Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Πρώτη Ανακοίνωση του 8ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, 6-8 Οκτωβρίου 2023

 


Θεσσαλονίκη, 6-8 Οκτωβρίου 2023, ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
  
Πρώτη Ανακοίνωση

Διοργάνωση

Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας
Συνδιοργάνωση 

Σύνδεσμος Χημικών Βόρειας Ελλάδας

Υπό την αιγίδα 

Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

Ταυτότητα του Συνεδρίου

Με αφετηρία το 2002, το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί βήμα για τους επιστήμονες που ασχολούνται με τον έλεγχο, τη διαχείριση και τις τεχνολογίες περιβάλλοντος καθώς και με θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στο συνέδριο παρουσιάζεται το έργο που επιτελείται σε θέματα περιβάλλοντος στην Ελλάδα από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων. Έχει ως σκοπό την ολοκληρωμένη παρουσίαση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων, την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, τη διατύπωση προτάσεων για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Πλέον είναι ένα Συνέδριο θεσμός, καθώς από το πρώτο συνέδριο που έλαβε χώρα το 2002 και για τα επόμενα έξι συνέδρια, η προσέλευση ξεπερνούσε τα αναμενόμενα, ακόμα και διαδικτυακά μέσω της πανδημίας του CoVid.  


Θεματολογία του Συνεδρίου

 •Ατμοσφαιρική ρύπανση

•Ρύπανση υδάτων

•Ρύπανση εδάφους

•Υγρά απόβλητα

•Στερεά απόβλητα

•Τεχνολογία αντιρύπανσης

•Διασυνοριακή ρύπανση

•Μέθοδοι περιβαλλοντικής ανάλυσης

•Περιβαλλοντική υγεία

•Φυσικό περιβάλλον

• Κλιματική αλλαγή

• Περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία

•Περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμός

•Οικονομικά περιβάλλοντος

•Πράσινη Χημεία και Χημική Τεχνολογία

•Περιβαλλοντική εκπαίδευση

•Οικοτοξικολογία


 Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων (2 σελίδες): 30-04-2023

Κρίση και αποδοχή περιλήψεων: 15-05-2023


Κόστος Συμμετοχής

                             Πριν τις 15.5.23  Μετά τις 15.5.23

Σύνεδροι/Εισηγητές: 80 €       95 €

Μεταπτυχιακοί φοιτητές: 50 €       65 €

Φοιτητές:            30 €       35 €

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου.

Η συμμετοχή στο Green Networking Gala Dinner (GNGD) που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Οκτωβρίου δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το GNG dinner θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. 


Βραβεία

Θα υπάρξουν τα κάτωθι βραβεία: 

1) Βραβείο Νέου Ερευνητήγια προφορική παρουσίαση (για μεταδιδακτορικούς ερευνητές)

2) Βραβείο Νέου Ερευνητήγια προφορική παρουσίαση (για υποψήφιο διδάκτορα)

3) 4 βραβεία αναρτημένης εργασίας (poster) για τις θεματικές ενότητες: i) αέρας, ii) νερό, iii) έδαφος, iv) αειφόρου ανάπτυξης.

Για τα βραβεία «Νέου Ερευνητή» απαιτείται αίτηση από τον υποψήφιο (ή τον επιβλέποντά στη περίπτωση του υποψ. Διδάκτορα). 


Υποβολή Περιλήψεων

Η περίληψη πρέπει να γραφεί στα ελληνικά και στα αγγλικά σύμφωνα με τις «Οδηγίες συγγραφής περιλήψεων» του Συνεδρίου.

Οι συγγραφείς μπορούν να ζητήσουν η εργασία τους να είναι προφορική ή αναρτημένη/poster. Η τελική όμως κατανομή των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή. Λεπτομέρειες για την υποβολή των περιλήψεων θα ακολουθήσουν. 


Ανακοινώσεις & Πρακτικά του Συνεδρίου

Οι εισηγήσεις - προφορικές και αναρτημένες/posters - θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Όλες οι εργασίες - προφορικές και αναρτημένες/posters - θεωρούνται ισότιμες και όσες γίνουν δεκτές θα περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Προϋπόθεση για να δημοσιευθεί μια εργασία στα Πρακτικά του Συνεδρίου είναι η εγγραφή και συμμετοχή ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο.

Μέγιστος αριθμός εισηγήσεων ανά εγγραφή: 2


ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργασίες που θα ανακοινωθούν στο 8ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας μπορούν να δημοσιευθούν  σε Special Issues διεθνών περιοδικών (μετά peer review), και στα "Χημικά Χρονικά” της ΕΕΧ. Περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα.  


Πληροφορίες

Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ

Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ: Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη, τηλ (απόγευμα): 2310 278077

E-mail: ptkdm@eex.gr


Συντονιστές Συνεδρίου

Δημήτριος Γιαννακουδάκης 

E-mail: dagchem@gmail.com

Ιωάννης Κατσογιάννης

E-mail: katsogia@chem.auth.gr


Ιστότοποι στο Διαδίκτυο:

http://persynmak.blogspot.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088240691015

www.eex.gr 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου