Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Πρώτη Ανακοίνωση του 7ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, 3-5 Απριλίου 2020 Θεσσαλονίκη, 3-5 Απριλίου 2020
  
Πρώτη Ανακοίνωση

Πρόσκληση - Υποβολή Περιλήψεων
Δήλωση Συμμετοχών

Διοργάνωση

Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεν. & Δυτ. Μακεδονίας

Συνδιοργάνωση 

Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δήμος Θεσσαλονίκης
Σύνδεσμος Χημικών Βόρειας Ελλάδας
Επιστημονικό Τμήμα Περιβάλλοντος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ΤΠΥΑΕ ΕΕΧ

Υπό την αιγίδα 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ταυτότητα του Συνεδρίου

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί βήμα για τους επιστήμονες που ασχολούνται με τον έλεγχο, τη διαχείριση και τις τεχνολογίες περιβάλλοντος καθώς και με θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στο συνέδριο παρουσιάζεται το έργο που επιτελείται σε θέματα περιβάλλοντος στην Ελλάδα από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων.  Εχει ως σκοπό την ολοκληρωμένη παρουσίαση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων, την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, τη διατύπωση προτάσεων για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης

Τιμητική Οργανωτική Επιτροπή 
Β. Σαμανίδου, Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ
Ε. Δεληγιάννη, Πρόεδρος ΣΧΒΕ
Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών
Π. Σπαθής, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας ΑΠΘ
Κ. Νικολάου, ΑΠΘ
Ι. Κατσογιάννης, Πρόεδρος ΤΠΥΑΕ ΕΕΧ

Επιστημονική Επιτροπή

Τ. Αλμπάνης (ΠΙ)
Δ. Βαγενάς (Παν. Δ. Ελλάδος)
Δ. Βουτσά (ΑΠΘ)
Α. Γεωργόπουλος (ΑΠΘ)
Σ. Γενίτσαρης (ΑΠΘ)
Δ. Γιαννακουδάκης (Institute PCWP)
M. Δασενάκης (ΕΚΠΑ)
Ε. Δεληγιάννη (ΑΠΘ)
Ε. Διαμαντόπουλος (Πολ. Κρήτης)
Α. Ζουμπούλης (ΑΠΘ)
Ζ. Κανελοπούλου (Δ. Θεσ/κης)
Καραντανέλλη (Παν Αιγαίου)
Χ. Καραπαναγιώτη (Παν. Πατρών)
Ι. Κατσογιάννης (ΑΠΘ)
Α. Κελέσης (Δ. Θεσ/κης)
Κ. Κομνίτσας (Πολ. Κρήτης)
Γ. Κύζας (ΔΙΠΑΕ Καβάλας)
Ι. Κωνσταντίνου (ΠΙ)
Ν. Λαζαρίδης (ΑΠΘ)
Δ. Λαμπροπούλου (ΑΠΘ)
Κ. Μακρής (ΤΕΠΑΚ, Κύπρου)
Ε. Μανώλη (ΑΠΘ)
Μ. Μήτρακας (ΑΠΘ)
Ν. Μουσιόπουλος (ΑΠΘ)
Σ. Μπάσμπας (ΑΠΘ)
Κ. Νικολάου (ΑΠΘ)
Ε. Νταρακάς (ΑΠΘ)
Α. Ξενίδης (ΕΜΠ)
Ν. Ξανθοπούλου (Διυλιστήρια)
Ε. Οικονόμου (ΑΠΘ)
Ν. Παπαδάκης (ΑΠΘ)
Μ. Πετρακάκης (Δ. Θεσ/κης)
Ι. Πούλιος (ΑΠΘ)
Κ. Πούλος (ΠΠ)
Κ. Σαμαρά (ΑΠΘ)
Π. Σαμαράς (ΤΕΙΘ)
Σ. Μπεζεργιάννη  (ΕΚΕΤΑ)
Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ)
Α. Τριανταφύλλου (ΤΕΙ ΔΜ)
Σ. Χυντήρογλου (ΑΠΘ)

Οργανωτική Επιτροπή

Δ. Βουτσά, Συντονίστρια Συνεδρίου
Ε. Δεληγιάννη, Συντονίστρια Συνεδρίου
Κ. Σαμαρά (ΑΠΘ)
Δ. Λαμπροπούλου (ΑΠΘ)
Ν. Μανούση (ΑΠΘ)
Ν. Καλογιούρη (ΑΠΘ)
Κ. Ρέκος (ΑΠΘ)
Μ. Τερζίδης (Αντιπρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Β. Κουλός (Γεν. Γραμματέας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Μ. Δάφτσης (Ταμίας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, ΣΧΒΕ)
Π. Καραγκιοζίδης (Αντιπρόεδρος ΣΧΒΕ)
Α. Τόλκου (Γεν. Γραμματέας  ΣΧΒΕ)
Ι. Βαφειάδης (Ταμίας ΣΧΒΕ)

Θεματολογία του Συνεδρίου

·         Ατμοσφαιρική ρύπανση
·         Ρύπανση υδάτων
·         Ρύπανση εδάφους
·         Υγρά απόβλητα
·         Στερεά απόβλητα
·         Διασυνοριακή ρύπανση
·         Μέθοδοι περιβαλλοντικής ανάλυσης
·         Τεχνολογία αντιρρύπανσης
·         Φυσικό περιβάλλον
·         Υγεία και περιβάλλον
·         Περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία
·         Περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμός
·         Οικονομικά περιβάλλοντος
·         Πράσινη Χημεία και Χημική Τεχνολογία
·         Περιβαλλοντική εκπαίδευση
·         Οικοτοξικολογια

Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων (1 σελίδα)      31-12-2019
Κρίση και αποδοχή περιλήψεων      31-01-2020

Ανακοινώσεις & Πρακτικά του Συνεδρίου

Οι εισηγήσεις - προφορικές και αναρτημένες/posters - θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Όλες οι εργασίες - προφορικές και αναρτημένες/posters - θεωρούνται ισότιμες και όσες γίνουν δεκτές θα περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
Προϋπόθεση για να δημοσιευθεί μια εργασία στα Πρακτικά του Συνεδρίου είναι η εγγραφή και συμμετοχή ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο.

Υποβολή Περιλήψεων

Η περίληψη πρέπει να γραφεί στα ελληνικά και αγγλικά σύμφωνα με τις «Οδηγίες συγγραφής περιλήψεων» του Συνεδρίου.
Οι συγγραφείς μπορούν να ζητήσουν η εργασία τους να είναι προφορική ή αναρτημένη/poster. Η τελική όμως κατανομή των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.

Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν με E-mail (ως επισύναψη) στη διεύθυνση: ptkdm@eex.gr


Τόπος και Χρόνος

Το 7ο Συνέδριο διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 5 Απριλίου του 2020 στο ΚΕΔΕΑ

Κόστος Συμμετοχής        Πριν τις 15.1.20          Μετά τις 15.1.20

Σύνεδροι/Εισηγητές                              60 €                             80 €
Μεταπτυχιακοί φοιτητές                       40 €                             50 €
Φοιτητές                                                   20 €                             30 €
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου.

Πληροφορίες


Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ
Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ: Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη, τηλ (απόγευμα): 2310 278077
E-mail: ptkdm@eex.gr


Ιστότοποι στο Διαδίκτυο:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου