Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Πρακτικά του 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ CD ΕΡΓΑΣΙΩΝ


PROCEEDINGS OF THE 4th ENVIRONMENTAL CONFERENCE OF MACEDONIA
BOOK OF ABSTRACTS AND CD OF PAPERS