Οδηγίες για Προφορικές και Αναρτημένες Ανακοινώσεις / Posters


Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις. Οι δύο μορφές παρουσίασης αντιμετωπίζονται ισότιμα στο πρόγραμμα και στα πρακτικά του Συνεδρίου.

Οδηγίες προφορικής παρουσίασης:

1.      Ο χρόνος για όλες τις προφορικές παρουσιάσεις είναι 15 λεπτά
2.      Η συζήτηση για όλες τις παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθεί στο τέλος κάθε συνεδρίασης και θα διαρκεί 15 λεπτά
3.      Μια μόνο μέθοδος παρουσίασης είναι διαθέσιμη: Παρουσίαση διαμέσου ηλεκτρονικού υπολογιστή με χρήση αρχείου Microsoft Power Point
4.      Οι ομιλητές θα χρησιμοποιήσουν δικό μας υπολογιστή και προβολικό σύστημα
5.      Οι ομιλητές πρέπει να έχουν μαζί τους την παρουσίασή τους αποθηκευμένη σε Memory Flash σε αρχείο Microsoft Power Point
6.      Οι ομιλητές πρέπει να προσκομίσουν στην οργανωτική επιτροπή το αρχείο με την παρουσίασή τους 15 λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία ανήκει η παρουσίασή τους

Οδηγίες αναρτημένης ανακοίνωσης / poster:

1.      Το Συνέδριο θα προμηθεύσει πίνακες για τα posters. Η θέση του κάθε poster ταυτοποιείται με τον αριθμό του poster που εμφανίζεται στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου
2.      Η συνολική επιφάνεια του poster πρέπει να έχει πλάτος 90 εκ και ύψος 1.20 εκ.
3.      Για την προετοιμασία του poster να ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να είναι αναγνώσιμο από αποστάσεις του 1μ έως 1,5μ
4.      Το poster αναρτάται το πρωί της πρώτης μέρας του Συνεδρίου και απομακρύνεται με τη λήξη του Συνεδρίου

5.      Τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς του poster πρέπει να είναι παρών μπροστά από το poster κατά τη διάρκεια των προβλεπομένων από το πρόγραμμα χρονικών περιόδων της ημέρας για συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου