΑΠΘ)

Ι. Βαφειάδης (Ταμίας ΣΧΒΕ)

Χ. Προχάσκα (ΑΠΘ)

Β. Αλαμπάνος (ΑΠΘ)

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Ταυτότητα του Συνεδρίου

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί βήμα για τους επιστήμονες που ασχολούνται με τον έλεγχο, τη διαχείριση και τις τεχνολογίες περιβάλλοντος καθώς και με θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στο συνέδριο παρουσιάζεται το έργο που επιτελείται σε θέματα περιβάλλοντος στην Ελλάδα από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων.  Εχει ως σκοπό την ολοκληρωμένη παρουσίαση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων, την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, τη διατύπωση προτάσεων για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.


Θεματολογία του Συνεδρίου

 

·         Ατμοσφαιρική ρύπανση

·         Ρύπανση υδάτων

·         Ρύπανση εδάφους

·         Υγρά απόβλητα

·         Στερεά απόβλητα

·         Διασυνοριακή ρύπανση

·         Μέθοδοι περιβαλλοντικής ανάλυσης

·         Τεχνολογία αντιρρύπανσης

 

 

·         Περιβαλλοντική υγεία

·         Φυσικό περιβάλλον

·         Περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία

·         Περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμός

·         Οικονομικά περιβάλλοντος

·         ΠράσινηΧημεία και ΧημικήΤεχνολογία

·         Περιβαλλοντική εκπαίδευση

·         Οικοτοξικολογία

 

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από: α) το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων των συγγραφέων  που συμμετέχουν στις επιστημονικές ανακοινώσεις, β) την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γ) το ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων των ανακοινώσεων, δ) την αξιοσημείωτη συμμετοχή στις ανακοινώσεις επιστημόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού.

Οι επιστημονικές εργασίες του 7ου Συνεδρίου ταξινομήθηκαν στις θεματικές ενότητες:

1. Κατεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων 

2. Πράσινη Χημεία και Τεχνολογία

3. Φυσικό Περιβάλλον και Οικοσυστήματα

4. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

5. Περιβαλλοντικές Διεργασίες

6. Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Βόρειας Ελλάδας

7. Περιβαλλοντική Ανάλυση

8. Κατεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων της Βιομηχανίας Τροφίμων

9. Καταλυτικές/Οξειδωτικές Μέθοδοι Αντιρρύπανσης

10. Ατμόσφαιρα

11. Ενέργεια&Περιβάλλον

12. ΠεριβαλλοντικόςΣχεδιασμός

13. Χερσαίο και ΥδάτινοΠεριβάλλον

14. ΔιαχείρισηΑποβλήτων / Ανακύκλωση

15. ΠεριβαλλοντικήΕκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι εργασίες που έγιναν δεκτές περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου (περιλήψεις των εργασιών) τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Επιλεγμένες εργασίες του Συνεδρίου μπορούν να δημοσιευθούν (μετά από επέκταση και νέα κρίση) στα special issues των περιοδικών Molecules με θέμα:  "Analytical Aspects in Environmental Pollution Monitoring in Northern Greece” και Sustainability με θέμα “Εnvironmental Aspects in GreeceA Multidisciplinary Approach”, στα "Χημικά Χρονικά” καθώς και στο περιοδικό του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος.


ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 7ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου του 2020.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom. Στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου αναφέρονται οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι για κάθε συνεδρίαση. Οι σύνεδροι μπορούν να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση που επιθυμούν.

Οδηγίες για τρόπο σύνδεσης και συμμετοχής σε εξ αποστάσεως διάλεξη με το Zoom υπάρχουν στον ιστότοπο: https://it.auth.gr/el/zoomparticipant.


ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις. Οι δύο μορφές παρουσίασης αντιμετωπίζονται ισότιμα στο πρόγραμμα και στα πρακτικά του Συνεδρίου.

 

Οδηγίες προφορικής παρουσίασης:

1. Ο χρόνος για όλες τις προφορικές παρουσιάσεις είναι 15 λεπτά.

2. Η συζήτηση για όλες τις παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθεί στο τέλος κάθε συνεδρίασης και θα διαρκεί 15 λεπτά.

3. Μια μόνο μέθοδος παρουσίασης είναι διαθέσιμη: Παρουσίαση διαμέσου ηλεκτρονικού υπολογιστή με χρήση αρχείου Microsoft Power Point.

4. Οι ομιλητές πρέπει να συνδεθούν στην συνεδρίαση στην οποία ανήκει η παρουσίασή τους τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίας και με κοινή χρήση οθόνης να παρουσιάσουν την ομιλία τους.

 

Οδηγίες αναρτημένης ανακοίνωσης / poster:

1. Το κάθε poster αναφέρεται με την θεματική ενότητα και έναν αριθμό όπως εμφανίζεται στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου

2. Το κάθε poster πρέπει να εμφανίζεται σε μορφή PDF.

3. Το poster αναρτάται στην ιστοσελίδα https://sites.google.com/gapps.auth.gr/persynmak σύμφωνα με τις αναρτημένες οδηγίες.

4. Τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς του poster πρέπει να είναι συνδεδεμένος κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης από το πρόγραμμα παρουσίασης των αναρτημένων παρουσιάσεων / posters για συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους συνέδρους.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύνεδροι/Εισηγητές 60 €

Μεταπτυχιακοί φοιτητές 30 €

Φοιτητές 20 €

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ

Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη

Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, τηλ (απόγευμα): 2310 278077

E-mail: ptkdm@eex.gr

 

Συντονίστριες Συνεδρίου

Ελένη Δεληγιάννη

E-mail: lenadj@chem.auth.gr

Δήμητρα Βουτσά

E-mail: dvoutsa@chem.auth.gr

 

Ιστότοποι στο Διαδίκτυο:

https://sites.google.com/gapps.auth.gr/persynmakprogramma

http://persynmak.blogspot.com

www.facebook.com/7ο-Περιβαλλοντικό-Συνέδριο-Μακεδονίας-30-Οκτωβρίου-1-Νοεμβρίου-2020-1574790302844162/

www.eex.gr

https://sites.google.com/gapps.auth.gr/persynmak

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΖΟΟΜ

 

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020


Σειρά A


09.15 – 11.45          1η Συνεδρίαση: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Υπεύθυνοι Συνεδρίασης: Κύζας Γ.,Κατσογιάννης Ι.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/94206802352

MeetingID: 942 0680 2352

 

12.15 – 14.15       2η Συνεδρίαση: ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης: Τριανταφυλλίδης Κ., Γιαννακουδάκης Δ.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/92179040372

 

Meeting ID: 921 7904 0372

 

17.00 – 19.30   3η Συνεδρίαση: ΗΜΕΡΙΔΑΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ      ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Δεληγιάννη Ε., Βουτσά Δ.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/98885584496

Meeting ID: 988 8558 4496

 

Σειρά B

 

09.15 – 11.15       4η Συνεδρίαση: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Μουστάκα Μ., Γενίτσαρης Σ.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/99231427613

Meeting ID: 992 3142 7613


12.00 – 14.00 5η Συνεδρίαση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ


Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Γραμματικάκης Ι.Ε., ΠαπαμήτσουΘ.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/92546591606

Meeting ID: 925 4659 1606

 

16.30 – 18.30 6η Συνεδρίαση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ


Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Αχιλιάς Δ., Ζασπάλης Β.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/91303997760

Meeting ID: 913 0399 7760


20.00 - 21.00 Τελετή Έναρξης

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:

Β. Σαμανίδου, Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ

Ε. Δεληγιάννη, Πρόεδρος ΣΧΒΕ/ Συντονίστρια Συνεδρίου

Δ. Βουτσά, Συντονίστρια Συνεδρίου

 

Χαιρετισμοί

Προσκεκλημένη κεντρική ομιλία:

«Η περιβαλλοντικήδιάσταση  των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.»

Ν. Θεοδοσίου

Καθηγητής ΑΠΘ–τ Πρόεδρος Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/92525410127

Μeeting ID: 925 2541 0127


Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

 

Σειρά A

 

09.00 – 11.30              7η Συνεδρίαση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης: Σαμανίδου Β., Ανθεμίδης Α.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/96962442671

 

MeetingID: 969 6244 2671

 

12.00 – 13.30          8η Συνεδρίαση:  ΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης: Ζαμάνης Α., Μαντζουρίδου Φ.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/94430437416

Meeting ID: 944 3043 7416

 

16.30 – 18.45 9η Συνεδρίαση: ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ/ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ


Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Λαμπροπούλου Δ., Γιαννακουδάκης, Δ.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/94466086978

MeetingID: 944 6608 6978


Σειρά B

 

9.15 – 11.30          10η Συνεδρίαση: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ I

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Σαμαρά Κ., Καρατζάς Κ.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/92135636722

Meeting ID: 921 3563 6722

 

12.00 – 14.15           11η Συνεδρίαση: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ IΙ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Βουτσά Δ., Ντζιαχρήστος Λ.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/95756631352

MeetingID: 957 5663 1352


16.30 – 18.30         12η Συνεδρίαση: ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Νικολάου Κ., Βλαχοκώστας Χ.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/99234990614

Meeting ID: 992 3499 0614

 

19.00 – 20.45      13η Συνεδρίαση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης: Πεταλά Μ.,, Κύζας Γ.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/91300084946

Meeting ID: 913 0008 4946


Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

 

Σειρά Α

 

09.15 – 11.30           14η Συνεδρίαση: ΧΕΡΣΑΙΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Βουτσά Δ.Νταρακάς Ε.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/98098580458

Meeting ID: 980 9858 0458


12.00 – 14.30             15η Συνεδρίαση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Νικολάου Κ., Λαμπροπούλου Δ.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/98014309468

Meeting ID: 980 1430 9468


Σειρά B

 

09.15–11.00 16η Συνεδρίαση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ  ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  Ι

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης: Μπάμπαλη Μ.,  Ράγκου Π.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/99065882643

Meeting ID: 990 6588 2643

 

11.30-14.00  17η  Συνεδρίαση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗIΙ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Καραγκιοζίδης Π., Αποστόλου Μ.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/99279860750

Meeting ID: 992 7986 0750


14.30-15.30  18η Συνεδρίαση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝAΡΤΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ


Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Σαμανίδου Β., Τερζίδης Μ., Γενίτσαρης Σ., Τόλκου Α.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/91398851570

Meeting ID: 913 9885 1570


16.00-17.00  Κλείσιμο Συνεδρίου - Απονομή Βραβείου καλύτερης αναρτημένης δημοσίευσης

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης: Σαμανίδου Β., Δεληγιάννη Ε., Βουτσά Δ.

Σύνδεσμος zoom:

https://authgr.zoom.us/j/94548900273

Meeting ID: 945 4890 0273ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

 

Σειρά Α

 

09.15 – 11.45  1η Συνεδρίαση: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Κύζας Γ.,  Κατσογιάννης Ι.

 

1. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ As (III)  ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ Fe (II) Ή ΤΟΥ Fe    (III) ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ή ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ

      Λασκαρίδης Α., Παπαζίδου Β., Τζόλας Ν., Κατσογιάννης Ι.

2.      ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΜΙΝΗΣ-ΠΥΡΙΤΙΑΣ

Ξανθοπούλου Μ., Τζόλλας Ν., Γκιλιόπουλος Δ., Τριανταφυλλίδης Κ., Κατσογιάννης Ι.

3.      ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΩΣ ΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Πετρομελίδου Σ., Αναγνωστοπούλου Κ., Ευγενίδου Ε., Τερζοπούλου Z., Μπικιάρης Δ., Λαμπροπούλου Δ.

4.      THMs ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

      ΞανθοπούλουΝ., Αλεξιάδου Δ. , Γκεμεντζόγλου Χ., Σερετούδη Γ.

5.      ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ

      Γιαννακουδάκη Άννα

6.   ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

      Τρικκαλιώτης Δ.Γ. Μητρόπουλος Α.Χ., Κύζας Γ.Ζ.

7.      ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Σδούγκου Α., Καψαλάκη Κ, Κοζάρη Α., Βουτσά Δ.

 

12.15 – 14.15        2η Συνεδρίαση: ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Τριανταφυλλίδης Κ., Γιαννακουδάκης Δ.

 

1.      ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

       Ιωαννίδου Σ. , Μαργέλλου Α., Τριανταφυλλίδης Κ.

2.      ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΙΝΗΣ - ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

      Παππά Χ., Γκιλιόπουλος Δ., Μαργέλλου Α., Φωτόπουλος Α., Τριανταφυλλίδης Κ.

3.      ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ

      Μαργέλλου Α., Ζορμπά Φ., Τριανταφυλλίδης Κ.

4.      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΖΩΙΚΑ ΛΙΠΗ

      Χρυσικού Π., Δημητριάδης A., Μπεζεργιάννη Σ., Κόκκαλης Α., Ντούφας Λ.

5.      ΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ 4,6-DMDBT

Ρέκος Κ. , Σαμανίδου Β., Τριανταφυλλίδης Κ.,  Δεληγιάννη Ε.

6.      Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ CO2 ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

Kosheleva R., Κύζας Γ.Ζ., Κόκκινος Ν.Κ., Μητρόπουλος Α.Χ.

 

 

17.00 – 19.30 3η Συνεδρίαση: ΗΜΕΡΙΔΑ:ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Δεληγιάννη Ε., Βουτσά Δ.

 

1.      ΔΥΣΟΣΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Σαμαρά Κωνσταντινή.

2.      ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΡΥΠΟΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.       

Βουτσά Δήμητρα.

3.      ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΙΩΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΞΙΟΥ.

Λαμπροπούλου Δημητρούλα.

4.      ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ

Κρεστενίτης Γ., Ανδρουλιδάκης Γ., Μακρής Χ., Μπαλτίκας Β., Πεταλά M., Τσιρίδης Β., Σακαβέλη Φ., Νταρακάς E., Στεφανίδου A., Γενίτσαρης Σ., Μουστάκα M., Αντωνιάδου Χ., Χιντίρογλου Χ., Τοπουζέλης K.,  Κολοβογιάννης Β.

5.      ΚΟΡΩΝΕΙΑ: Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μουστάκα Μ, Μιχαλούδη Ε, Δεμερτζιόγλου Μ, Βουτσά Δ, Κοζάρη Α, Κυπαρίσσης Α, Κορμάς Κ,  Στεφανίδου Ν, Τσαβδαρίδου Ν, Κατσιάπη Μ, Μαζάρης Α.

6.      ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Παναγιώτου Α.- Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου.

7.      ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤζόλλαςΝικόλαος

8.      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓιουτίκαςΚωνσταντίνος

9. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΑΔΜΘ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ. 

     Σάββας Ιωάννης Σειρά B


09.15 – 11.15       4η Συνεδρίαση: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Μουστάκα Μ., Γενίτσαρης Σ.


1.      ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOYΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

      Δημητριάδης Δ., Βάκκας Θ., Κατσέλης Ι.

2.      Η ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΡΑΞΟΥ ΩΣ ΜΕΡΟΣ  ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΡΟΦΥΛΙΑΣ 

      Γκίνης Α., Τσίγκου Κ., Κορνάρος Μ., Στιβανάκης Β.

3.      ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

Μαυρίδης Χ., Δικταπανίδης Γ., Τσακιρίδης Ι., Λαζαρίδου Δ. και Παπασπυρόπουλος Κ.Γ.


4.      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

      Νικολέτος Η.,  Kατσιφαράκης Κ.Λ., Αλεξιάδου Σ

5.      ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ZeamaysL.)

      Λάσκαρη Μ., Δόρδας Χ., Μενεξές Γ. Γκατζολης Ι., Καλφας Η.

6.        Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

       Νασοπούλου Θ., Παρασόγλου Σ.

7.      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΤΗΝΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Tσαμπούλα Α., Παπαδάκης Ε.Ν., Βρύζας Ζ., Κοτοπούλου Α., Κιντζίκογλου Α., Παπαδοπούλου-    Μουρκίδου Ε.

 

12.00 – 14.00 5η Συνεδρίαση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

 

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Γραμματικάκης Ι.Ε., Παπαμήτσου Θ.


1.      Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

      Βενετσάνος Ε.

2.      ΕΡΕΥΝΑ (2019-2020) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

      Κοσμόπουλος Π., Καντζιούρα Α., Κοσμόπουλος Ι, Κλέσκας Κ., Κοσμόπουλος Α.Μ.

3.      ΤΟΞΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΙΟΥ (Eu)  ΣΤΗΝ ΕΜΒΡΥΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ZEBRAFISH(BRACHYDANIO RERIO)

     Λάζαρης Δ., Δρόσος Β.

4.   ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γραμματικάκης Ι.Ε., ΠαπαμήτσουΘ., ΤσίντσιφαΚ., Ψευτέλη Μ., Σιόγκα Α.

5. ΚΑΘ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Γραμματικάκης Ι.Ε., ΠαπαμήτσουΘ., ΤσίντσιφαΚ., Μαυρουδή Ε., ΚωνσταντόπουλοςΠ.,ΠαπαδοπούλουΕ., Σιόγκα Α.

 

16.30 – 18.30 6η Συνεδρίαση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Αχιλιάς Δ.,Ζασπάλης Β.

 

1.      ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

       Αγγίσταλη Κ., Καρανάσιου Α., Πάτσιος Σ., Πλάκας Κ., Ζασπάλης Β., Καράμπελας Α.

2.      ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ AYΤΩΝ ΠΟΥΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΕ ΑΗΗΕ

      Χαριτοπούλου Μ.Α, Αχιλιάς Δ.

3.      ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΜΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΑΟΛΙΝΗ

      Κομνίτσας Κ.και Σουλτανά Α.

4.       ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΣΙΠΡΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΠΛΑΣΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Χατζησυμεών Μ., Ταταράκη Δ., Ρασσιάς Γ., Αγγελόπουλος Χ.Α.

5.      ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

      Παναγή Μ., Πέτση Π., Πλάκας Κ., Ζασπάλης Β., Καράμπελας Α.

6.      ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

       Κόκκινος Ν., Ζάχος Δ., Μητκίδου Σ., Δερμεντζής Κ.,  Μαρμάνης Δ.,  Διαμαντής Β.

7.      ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΕΙΔΩΣΗΣ

      Διαμαντής Β., Μαρμάνη Κ., Δερμεντζής Κ., Κόκκινος Ν., Μαρμάνης Δ.

 

19.00 - 21.00 Τελετή Έναρξης

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης: Β. Σαμανίδου, Ε. Δεληγιάννη, Δ. Βουτσά

Χαιρετισμοί

Προσκεκλημένη κεντρική ομιλία:

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Θεοδοσίου N. Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Σειρά Α

 

09.00 – 11.30 7η Συνεδρίαση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης: Σαμανίδου Β., Ανθεμίδης Α.


1.      ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΙΧΝΩΝ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-ΥΓΡΟΥ «PURGE-AND-TRAP» ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ (SIA)

       Δημητριάδου Α., Ανθεμίδης Α.

2. MΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟ-ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ/ Fe3O4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΑΝΙΛΙΝΗ

Μανούση Ν., Δεληγιάννη Ε., Rosenberg Ε., Ζαχαριάδης Γ.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΥΛΙΚΩΝ (MEC, FPSE) ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HPLC-DAD)

       Γεωργιάδης Δ.Ε., AbuzarKabir, KennethFurton, Σαμανίδου Β.

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ  ΠΟΛΥ-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΝΕΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΑΖΑΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΤΕΤΡΑΠΟΛΟΥ

ΞανθοπούλουΝ., Αλεξιάδου Δ., Γκεμεντζόγλου Χ., Σερετούδη Γ.

5. ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ-ΥΓΡΟΥ

Μαρτακίδης Κ., Γαβριήλ Δ.

6.      ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΑ

Κορωναίου Λ.-Α., Λιάκος Ε., Πετρομελίδου Σ., Κύζας Γ.Ζ., Ευγενίδου Ε., Μπικιάρης Δ. και     Λαμπροπούλου Δ.Α.

7.      ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ   ΥΔΡΑΖΙΝΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ

      Τσιασιώτη Α., Τζαναβάρας Π.

 

 

12.00 – 13.30 8η Συνεδρίαση:  ΗΜΕΡΙΔΑ:ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης: Ζαμάνης Α.,Μαντζουρίδου Φ.

 

1.      ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κουγιας  Π.

2.      ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Λυμπεράτος  Γ.

3.      ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ/ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαμαντης Β.

4.      ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μαντζουριδου Φ.

5.      ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Χρυσάνθη Κισκίνη, Προϊσταμένη του τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

 

 

16.30 – 18.45 9ηΣυνεδρίαση: ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ/ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Λαμπροπούλου Δ., Γιαννακουδάκης Δ.


1.      ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ.

Βουβούδη Ε., Αχιλιάς Δ.

2.      ΦΩΤΟΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

      Οφρυδοπούλου A., Νάννου X., Ευγενίδου E.,Λαμπροπούλου Δ.

3.      ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΥΝΚΟΜΥΚΙΝΗΣ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

       Κοντογιάννης A., Ευγενίδου E., Λαμπροπούλου Δ.

4.      ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΔΡΟΞΥΛΙΩΜΕΝΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΑΝΗΓΜΕΝΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΓιαννακουδάκηςΔ., Dariusz Łomot, TeresaJ. Bandosz, JuanCarlosColmenares

5.      ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΤΡΑΖΙΝΗΣ ΜΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΟΖΟΝΙΣΜΟ

Καπράρα Ε., Ψάλτου Σ., Ζουμπούλης Αν., Μήτρακας Μ.

6.      ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΔΜΙΟΥ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟ ΣΕ   ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΆΝΘΡΑΚΑ

       Δερμεντζής Κ.,  Κόκκινος Ν.,  Καρακώστα Κ.,  Μαρμάνης Δ.,  Διαμαντής Β.

7.   ΝΕΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΥΣΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥ(L-ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ)-GO/TIO2 ΓΙΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

NedaMalesicEleftheriadou, Άννα Οφρυδοπούλου, Μυρσίνη Παπαγεωργίου, Δήμητρα Λαμπροπούλου

 


Σειρά B


9.15 – 11.30         10η Συνεδρίαση: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ I

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Σαμαρά Κ., Καρατζάς Κ.

 

1.      ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γεωργιάδου Ε., Μπέσης Α., Σαμαρά Κ.

2.      ΚΑΣΤΟΜ: ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα

Μελάς Δ., Καρατζάς Κ., Μιχαλόπουλος Ν., Καλυβίτης Ν,Κάσσανδρος Θ., Κοντός Σ., Χεριστανίδης Σ., Λιόρα Ν., Παπαδογιαννάκη Σ., Πούπκου Α., Παρλιάρη Δ., ΒάκκαςΘ., Συμεωνίδης Π., Μητρόπουλος Π., Χριστέλης Ε., Μάνος Α.

3.      ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Μπαγκής Ε., Κάσσανδρος Θ., Καρτέρης Μ., Καρτέρης Α., Καρατζάς Κ.

4.      ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μπακούση Α., Κάσσανδρος Θ., Γαύρος Α., Καρατζάς Κ.

5.      ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

Πανουργιάς Μ., Σαββουλίδης Κ., Καρατζάς Κ.

6.      ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

      Στογιάννης Κ., Κελέσης Α., Κασσωμένος Π.

7.      ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΣ10 ΣΕ ΜΙΑ ΑΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

        Γκάρας Σ., Διαμαντόπουλος Χ., Τριανταφύλλου Ε. Τόλης Ε., Τριανταφύλλου Α.

8.      ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ IoΤ (ΕΡΓΟ AIRTHINGS)

Τζουμάκα Π. , Κελέσης Α., Ντόνου Ε., Τσακνιά Α., Ζουρνατζίδου Χ., Συμεωνίδου Μ. , Μαντζανάκης Σ.


 12.00 – 14.15    11η Συνεδρίαση: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ IΙ

 Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Βουτσά Δ.,Ντζιαχρήστος Λ.

 

1.      ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ TΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

      Μαμαρίκας Σ., Κούσιας Ν., Τσέγας Γ., Μπάρμπας Φ., Ντζιαχρήστος Λ.

2.      ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

      Μάγγος Θ., Παναγόπουλος Π., Μπαϊραχτάρη Κ., Μπάλα Δ., Δασοπούλου Μ.,   Κωστοπούλου Δ., Βασιλειάδου Ε, Λεοντιάδης Λ.

3.      ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

      Παπαδημητρίου Μ., Σεραφείμ Ε, Μπέσης Α, Σαμαρά Κ.

4.      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

     Μαργαρίτης Δ., Λαμπροπούλου Δ.

5.      ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

      Κατσαούνη Κ. και Καρατζάς Κ.

6.      ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΑΛΚΑΝΙΑ: NEAOMΑΔΑ ΕΜΜΟΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

      Μπάλλα Δ., Βουτσά Δ., Μάγγος Θ., Λεοντιάδης Λ.

7.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ,ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Καλαϊτζή Α.

8.ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ   ΣΤΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΤΟΥ CFC-12 ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ

Μαρτακίδης Κ, ΛασπιάΝ., ΙακωβάκηςΝ., ΓαβριήλΔ.

 

16.30 – 18.30 12η Συνεδρίαση:ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Νικολάου Κ., Βλαχοκώστας Χ.

 

1.      ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ 17 ΚΛΑΔΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Βατικιώτης Λ.

2.      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

      Κοσμόπουλος Π., Καντζιούρα Α., Κοσμόπουλος Ι., Κλέσκας Κ., Κοσμόπουλος Α.Μ

3.      ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝEΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ZEFFIROS

      Βλαχοκώστας Χ., Αχίλλας Χ., Μιχαηλίδου Α.Β., Φελέκη Ε., Μουσιόπουλος Ν.

4.      ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

      Κολλόσης Π., Ιορδανίδης Α., Κόιος Κ.

5.      ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

      Ιορδάνου Γ., Πλιούκας Θ., Μάσιος Β., Αποστολίδου Ε.

6.      ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ταμπάκης Κ., Τριανταφύλλου Α., Στιβανάκης Β.

7.      ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Ζιάκα Λ., Νικολάου Κ.

 

19.00 – 20.45 13η Συνεδρίαση:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης: Πεταλά Μ., Κύζας Γ.

 

1.      ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΏΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

      Μουμτζάκης Α., Κοσμόπουλος Π. , Δημητριάδου X., Καντζιούρα Α.

2.      Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

      Μακνέα Ι. , Τζώρτζη Τ.

3.      ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΛΛΑΤΙΝΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

      Μπλιώνης Γ., Μακνέα Κ., Σειρά Ε.

4.      ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

Νασοπούλου Θ.

5.      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

       Παρλιάρη Δ., Κόντος Σ., Παπαδογιαννάκη Σ., Πούπκου Α., Κέππας Σ., Τζουμάκα Π., Κελέσσης      Α., Σάρρας Χ., Μελάς Δ.

6.      ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σακαλή Ε., Ράγκου Π.

7.      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

      Τασιώνας Γ., Λάζαρης Δ., Δρόσος Β., Κασαπίδης Ι. και Σισμανίδης Ι.

 

Κυριακή 1Νοεμβρίου 2020

 

Σειρά Α

 

09.15 – 11.30 14η Συνεδρίαση: ΧΕΡΣΑΙΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Βουτσά Δ., Νταρακάς Ε.

 

1.      ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Τσάμος Π., Νόλη Φ.

2.      ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΩΝ ΦΛΟΓΑΣ ΣΕ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Παντελάκη Ι., Βουτσά Δ.

3.      ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΛΙΜΝΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μπουρλίβα Α., Χριστοφορίδης Χ., Ευγενάκης Ε., Παπαδοπούλου Λ., Φυτιάνος Κ.

4.      ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

      Γεωργάκα Ι., Χατζηγιαννάκης Ε., Στεφάνου Σ. και Τσεκούρα, Δ.

5.      ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΗΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

     Συνανίδου Α Μ

6.      ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΔΜΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

      Γκόλια E., Κάντζου O.Δ., Χαρτοδιπλωμένου Μ.Α., Λακιώτης Κ., Ζούντα Δ., Καβαλάρης Χ., Αντωνιάδης Β.

7.      ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΔΜΙΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΝΕΡΑΤΖΙΑΣ ΩΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Γκόλια E., Χαρτοδιπλωμένου Μ.Α., Κάντζου O.Δ., Λακιώτης Κ., Ζούντα Δ., Αντωνιάδης Β.

8.      ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Γκόλια E., Σωτηρία Παπαδήμου, Κάντζου O.Δ, Χαρτοδιπλωμένου Μ.Α., Λακιώτης Κ., Ζούντα Δ., Καβαλάρης Χ., &Αντωνιάδης Β.

 

12.00 – 14.30 15η Συνεδρίαση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Νικολάου Κ.,  Λαμπροπούλου Δ.

 

1.      Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

      Γκολφινόπουλος Α.

2.      Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

      Τζουανοπούλου Ν., Χαριζάνη Χ., Σαφέτη Α.

3.      ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

      Καρακούλα Κ., Λαμπροπούλου Δ.

4.      ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ Γ.Ν ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

      Τζουανοπούλου Ν., Χαριζάνη Χ., Σαφέτη Α.

5.      ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ 2011 ΕΩΣ 2019

      Κανελλοπούλου Ζ., Θεσσαλονικέως Ε., Βολιώτης Α. και Αναστασιάδης Α.

6.      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περκουλίδης Γ., Μαλαμάκης Α., Μπατσιούλα Μ., Γερολιόλιος Δ., Μπανιάς Γ. και Μουσιόπουλος Ν.

7.      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γερολιόλιος Δ., Μαλαμάκης Α., Μπατσιούλα Μ., Μπανιάς Γ. και Μουσιόπουλος Ν.

8.      ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΚΑΕΔΙΣΠ) - ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

      Νικολάου Κ.

9.      ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η περιπτωση του OικίσκοYZED-KIM

      Κοσμόπουλος Π., Τουμπουλίδης Π., Δημούδη Α.

10.  ΟΡΥΚΤΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΙΠΤΟΥΣΑΣ ΤΕΦΡΑΣ

      Ιορδανίδης Α., Ασβεστά Α., Καπαγερίδης Ι., Βασιλειάδου Α., Κόιος Κ., Καντηράνης Ν., Οικονομίδης Σ.

 

Σειρά B

 

09.15 – 11.00 16η Συνεδρίαση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗI

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης: Μπάμπαλη Μ.,  Ράγκου Π.

 

1.      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ECO NEWS

      Κοζυράκη Θ., Πολίτης Π., Νικολάου Κ.

2.    ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

      Μπάμπαλη Μ.

3.      ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ: ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

      Καλέμης Κ., Καλλίνη Κ.

4.      ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ

Τσακαλδήμη Μ., Σαλονικίδου Ε., Σεραφείμ Θ., Γκανάτσας Π.

5.      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Τσιούρη Α., Ράγκου Π., Ζάγκας Θ.

6.      ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ

Τσομίδης Γ., Γλινιά Ε.

7.      ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Φράγκου Ε., Ράγκου Π.

8.      Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΑΞΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Φράγκου Ε., Αντωνιάδου Έ.

9. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

      Κεχλιμπάρης Γ., Βρυώνης Η

 

 

11.30–14.00 17η Συνεδρίαση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ   ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ IΙ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Καραγκιοζίδης Π.,Αποστόλου Μ.


1.      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

      Αποστόλου Μ.

2.      ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

      Γεωργούση Α.,  Ράγκου Π.

3.      ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

      Λάζαρης Δ., Σισμανίδης Ι., Μανούση Α., Θεοχαρίδου A.

4.      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

      Τάζογλου Μ., Λεύκελη Σ. 

5.      ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΑ ΠΑΝΤΑ RE»

      Μπλιώνης Γ.,Νικολάου Κ.

6.      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ»

Νάκου Ε.

7.      ΠΩΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

      Σισμανίδης Ι., Μανούση Αικ., Μπουνόβας Ι., Δρόσος Β.

8.      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΤΙΟΥ

Τοφαλλή Ν., Τοφαλλή Χ.

9.      Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

      Χαχούδη A., Λιούδης Ν., Πλατσάς Β.14.30-15.30  18η Συνεδρίαση: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Υπεύθυνοι Συνεδρίασης:Σαμανίδου Β., Τερζίδης, Γενίτσαρης Σ., Τόλκου Α.

 

14.30-14.45  1. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

14.45-15.00  2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

14.45-15.003. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 

15.00-15.15  4.ATMΟΣΦΑΙΡΑ

14.30-14.45    5.ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

                       6.ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


15.15-15.30    7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

14.30-14.45    8. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

14.30-14.45    9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

 

16.00-17.00     ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Υπεύθυνοι ΣυνεδρίασηςΣαμανίδου Β., Δεληγιάννη Ε., Βουτσά Δ.

 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ –POSTERS


https://sites.google.com/gapps.auth.gr/persynmak

 

1. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

1.1.   ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ METRIBUZIN ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚXYΛΙΣΜΑΤΑ ΒΙΟΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ

Σέρελης Κ., Κωνσταντίνου Ι.

1.2.   ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΤΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΙΠΛΕΥΣΗ

Τσαβέ Κ. Π., Λαζαρίδης Κ. Ν.

1.3.   ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τσουμαχίδου Σ., Κίτσιου Β., Μπερμπερίδου Χ., Πούλιος Ι.

1.4.   ΦΩΤΟΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΟΞΕΤΙΝΗΣ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ (UPLC-MS/MS-Orbitrap) ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

Φωτίου Δ., Κωνσταντίνου Ι.

1.5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΛΟΗΣ

MeezE. και Κύζας Γ.Ζ.

1.6.   ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ

Μπαντή Δ., Μήτρακας Μ. και Σαμαράς Π.

1.7. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥ  ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΒΙΟΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΦΛΟΙΟΥΣ ΡΟΔΙΟΥ

Ι. Παπαδημητρίου,  Καλαϊτζίδης, Μ. Καπνιστή

1.8.   ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ

Μητκίδου Σ., Κόκκινος Ν.,Τρόμπακας Κ.

1.9. ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Ιορδανίδου Κ.

1.10. ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΧΙΤΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

MalesicEleftheriadouN., Ευγενίδου Ε., Λαζαρίδου Μ., Νανάκη Σ., Μπικιάρης Δ, Κύζας Γ., Λαμπροπούλου Δ.

1.11.  ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ «ΒΕΝΛΑΦΑΞΙΝΗ» ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

Οικονόμου Α., Ευγενίδου Ε. και Λαμπροπούλου Δ. 

1.12. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Α.Μ. Ιωαννίδου, Χ. Νάννου, Δ. Λαμπροπούλου

1.13.  ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΦΕΪΝΗΣ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ

Αναστόπουλος Ι., Πασχαλίδης Ι.

1.14.  ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

Ντούνας Α.Γ., Κύζας Γ.Ζ.

1.15.  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Λιόλου Π.Α., Κύζας Γ.Ζ.

1.16.  ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΩΣ ΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

Λιάκος Ε.Β., Μητρόπουλος Α.Χ., Κύζας Γ.Ζ.

1.17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΟΥΣ ΠΥΡΙΤΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ

Γιαννακουδάκης Δ., Αναστόπουλος Ι., BarczakM., Αντωνίου Ε., Elmira Mohammadi Sigarikar, Mahmoud Shams, Emerson Coy, Μπακανδρίτσος Α., Κατσογιάννης Ι., Juan Carlos Colmenares, Πασχαλίδης Ι.


 

2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

2.1.   ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2-ΑΡΥΛΟ-ΒΕΝΖΙΜΙΔΑΖΟΛΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Τζάνη Μ., Καλλιτσάκης Μ. και Λυκάκης Ι.

2.2.   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΑΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ζουμάκη Μ., Μανσούρ Γκ.

2.3.   ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΚΕΝΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ «ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ» ΔΙΕΓΕΡΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΠΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Mo2C-POM

Μ. Γ. Καλλιτσάκης, M. Τζάνη, M. A. Τερζίδης και I. Ν. Λυκάκης

2.5. ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1Ο2 ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (I): ΦΩΤΟΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΠΕΝΟΕΙΔΩΝ

Μ. Γ. Καλλιτσάκης, M. Α. Τζάνη, Δ. K. Γιοφτσίδου, M. A. Τερζίδης, Π. A. Αγγαρίδης και I. Ν. Λυκάκης

2.6.   ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΒΕΝΖΟΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟΥ (DBT)

Κακαμούκα Κ., Κουτσού Α., Σαμανίδου Β., Τριανταφυλλίδης Κ., Δεληγιάννη Ε.

2.7.   ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΖΑΧΑΡΗ

Λιάκος Ε.Β., Μητρόπουλος Α.Χ. και Κύζας Γ.Ζ.

2.8.   ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ, ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

Ιωαννίδου Ε. , Μητρόπουλος Α.Χ. και Κύζας Γ.Ζ.

2.9.   ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Ιωαννίδου Ε., Τρικκαλιώτης Δ.Γ., Μητρόπουλος Α.Χ. και Κύζας Γ.Ζ.

2.10. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΝΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Ρούσσου Μ. Μ., Γκιλιόπουλος Δ., Παππά Χ. και Τριανταφυλλίδης Κ.

2.11.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Καβούκης Σ. , Ιακώβου Γ. , Μαργέλλου Α., Παπαπαναγιώτου Γ., Λόρτου O., Πάνου M., Γκέλης Σ., Ζαλίδης Γ., Τριανταφυλλίδης Κ. 

 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 

3.1.ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΚΧΥΛΙΣΗ QuEChERS ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ UHPLC LTQ/Orbitrap MS

Καλογεροπούλου Α., Κοσμά Χ. και Αλμπάνης Τ.

3.2.ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΕΚΧΥΛΙΣΗ QuEChERS ΚΑΙ ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Κουλαμά Μ., Κοσμά Χ., Μπότη Β., Κωνσταντίνου Ι., Δ. Χελά, Αλμπάνης Τ.

3.3.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ HPLC-PDA ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΥΔΙΑ

 Καλογιούρη Ν.Π., Σαμανίδου Β.Φ.

3.4.AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΘΟΝΕΡΩΝ ΜΕ HPLC-PDA

Καλογιούρη Ν., Κοκοκύρης Λ., Σαμανίδου Β.Φ.

3.5.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Μαντζόπουλος Π., Κορακιανίτης Δ., Καπνιστή Μ., Στεφάνου Σ., Νόλη Φ.

3.6.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΤΑ ΕΣΤΕΡΩΝ ΤΟΥ π-ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

Aλαμπάνος Β., Kabir A., Furton K., Σαμανίδου Β.

3.7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΣΕ ΟΙΝΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥ-

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ QuEChERS ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ

UHPLC-LTQ/Orbitrap MS 

       Κολόκα Ο., Κοσμά Χ., Μπότη Β., Αλμπάνης Τ., Κωνσταντίνου Ι.4. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

 

4.1. Μελέτη INVITROτης γονοτοξικότητας του υδατοδιαλυτού κλάσματος αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ2.5 και της συσχέτισής της με τις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων

Κογιάννη Ε., Σαμαρά Κ. και Λιαλιάρης Θ.

4.2.  ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1945 – 2016

      Πρεβεζάνος Μ., Μπένος Α., Ζουμάκης Μ., Σμυρνάκης Ε., Ζουμάκης Ν., Παπαδάκης Ν.

4.3.  ΧΗΜΙΚΟΣ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΓΑΛΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καραλή Ε., Κούρας Α., Σαμαρά Κ., Μέλφος Β., Παπαδοπούλου Λ., Παυλίδου Ε., Ζαχαροπούλου Γ., Κυρανούδη Μ.

4.4.  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΗσ ΕΛΛΑΔΑσ (2005-2014)

Αγιαννίδης Ι., Σαρηγιάννη Π.

 

5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

5.1.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΤΟΥ TENEBRIOMOLITOR(COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΜΟΑΛΕΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ανδρεάδης Σ.Σ.1, Στεφάνου Β.2, Τσεντιλασβίλη Σ.2, Κρίγκας Ν.1 και Αντωνοπούλου Ε.

5.2.ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΖΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟΑΛΟΦΥΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Γενίτσαρης Σ., Λεοντίδου Κ., Παπαδοπούλου Α., Καραμανώλη Κ., Μελλίδου Ι.

5.3.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πέττας Η., Τζόρβα Ι.

5.4.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΙΚΟΥ ΤΟΦΦΟΥ

Βούτα Ν., Καντηράνης Ν. και Φιλιππίδης Α.

5.5.ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΗΠΕΙΡΟΣ) ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 Κρικώνη Χ., Καντηράνης Ν., Καζάκης Ν., Πασχαλίδης Ι. και Φιλίππου Κ.

5.6.      ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ (LIFE ASTI)

Melas D., de’Donato F., Scortichini M., Argentini S., Casasanta G., Poupkou A.,  Kontos S. ,  Parliari D. , Papadogiannaki S., Kelessis A., Deliyannis A. Symeonidis P.

5.7.      ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Μιχόπουλος, Π., Κωστάκης, Μ.Γ., Θωμαΐδης, Ν.Σ., Πασιάς, Ι.Ν.

5.8. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Φ. Καστάνιας, Φ. Νόλη, Μ. Καπνιστή, Σ. Στεφάνου

5.9. ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ   ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ιωάννου Ι., Αγγελή Α., Βαρελτζής Π.

5.10. Η ΜΕΘΟΔΟΣ BEST WORST SCALING ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

           Δανάτσκος Χ., Κουρτίδης Ι., Στάθη Ε., Λαζαρίδου Δ. και Παπασπυρόπουλος Κ.Γ

 

6. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

6.1.      ΕΠΙΤΟΠΙΑ HΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2Ο2 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

Πέτση Π., Πλάκας Κ., Φροντιστής Ζ., Καράμπελας Α.

6.2.      ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΘΕΡΜΟΡΡΟΗΣ ΣΕ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Ιορδάνου Γρ., Αποστολίδου Ε.και Βυθούλκας Γ.

6.3.  ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥKΛΩΣΙΜΗ ΒΙΟΜΑΖΑ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

Nικολοπούλου Γ., Κολοπούλου Ι., Βασιλειάδης Σ.,,Zιάκα Ζ., Βασιλειάδου Α.

 

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

7.1.Περιβαλλοντική πολιτική και προστασία αστικού πρασίνου

και κοινοχρηστων χωρων: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙς των δημοτικών αστυνομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Βάσσιος Δ.

7.2.ΕΚΠΛΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΓΜΑΤΑ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ – ΜΑΡΓΑΪΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ – ΖΕΟΛΙΘΙΚΟΥ ΤΟΦΦΟΥ 

      Κατσάρα Α., Βούτα Ν., Καντηράνης Ν., Παπαδοπούλου Λ.και Φιλιππίδης Α

7.3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚEΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ( ΕΝΒΙΑ Α.Ε. )

Δούναβης Α.Σ., Νάκου Μ., Παπανίκου Χρ., Πελέκα Α., Μαραγκουλίδης Α., Σαλονικιώτη Α. και Παπανίκος Χ.

7.4.ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

      Άννα Γιαννακουδάκη

7.5.LIFEASTI – ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ

Παπαστέργιος Γ., Κελέσης Α., Συμεωνίδης Π., Παρλιάρη Δ., Τασκάρης Σ., Κόντος Σ.,Τζουμάκα Π., Βάκκας Θ., Τσικώτη Ι.,  Παπαδογιαννάκη Σ. , Ανδρούτσου Ε. και Μελάς Δ.

 

7.6.ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αδαμίδης Θ., Λατινόπουλος Δ.

7.7.ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΟΡΕΙΝΟΥΣ   ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

      Πετράτος Α., Λαμπροπούλου Δ.

 

 

8. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 

8.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Δούναβης Α.Σ. και Μακνέα Κ.Η.

8.2. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΕΣΜΕΝΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΚΑΘΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΩΣ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑ ΣΕ ΜΙΓΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Δούναβης Α.Σ., Πλιάτσικας Ι. και Τσακιρίδης Π.

8.3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΕΞΟΡΥΓΜΕΝΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Λιάκος Ε.Β., Μητρόπουλος Α.Χ. και Κύζας Γ.Ζ.

8.4.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΦΛΟΥΔΕΣ) ΜΠΑΝΑΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Kosheleva R., Κύζας Γ.Ζ., Κόκκινος Ν.Κ., Μητρόπουλος Α.Χ.

 

 

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

 

9.1.   ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Γραμματικάκης Ι.Ε., ΠαπαμήτσουΘ., ΤσίντσιφαΚ.,Ψευτέλη Μ., Σιόγκα Α.

9.2.   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Γραμματικάκης Ι.Ε., ΠαπαμήτσουΘ., ΤσίντσιφαΚ., Ψευτέλη Μ., Σιόγκα Α.

9.3. ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ

Μόρσι – Γερογιάννη Α, Μόρσι – Γερογιάννης Α, Παπαμήτσου Θ, Σιόγκα Α

9.4.   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Ασλάνη, Α. και Γεωργόπουλος, Α.

9.5. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Φράγκου Ε. και Ράγκου Π.


 

ΧΟΡΗΓΟΙ