Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Πρόγραμμα του 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤιμητική Οργανωτική Επιτροπή

Ι. Μανιάτης, Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Α. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Ι. Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Π. Ζέϊκου, Αντιπρόεδρος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσ/κης
Α. Γιαννακουδάκης, Μέλος Συμβουλίου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Κ. Βαρσαμίδης, Πρόεδρος Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης
Α. Παπουτσής, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας ΑΠΘ
Ν. Παπαδάκης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΕΥΑΘ
Κ. Στυλιάδης, Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Κεν. Μακ.
Φ. Βοσνιάκος, Πρόεδρος ΒΕΝΑ
Κ. Πούλος, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας
Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών
Ι. Βαφειάδης, Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ
Α. Ζουμπούλης, Πρόεδρος Συνδέσμου Χημικών Βόρειας Ελλάδας

Επιστημονική Επιτροπή

Χ. Ακράτος (Παν. Δ. Ελλάδας)
Τ. Αλμπάνης (ΠΙ)
Δ. Αχιλιάς (ΑΠΘ)
Δ. Βαγενάς (Παν. Δ. Ελλάδος)
Δ. Βουτσά (ΑΠΘ)
Α. Γεωργόπουλος (ΑΠΘ)
M. Δασενάκης (ΕΚΠΑ)
Κ. Δημάδης (Παν. Κρήτης)
Ε. Διαμαντόπουλος (Πολ. Κρήτης)
Α. Ζουμπούλης (ΑΠΘ)
Α. Καραγιαννίδης (ΑΠΘ)
Π. Κασωμένος (ΠΙ)
Ι. Κατσογιάννης (ΑΠΘ)
Κ. Κομνίτσας (Πολ. Κρήτης)
Α. Κούγκολος (ΠΘ)
Ι. Κωνσταντίνου (ΠΙ)
Δ. Λαμπροπούλου (ΑΠΘ)
Δ. Μαντζαβίνος (ΠΠ)
Κ. Μάτης (ΑΠΘ)
Π. Μελίδης (ΔΠΘ)
Μ. Μήτρακας (ΑΠΘ)
Κ. Νικολάου (ΟΡΘ)
Α. Ξενίδης (ΕΜΠ)
Ν. Οικονόμου (ΑΠΘ)
Ν. Παπαδάκης (ΑΠΘ)
Μ. Πετρακάκης (Δ. Θεσ/κης)
Ι. Πούλιος (ΑΠΘ)
Κ. Πούλος (ΠΠ)
Κ. Σαμαρά (ΑΠΘ)
Π. Σαμαράς (ΤΕΙΘ)
Σ. Σκλαρή (ΕΚΕΤΑ)
Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ)
Α. Τριανταφύλλου (ΤΕΙ ΔΜ)
Β. Τσιχριντζής (ΔΠΘ)
Κ. Φυτιάνος (ΑΠΘ)

Οργανωτική Επιτροπή

Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου
Σ. Γωγάκος (Αντιπρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Β. Κουλός (Γεν. Γραμματέας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ε. Δάφτσης (Ταμίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ν. Αργυρόπουλος (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Σ. Γιαννουλάκης (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Π. Καραγκιοζίδης (Αντιπρόεδρος ΣΧΒΕ)
Σ. Μυλωνά (Αν. Γεν. Γραμματέας ΣΧΒΕ)
Ι. Ερκέκογλου (ΔΣ, ΣΧΒΕ)
Κ. Μιχαήλ (ΔΣ, ΣΧΒΕ)
Α. Πλωμαρίτης (ΔΣ, ΣΧΒΕ)
Γ. Παπαδάκης (γραμματέας οργανωτικής επιτροπής)

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από: α) το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων των συγγραφέων, που συμμετέχουν στις επιστημονικές εργασίες, β) την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γ) το ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων των ανακοινώσεων, δ) την αξιοσημείωτη συμμετοχή στις ανακοινώσεις επιστημόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού.
Οι επιστημονικές εργασίες του 5ου Συνεδρίου ταξινομήθηκαν σε δώδεκα θεματικές ενότητες:
1.                        Ατμόσφαιρα
2.                        Νερά
3.                        Αστικά Στερεά Απόβλητα
4.                        Έδαφος και Στερεά Βιομηχανικά Απόβλητα
5.                        Ενέργεια και Περιβάλλον
6.                        Φυσικό Περιβάλλον και Οικοσυστήματα
7.                        Υγεία και Περιβάλλον
8.                        Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση
9.                        Πράσινη Χημεία και Τεχνολογία
10.                     Κατεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων
11.                     Αγροτικές Καλλιέργειες και Περιβάλλον
12.                     Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι εργασίες που έγιναν δεκτές περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου (Βιβλίο των Περιλήψεων και CD με τα πλήρη κείμενα των εργασιών).
Επίσης, ορισμένες επιλεγμένες εργασίες από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και εφόσον συμφωνήσουν οι συγγραφείς, μπορούν να αποσταλούν από τους συγγραφείς για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Environmental Protection and Ecology, έπειτα από απόδοσή τους στα Αγγλικά και ακολουθώντας τους όρους και τις διαδικασίες κρίσης και δημοσίευσης του περιοδικού (http://babel.noc.teithe.gr/~bena/benahome.html).

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις. Οι δύο μορφές παρουσίασης αντιμετωπίζονται ισότιμα στο πρόγραμμα και στα πρακτικά του Συνεδρίου.

Οδηγίες προφορικής παρουσίασης:

1.       Ο χρόνος για όλες τις προφορικές παρουσιάσεις είναι 15 λεπτά
2.       Η συζήτηση για όλες τις παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθεί στο τέλος κάθε συνεδρίασης και θα διαρκεί 15 λεπτά
3.       Μια μόνο μέθοδος παρουσίασης είναι διαθέσιμη: Παρουσίαση διαμέσου ηλεκτρονικού υπολογιστή με χρήση αρχείου Microsoft Power Point
4.       Οι ομιλητές θα χρησιμοποιήσουν δικό μας υπολογιστή και προβολικό σύστημα
5.       Οι ομιλητές πρέπει να έχουν μαζί τους την παρουσίασή τους αποθηκευμένη σε Memory Flash σε αρχείο Microsoft Power Point
6.       Οι ομιλητές πρέπει να προσκομίσουν στην οργανωτική επιτροπή το αρχείο με την παρουσίασή τους 15 λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία ανήκει η παρουσίασή τους

Οδηγίες αναρτημένης ανακοίνωσης / poster:

1.       Το Συνέδριο θα προμηθεύσει πίνακες για τα posters. Η θέση του κάθε poster ταυτοποιείται με τον αριθμό του poster που εμφανίζεται στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου
2.       Η συνολική επιφάνεια του poster πρέπει να έχει πλάτος 90 εκ και ύψος 1.20 εκ.
3.       Για την προετοιμασία του poster να ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να είναι αναγνώσιμο από αποστάσεις του 1μ έως 1,5μ
4.       Το poster αναρτάται το πρωί της πρώτης μέρας του Συνεδρίου και απομακρύνεται με τη λήξη του Συνεδρίου
5.       Τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς του poster πρέπει να είναι παρών μπροστά από το poster κατά τη διάρκεια των προβλεπομένων από το πρόγραμμα χρονικών περιόδων της ημέρας για συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ

Το 5ο Συνέδριο διοργανώνεται στο Συνεδριακό Κέντρο ΚΕΔΕΑ (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) από 14 έως 16 Μαρτίου του 2014.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύνεδροι/Εισηγητές :      80 €

Φοιτητές, που συμμετέχουν στο συνέδριο με εργασία
(δηλ. είναι μεταξύ των συγγραφέων των εργασιών) :                          50 

Φοιτητές, που είναι μόνο σύνεδροι, χωρίς συμμετοχή με εργασία :      30 

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ
Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη
Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, τηλ (απόγευμα): 2310 278077

Συντονιστής Συνεδρίου
Δρ. Κώστας Νικολάου

Ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο:ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Εγγραφές πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

Αίθουσα A
09.15 – 11.30          1η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση Ι
11.30 – 12.00          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.00          2η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση IΙ
14.00 – 16.30          Διάλειμμα
16.30 – 18.00          3η Συνεδρίαση: Έδαφος και Στερεά Βιομηχανικά Απόβλητα
18.00 – 18.30          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
18.30 – 19.30          4η Συνεδρίαση: Υγεία & Περιβάλλον

Αίθουσα B
09.15 – 11.30          5η Συνεδρίαση: Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων Ι
11.30 – 12.00          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.00          6η Συνεδρίαση: Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων II
14.00 – 16.30          Διάλειμμα
16.30 – 18.00          7η Συνεδρίαση: Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήματα
18.00 – 18.30          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
18.30 – 19.30          8η Συνεδρίαση: Αστικά Στερεά Απόβλητα

Αίθουσα Α
19.30 - 21.30        Τελετή Έναρξης
                                Προσκεκλημένε ς Ομιλίες
21.30                      Δεξίωση

Σάββατο 15 Μαρτίου 2014

Αίθουσα A
09.15 – 11.30          9η Συνεδρίαση: Αγροτικές Καλλιέργειες και Περιβάλλον I
11.30 – 12.00          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.00          10η Συνεδρίαση: Αγροτικές Καλλιέργειες και Περιβάλλον II
14.00 – 16.30          Διάλειμμα
16.30 – 18.00          11η Συνεδρίαση: Νερά I
18.00 – 18.30          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
18.30 – 20.15          12η Συνεδρίαση: Νερά II

Αίθουσα B
09.15 – 11.30          13η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση I
11.30 – 12.00          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30          14η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση II
14.30 – 16.30          Διάλειμμα
16.30 – 18.00          15η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση III
18.00 – 18.30          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
18.30 - 20.15           16η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση IV

Κυριακή 16 Μαρτίου 2014

Αίθουσα A
09.15 – 11.30          17η Συνεδρίαση: Ατμόσφαιρα I
11.30 – 12.00          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30          18η Συνεδρίαση: Ατμόσφαιρα II

Αίθουσα B
09.15 – 11.30          19η Συνεδρίαση: Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία
11.30 – 12.00          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30          20η Συνεδρίαση: Ενέργεια & Περιβάλλον

Αίθουσα A
14.30-15.00             Κλείσιμο Συνεδρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


 

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014


Αίθουσα Α


19.30-21.30       Τελετή Έναρξης


Προεδρείο:

Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΧ
Ι. Βαφειάδης, Πρόεδρος ΠΤΚΔΜ της ΕΕΧ
Α. Ζουμπούλης, Πρόεδρος ΣΧΒΕ
Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου


Προσκεκλημένοι κεντρικοί ομιλητές:


ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Κ. Πούλος

EΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Κ. Σαμαρά


21.30                Δεξίωση
Αίθουσα Α


09.15 – 11.30  1η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση Ι

Προεδρείο: Αργυρόπουλος Ν., Μυλωνά Σ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Κοσμόπουλος Π., Φραγγίδου Ι.Π., Καντζιούρα Α., Κοσμόπουλος Ι.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Κοσμόπουλος Πάνος, Φιτνέογλου Κυριακή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥΣ
Κοσμόπουλος Π., Κλέσκας Κ.

ECO-CHOROS: ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
Κοσμόπουλος Π., Γουζέλη Χ., Καμενή Δ. ,Καρκάνιας Γ., Νικολαϊδου Κ., Στεφανόπουλος Κ. ,Τιτόνη Ε., Χαλατζίδου Λ., Χασάν Χ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Κοσμόπουλος Π., Αβραμίδου Α., Γκαβανόπουλος Χ., Δημητράκης Σ., Ζέρβα Ι., Κοκκίνης Π., Πάζουρου Κ., Παληάς Μ., Παπανικολάου Γ., Πέτρου Β., Χατζόπουλος Π.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Κοσμόπουλος Π., Καντζιούρα Α.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καντζιούρα Α., Κοσμόπουλος Π., Παπαδόπουλος Α.


11.30 – 12.00  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


12.00 – 14.00  2η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση IΙ

Προεδρείο: Μπάσμπας Σ., Γωγάκος Σ.

ΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κρυσταλλένια Βουσβούκη , Δέσποινα Ζαβράκα ,  Νίκος Καλογήρου

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μιλτιάδου Μ. και Μπουχουράς Ε.

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Μπουχουράς Ε. και Μπάσμπας Σ.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Νικολακοπούλου Θ., Χήτα Ε. και Ζέρβας Ε.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Θωίδου Ε. και Φουτάκης Δ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Μπιμπίτσος Χ., Αμπατζή Ι., Πέκκα-Οικονόμου Β. και Μυλωνάς Ν.


14.00 – 16.30  Διάλειμμα


16.30 – 18.00  3η Συνεδρίαση:
Έδαφος και Στερεά Βιομηχανικά Απόβλητα

Προεδρείο: Καρακώστας Θ., Σαμαράς Π.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Ni ΚΑΙ Cu ΣΕ ΡΥΠΑΣΜΕΝA ΕΔΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ
Γκίκα Σ., Μυστριώτη Χ., Κόλλιας Κ., Παπασιώπη Ν. και Ξενίδης Α.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
Κόλλιας Κ., Μυλωνά Ε., Παπασιώπη Ν. και Ξενίδης Α.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΛΑΣΠΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ PORTLAND ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΡΓΙΛΟ
Πανταζοπούλου E., Ζεμπιλιάδου O., Σαμαράς Π., Γεωργακόπουλος Α., Ζουμπούλης Α.

Η ΥΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Κάβουρας Π. και Καρακώστας Θ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΕΩΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΑΕΚΚ)
Zαχαράκη Δ., Βλάχου Α. και Κομνίτσας Κ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ
Zαχαράκη Δ., Πυλιώτης Ι. και Κομνίτσας Κ.


18.00 – 18.30  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


18.30 – 19.30  4η Συνεδρίαση:
Υγεία & Περιβάλλον

Προεδρείο: Σαμαρά Κ., Κουλός Β.

ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΟΥΝ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ
Παπαχρήστου Ε., Βελαλή Α., Πανταζάκη Α.Α., Χολή-Παπαδοπούλου Θ.,  Μπέσης Α., Τσολακίδου Α., Βουτσά Δ., Σαμαρά Κ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ: ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Καλαχάνης Κ., Κοταμπάση Χ. , Σταμάτης Π. , Κατσιβελάκη Α. , Νικολοπούλου-Σταμάτη Π.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΚΕΤΑΛΔΕΫΔΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΡΕΤ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΚΡΑΣΙ
Ιωαννίδου Μ., Σαμούρης Γ., Κοτρίδου Σ. και Αχιλιάς Δ.


Αίθουσα Α
19.30 - 21.30        Τελετή Έναρξης
21.30                      Δεξίωση
Αίθουσα Β


09.15 – 11.30  5η Συνεδρίαση:
Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων Ι

Προεδρείο: Βαγενάς Δ., Λαζαρίδης Ν.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΩΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Μιχαηλίδης Μ.K., Mar-Yam Sultana, Ακράτος Χ.Σ., Τεκερλεκοπούλου Α.Γ., και Δ.Β. Βαγενάς

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
Τατούλης Τ.Ι, Δαμάτη Α.Μ, Τεκερλεκοπούλου Α.Γ., Βλαστός Δ., Ματθόπουλος Δ.Π, Βαγενάς Δ.Β.

ΗΛEΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δερμεντζής Κ.,  Μαρμάνης Δ.,  Στεργιόπουλος Δ. και Χριστοφορίδης Α.

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ 
Mαρμάνης Δ., Δερμεντζής K., Χριστοφορίδης A. και Oυζούνης K.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΛΑΝΟΪΔΙΝΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΥΜΗΣ
Λιάκος Ι.Θ., Κουρκούδιαλος Σ.Α και Λαζαρίδης Ν.Κ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Μπαντή Δ., Μανωλά Β., Σοφίδου Μ., Τσιόπτσιας Κ., Σαμαράς Π.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Παπαστεργιάδης Ε., Σκλαρή Σ. και Σαμαράς Π.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Βασίλειος Διαμαντής, Abid Ali Khan, Αλέξανδρος Αϊβαζίδης


11.30 – 12.00  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


12.00 – 14.00  6η Συνεδρίαση:
Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων II

Προεδρείο: Μήτρακας Μ., Κατσογιάννης Ι.

ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟΥ (POLYALUMINUM FERRIC SILICATE CHLORIDE) ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τόλκου Α., Ζουμπούλης Α., Μήτρακας Μ., Παπαστεργιάδης Ε.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕΘΟΔΩΝ
Γκότσης Π., Πελέκα Ε., Ζουμπούλης Α., Μήτρακας Μ., Ζαμπούλης Δ., Τόλκου Α.

ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ FE(III) ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ AS(III);
Ουζούνης Κ., Κατσογιάννης Ι., Ζουμπούλης Α., Μήτρακας Μ.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ U(VI) ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ – ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ
Δημηρόπουλος Β., Τρεσίντση Σ., Νόλη Φ., Ζουμπούλης Α., Μήτρακας Μ.

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ NUCLEAR FAST RED ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ
Δελετζέ E., Αντωνιάδης A., Kίτσιου K., Χατζητάκης A., Κωστοπούλου Ε., Πούλιος I.

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΠΟΛΥΑΝΙΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΙΟΝΤΩΝ Cr(VI)
Μιχαήλ K., Σαλτίδου Κ., Σαζού Δ.

ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ VENLAFAXINE ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ PHOTO-FENTON
Δ. Λαμπροπούλου, Ε. Ευγενίδου, Π. Πενλόγλου


14.00 – 16.30  Διάλειμμα


16.30 – 18.00  7η Συνεδρίαση:
Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήματα

Προεδρείο: Παπαστεργιάδου Ε., Βαφειάδης Ι.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ζευγώλης Ι., Οικονόμου Β., Τρούμπης Α.

ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Σωτηρίου  Ι.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ Ca, Mg, K ΣΕ ΔΑΣΟΣ ΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΣΣΑΣ
Π. Μιχόπουλος, Α. Μπουρλέτσικας, Κ. Καούκης, Γ. Καρέτσος, Ε. Δασκαλάκου, Κ. Τσαγγάρη, Κ. Σαμαρά, Θ. Γρηγοράτος, Μ. Κωστάκης, Ι. Πασιάς και Ν. Θωμαΐδης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΜΑΚΡΟΦΥΤΩΝ ΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Μασούρας Α., Παπαστεργιάδου Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ PINUS HALEPENSIS ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Συροπλή Αικ., Ιακωβόγλου Β., Ραδόγλου Κ. και Ζαΐμης Γ.Ν.


18.00 – 18.30  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


18.30 – 19.30  8η Συνεδρίαση:
Αστικά Στερεά Απόβλητα

Προεδρείο: Οικονόμου Ν., Αχιλιάς Δ.

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ζέρβα Α. και Παπαδάκης Ε. Γ.

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Αριστειάδου Μελαχροινή

Η ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ε. Β. Αντωνάκου, Κ. Σ. Τριανταφυλλίδης, A. Λάππας, Δημήτρης Σ. Αχιλιάς,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ ΚΑΙ  ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Μαυρίδου Σ., Οικονόμου Ν.
Αίθουσα Α
19.30 - 21.30        Τελετή Έναρξης
21.30                      Δεξίωση
Σάββατο 15 Μαρτίου 2014Αίθουσα A


09.15 – 11.30  9η Συνεδρίαση:
Αγροτικές Καλλιέργειες και Περιβάλλον I

Προεδρείο: Κωνσταντίνου Ι., Ακράτος Χ.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ OLSEN ΚΑΙ MEHLICH3 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΩΣΦΟΡΟ
Ιατρού Μ, Παπαδόπουλος Α., Παπαδόπουλος Φ., Διχάλα Ο., Ψωμά Π. και Μπούντλα Α.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ
Μπακέα Μ., Μάντζος Ν., Κωνσταντίνου Ι., Μάνος Γ., Πατακιούτας Γ.

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ AΠOIKOΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΗΣ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ Ν-FTIO2: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ
M. Αντωνοπούλου, I. Κωνσταντίνου

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ OXYFLUORFEN ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΡΡΕΟΝ ΝΕΡΟ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ
Ν. Μάντζος, Α. Καρακίτσου, Π. Υφαντή, Ε. Λενέτη και Ι. Κωνσταντίνου

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΥΞΙΝΩΝ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ Β-ΚΥΚΛΟΔΕΞΤΡΙΝΗ
Κ. Φουρτάκα, Χ. Παππάς, Η. Χριστοφορίδης, Β. Μάζη, Α.Ε. Νικολοπούλου, Σ. Τσαγκαροπούλου και Κ. Μπεθάνης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Χαχούδη A., Φωτιάδης Π.  και Καρακλά Γ.


11.30 – 12.00  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


12.00 – 14.00  10η Συνεδρίαση:
Αγροτικές Καλλιέργειες και Περιβάλλον II

Προεδρείο: Σακκάς Β., Λαμπροπούλου Δ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΟΥΡΟ (ΗΠΕΙΡΟΣ): ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Καψή Μ., Τσούτση Χ., Αλμπάνης Τ.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΗΣ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΑΣ
Καβέλη Ι., Σακκάς Β. και Αλμπάνης Τ.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΩΝ ΣΕ ΜΠΥΡΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
Ρεμπελάκη Ι., Σακκάς Β., και Αλμπάνης Τ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ΣΕ ΓΑΛΑ
Συναρίδου Μ.Ε., Σακκάς Β., Σταλίκας Κ. και Αλμπάνης Τ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
Γκόλια Ε., Γάτσιου Γ., Γάτσιος Φ. και Βλειώρας Σ.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Χ. Καρακώστα  και Β.Π. Παπαναστάσης


14.00 – 16.30  Διάλειμμα


16.30 – 18.00  11η Συνεδρίαση:
Νερά I

Προεδρείο: Κρεστενίτης Γ., Κατσιφαράκης Κ.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΛΑΓΙΚΑ ΨΑΡΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Irving, K., Wagner S.H., Miliou A., Vasic M., Sainz N., Anderson L., Weatherhead W.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΥΛΟ ΘΑΣΟΥ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Π. ΝΕΣΤΟΥ– ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ELCOM
Αναστασίου Σ., Συλαίος Γ.

WAVEFORUS: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ
Κρεστενίτης Γ.Ν., Ανδρουλιδάκης Γ., Κομπιάδου Κ., Μακρής Χ., Μπαλτίκας Β., και Καλαντζή Γ.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Παύλου Α.,  Σούλιος Γ.,   Καζάκης Ν. και  Τζόλλας Ν.

ΧΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Σκάρλιου-Νικολέττου Β. και Κατσιφαράκης Κ.Λ.


18.00 – 18.30  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


18.30 – 20.15  12η Συνεδρίαση:
Νερά II

Προεδρείο: Φυτιάνος Κ., Νόλη Φ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Παπαγεωργίου, Ν. Παπαδάκης, Γ. Σερετούδη, Δ. Βουτσά

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ
Ε. Τερζοπούλου, Δ. Βουτσά

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
Φ. Νόλη, Π. Τσάμος

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ)
Μάτζαρη Χ., Βογιατζής Π., Τζιρίτης Ε., Τζάμος Ε., Φυτιάνος Κ., Θεοδοσίου Ν., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ
Νάννου Χ., Κοσμά Χ., Αλμπάνης Τ.

ΤΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
Σαχινίδης Σ., Φώσκολος Α., Κεμετζή Α.

Αίθουσα B


09.15 – 11.30  13η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση I

Προεδρείο: Χατζηαντωνίου-Μαρούλη Κ,  Αθανασίου Χ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «CHEMISTRY IN CONTEXT»
Γεωργαντάς Β., Πασχαλίδης Γ., Αντώνογλου Λ., Χατζηαντωνίου-Μαρούλη Κ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Η ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ
A Σοφιανίδης, Ε. Μπουρδάνου, Λ. Αντώνογλου, Κ. Χατζηαντωνίου – Μαρούλη

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ: ΔΙΚΤΑΜΟ - ΤΣΑΙ – ΧΑΜΟΜΗΛΙ -ΡΑΔΙΚΙ - ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ
Σιούλας Δ., Σχιζοδήμου Α., Χατζηαντωνίου - Μαρούλη Κ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ
Αθανασίου Χ., Παπαδημητρίου Ε., Ριφάκη Ν., Σλαυκίδης Γ., Τσολακίδου Π. και Υφαντής Γ.

ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Αντωνίου Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Αντωνίου Ε., Σανιδάς Α.

ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Γκουντούμα Μ. και Κουκλατζίδου Μ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΝΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ
Τζαμπερής Ν., Ξενιτίδου Σ.


11.30 – 12.00  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


12.00 – 14.30  14η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση II

Προεδρείο: Γεωργόπουλος Α., Ταμουτσέλη Κ.

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ Κ.Π.Ε. ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
Σλαυκίδης Γ., Γεωργόπουλος Α.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ταμουτσέλη Κ., Κυριακού Α.

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΗΘΟΥΣ
Εμμανουηλίδου Σ.

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ευκολίδου Α., Ράγκου Π. και Καΐλα Μ.

ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΠΗΓΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ.
Θεοδωρίδου Ε., Χατζηστρατίδη Φ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
Καραβλίδης Α., Φλογαΐτη E.

ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ειρήνη Ντόνα,  Γαρύφαλλος Αραμπατζής

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
                 Ντρουμπογιάννη Α.           

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΩΣΤΑ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Πολυράβα Σ.


14.30 – 16.30  Διάλειμμα


16.30 – 18.00  15η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση III

Προεδρείο: Χατζηλεοντιάδου Σ., Καραγκιοζίδης. Π.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓEΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CMAP TOOLS
Χατζηλεοντιάδου Σ., Dias S., Diniz A.και Χατζηλεοντιάδης  Λ.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΓΗΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.
Καραγκιοζίδης. Π.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τσιουκαρδάνης Νικόλαος και Τσιακμάκη Σοφία

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Φωτιάδης Μιχάλης

«ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Χειλάκη Α.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ: Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Σακελλάρη Μ., Προμπονάς Μ., Ξηρουχάκης Σ. και Μπαξεβάνη Π.


18.00 – 18.30  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


18.30 – 20.15  16η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση IV

Προεδρείο: Δημητρίου Α., Αβραμίδου Β.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ KAI  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTIKA ZHTHMATA: ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001 ΚΑΙ 2011
Δημητρίου Α. και Μαράκος Δ.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Αβραμίδου Β.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ…»
Μερτζανίδου Δ.

H ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ.
Αναγνώστου Β., Κοντογιάννη Α. και Σκούρτος Μ.

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Κεσκιλίδου Ε., Δημητρακόπουλος Π.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ SLOWMATION
Αλεξάνδρα Γκιόκα, Άννα Λέτσι, Στράτος Καρατζίδης ,Φανή Σέρογλου

Κυριακή 16 Μαρτίου 2014Αίθουσα A


09.15 – 11.30  17η Συνεδρίαση:
Ατμόσφαιρα I

Προεδρείο: Τριανταφύλλου Α., Βουτσά Δ.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΙΩΔΟΥΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΣTON ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣE ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Σ. Κ. Γκάρας, Α. Γ. Τριανταφύλλου, Α. Κρέστου, Χ. Διαμαντόπουλος και Β. Τσεκούρας

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣx ΚΑΙ ΠΑΥ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΕ ΚΩΜΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑΣ
Χ. Διαμαντόπουλος, Σ. Κ. Γκάρας, Α. Κρέστου,  Β. Ματθαίος,  Α. Γ. Τριανταφύλλου

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ SO2 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Β. Ματθαίος, Α. Τριανταφύλλου, Ε. Λειβαδίτου, Γ. Σκόρδας, B. Τσεκούρας

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ PMΧ - ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤIKH ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Τριανταφύλλου Α., Μουσιόπουλος Ν., Γκάρας Σ., Κρέστου Α., Ντούρος Ι.  Διαμαντόπουλος Χ., Τσεκούρας Β., Ματθαίος Β., Σκόρδας Γ., Λειβαδίτου Ε., Τσέγας Γ., Φραγκου Ε., Παυλουδάκης Φ., Ανδρεάδου Μ., Κουρίδου Ο.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
Μαργαρίτης Δ., Μορφουλάκη Μ., Μποϊλέ Μ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
Μπάσμπας Σ., Κλαδιάς Ε., Κουβάτας Σ και Πολίτης Ι.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΒΟΛΟΥ & ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/49/ΕΚ
Βογιατζής Κ., Νικολάου Γ. και Αντωνιάδης Χ.


11.30 – 12.00  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


12.00 – 14.30  18η Συνεδρίαση:
Ατμόσφαιρα II

Προεδρείο: Πετρακάκης Μ., Κελέσης Α.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  
Αγγελάκογλου Κ.,  Ακτσόγλου Δ. και Γκαϊντατζής Γ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ PM10 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
Ρεθεμιωτάκη Ε., Ζερβας Ε.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
Ρεθεμιωτάκη Ε., Ζερβας Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ν. Μουσιόπουλος, Ι. Ντούρος, Γ. Τσέγας, E. Χουρδάκης, Κ. Νικολάου

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πετρακάκης Μ.Ι. , Κελέσης Α.Γ., Τζουμάκα Π., Σαμαρά Κ. και Κασσωμένος Π.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Κόλλιας Π., Καντηράνης Ν., Σαμαρά Κ., Ζάνης Π. και Πυθαρούλης Ι.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΒΡΩΜΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΦΑΙΝΥΛΑΙΘΕΡΩΝ (PBDES) ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Α. Μπέσης, Α. Κατσογιάννης, Ε. Μποτσαροπούλου, Κ. Σαμαρά

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΒΡΩΜΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΦΑΙΝΥΛΑΙΘΕΡΩΝ (PBDEs) ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Α. Μπέσης, Ε. Μποτσαροπούλου, Δ. Βουτσά, Κ. Σαμαρά

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κελέσης Α.Γ., Βογιατζής Κ., Αντωνιάδης Χ., Πετρακάκης Μ.,  Κούτσαρη Ε., Τζουμάκα Π., Τοτονίδης Ι. και Τσιμενίδου Π.


Αίθουσα A
14.30-15.00          Κλείσιμο Συνεδρίου
Αίθουσα B


09.15 – 11.30  19η Συνεδρίαση:
Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία

Προεδρείο: Πούλος Κ., Τριανταφυλλίδης Κ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
Νικολοπούλου Γ., Βασιλειάδης Σ.,  Ζιάκα Ζ., Bασιλειάδου Ε.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Γκανά Β. και Μάνθου-Φραγκοπούλου Β.

ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ε. Γ. Ανδριώτης, Δ. Σ. Αχιλιάς

ΟΞΙΝΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΑΚΤΉΡΙΑ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Μπόνιας Α., Δούναβης Α, Nτάικου Ι. και Λυμπεράτος Γ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ
Νίτσος Χ., Μάτης Κ., Τριανταφυλλίδης  Κ.

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Λαζαρίδης Π., Αβραμίδου Κ., Coman S., Parvulescu V. και Τριανταφυλλίδης K.


11.30 – 12.00  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


12.00 – 14.30  20η Συνεδρίαση:
Ενέργεια & Περιβάλλον

Προεδρείο: Ζέρβας Ε., Κοσμόπουλος Π.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 1960-2010
Καΐκα Δ., Αστερίου Δ., Ζέρβας Ε.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ-15
Μπαμπάτσου Χ., Ζέρβας Ε.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Κοσμόπουλος Α-Μ., Θ.Α. Κωτσόπουλος

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Κοσμόπουλος Πάνος, Παπαγιάννη Ευαγγελία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ (2013) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε.
Κοσμόπουλος Π., Καντζιούρα Α., Κοσμόπουλος Ι., Κλέσκας Κ., Κοσμόπουλος Α.Μ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Κοσμόπουλος Π., Μουμτζάκης Α.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΜΟΝΑΔΑΣ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ ΤΩΝ Π. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ
Κοσμόπουλος Πάνος, Ανδρεάδου Χριστίνα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΝΟΜΟΙ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)
Πετρίδης Κ., Νικολάου Κ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MΕΤΑΤΡΟΠΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΜΕΘΑΝΟΛΗ
Φατμελής Η., Βασιλειάδης Σ.,  Ζιάκα Ζ., Bασιλειάδου Ε.


Αίθουσα A
14.30-15.00          Κλείσιμο Συνεδρίου
Αναρτημένες ανακοινώσεις / Posters


Π1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Διαμαντόπουλος Ε., Νικολάου Κ.

Π2. ΕΠΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Νικολάου Κ.

Π3. ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ
Τζάκου Α., Νικολάου Κ.

Π4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ
Καββαδία Μ., Νικολάου Κ., Φαρδή Ε.

Π5. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ
Καββαδία Μ., Νικολάου Κ., Φαρδή Ε.

Π6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ
Φαρδή Ε., Νικολάου Κ.

Π7. ΡΥΘΜΟΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1945 – 2012
Ζουμάκης Μ., Παπαδάκης Ν., Πρεβεζάνος Μ., Παπαδάκης Γ., Νικολάου Κ. και Κασσωμένος Π.

Π8. ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ
Καββαδία Μ., Νικολάου Κ., Φαρδή Ε.

Π9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΒΡΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
Σιμελιάδου Ε., Λαζαρίδου Μ.

Π10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΥΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
Μπούσιος Σ., Νικολάου Κ.

Π11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ
Φαρδή Ε., Νικολάου Κ.

Π12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
Μόσχος Γ., Νικολάου Κ.

Π13. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ
Νικολάου Κ., Φαρδή Ε.

Π14. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΜΟΡΦΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
Μ. Καπνιστή, Α. Χατζηδημητρίου, Φ. Νόλη, Ε. Παυλίδου

Π15. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΘΡΑΚΕΣ
Κύζας Γ., Δεληγιάννη Ε., και Λαζαρίδης Ν.

Π16. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ME TH ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ UHPLC/LTQ-ORBITRAP MS
Χριστίνα Ι. Κοσμά, Δήμητρα Α. Λαμπροπούλου, Τριαντάφυλλος Α. Αλμπάνης


Σ1. ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Velinova Ζ., Δασενάκης M., Παρασκευοπούλου Β., Kαραβόλτσος Σ., Αργυράκη Α.

Σ2. ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ARIMA, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.
Παύλου Α.,  Σούλιος Γ., Καζάκης Ν. και Μάττας Χ.

Σ3. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
Σταυρουλάκης Γ., Αμ. Κύρκου και Αγγ. Μπαμπάλα

Σ4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ
Φαρδή Ε., Νικολάου Κ.

Σ5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
Σταυρουλάκης Γ., Αγγ. Μπαμπάλα και Αμ. Κύρκου 

Σ6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ΤΟ ΦΘΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣ ΡΥΠΑΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ
Βαδαρλή Σ. , Αντώνογλου Λ. και Χατζηαντωνίου-Μαρούλη Κ.

Σ7. Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΒΑΙ
Καλογεράκη Μ. και Ανδρεαδάκης Ν.

Σ8. ΑΛΛΟΙ ΠΕΤΟΥΝ, ΑΛΛΟΙ ΠΕΙΝΟΥΝ
Μαντζιάρα  Ν.

Σ9. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Προμπονάς Μ., Ξηρουχάκης Σ., Μπαξεβάνη K. και Σακελλάρη Μ.

Σ10. ΤΟ ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ηλιάδου Β., Αντώνογλου Λ., Χατζηαντωνίου-Μαρούλη Κ.


K1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ
Νικολάου Κ., Φαρδή Ε.

K2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ
Νικολάου Κ., Φαρδή Ε.

K3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΛΕΠΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ. Αργυρόπουλος, Κ. Σαμαρά, Δ. Βουτσά, Α. Κούρας, Ε. Μανώλη, Α. Τσάκης, Λ. Χασαπίδης, Α. Κωνσταντόπουλος, Ε. Ελευθεριάδης


K4. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζ. Σαμαράς, Λ. Ντζιαχρήστος, Η. Βουίτσης, Σ. Αμανατίδης, Α. Μπέσης, Α. Τσολακίδου, Δ. Βουτσά, Κ. Σαμαρά

K5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κελέσης Α.Γ., Κασσωμένος Π., Καρακατσούλη Ε., Κελέση Δ. και Πετρακάκης Μ.

Κ6. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ματόπουλος Χ., Νικολάου Κ.

Κ7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ
Νικολάου Κ., Φαρδή Ε.

Κ8. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΜΠΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΟΥ
Σιδηροπούλου Ε., Νικολάου Κ.

Κ9. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΕΛΛΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ταϊλαχίδου Μ. και Νικολάου Κ.

Κ10. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Μπασταμπάσογλου Δ. Νικολάου Κ.

Κ11. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ. ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Μπαλκατζοπούλου Π., Αντώνογλου Λ. και Χατζηαντωνίου Κ.

Κ12. ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΑΙΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΠΡΟΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Τριανταφυλλίδης K., Στεφανίδης Σ., Καρακούλια Σ., Καλογιάννης Κ. και Λάππας Α.

Κ13. ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟΜΟΡΦΑ ΔΙΠΛΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ
Παπακώστας Θ., Μπαδέκα Α., Κοντομηνάς Μ., Τσαούση Ε., Πομώνης Φ., Καρακούλια Σ., Τριανταφυλλίδης Κ., Γιαννουλάκης Χ., Ζαμπετάκης Θ.

Κ14. ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ TAΧΕΙΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟΜΟΡΦΑ ΔΙΠΛΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ (LDH)
Στεφανίδης Σ., Καρακούλια Σ., Καλογιάννης Κ., Λάππας Α., Τριανταφυλλίδης K.

Κ15. ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΕΡΟΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΖΩΤΩΣΗΣ
Τσαούση Ε., Παπακώστας Θ., Παππά Ε.,  Πομώνης Φ., Τριανταφυλλίδης Κ.
Γιαννουλάκης Χ., Ζαμπετάκης Θ.

Κ16. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Κούρτης Χ., Νικολάου Κ.