Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Πρακτικά του 7ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας


 Στον σύνδεσμο

https://sites.google.com/gapps.auth.gr/persynmak 

έχει αναρτηθεί το pdf με τις περιλήψεις από τις εργασίες που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου