Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Πρόγραμμα του 6ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου ΜακεδονίαςΤιμητική Οργανωτική Επιτροπή

Σ. Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος

Α. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Ι. Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Π. Μήτκας, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Κ. Βαρσαμίδης, Πρόεδρος Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης
Ν. Ασημόπουλος, Πρόεδρος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας
Α. Πουσκούρης, Διευθυντής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας
Θ. Χολή-Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας ΑΠΘ
Κ. Κατσιφαράκης, Συντονιστής Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ
Κ. Στυλιάδης, Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Κεν. Μακ.
Κ. Πούλος, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας
Τ. Σιδέρη, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών
Β. Σαμανίδου, Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ
Ε. Δάφτσης, Πρόεδρος ΣΧΒΕ


Επιστημονική Επιτροπή

Χ. Ακράτος (ΠΠ)
Τ. Αλμπάνης (ΠΙ)
Δ. Αχιλιάς (ΑΠΘ)
Δ. Βαγενάς (ΠΠ)
Δ. Βουτσά (ΑΠΘ)
Α. Γεωργόπουλος (ΑΠΘ)
M. Δασενάκης (ΕΚΠΑ)
Ε. Διαμαντόπουλος (Πολ. Κρήτης)
Ε. Ζέρβας (ΕΑΠ)
Α. Ζουμπούλης (ΑΠΘ)
Π. Κασωμένος (ΠΙ)
Κ. Κατσιφαράκης (ΑΠΘ)
Ι. Κατσογιάννης (ΑΠΘ)
Α. Κελέσης (Δ. Θεσ/κης)
Κ. Κομνίτσας (Πολ. Κρήτης)
Ι. Κωνσταντίνου (ΠΙ)
Ν. Λαζαρίδης (ΑΠΘ)
Δ. Λαμπροπούλου (ΑΠΘ)
Ε. Μανώλη (ΑΠΘ)
Κ. Μάτης (ΑΠΘ)
Μ. Μήτρακας (ΑΠΘ)
Ν. Μουσιόπουλος (ΑΠΘ)
Σ. Μπάσμπας (ΑΠΘ)
Κ. Νικολάου (ΕΑΠ)
Ε. Νταρακάς (ΑΠΘ)
Α. Ξενίδης (ΕΜΠ)
Ν. Οικονόμου (ΑΠΘ)
Ν. Παπαδάκης (ΑΠΘ)
Μ. Πετρακάκης (Δ. Θεσ/κης)
Ι. Πούλιος (ΑΠΘ)
Κ. Πούλος (ΠΠ)
Κ. Σαμαρά (ΑΠΘ)
Π. Σαμαράς (ΤΕΙΘ)
Δ. Σαρηγιάννης (ΑΠΘ)
Σ. Σκλαρή (ΕΚΕΤΑ)
Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ)
Α. Τριανταφύλλου (ΤΕΙ ΔΜ)
Κ. Φυτιάνος (ΑΠΘ)

Οργανωτική Επιτροπή

Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου
Σ. Γωγάκος (Αντιπρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Β. Κουλός (Γεν. Γραμματέας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ι. Βαφειάδης (Ταμίας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, ΣΧΒΕ)
Ι. Κατσογιάννης (ΔΣ ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Α. Παπαδόπουλος (ΔΣ ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Θ. Συμεωνίδης (ΔΣ ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, ΣΧΒΕ)
Π. Καραγκιοζίδης (Αντιπρόεδρος ΣΧΒΕ)
Κ. Μιχαήλ (Γεν. Γραμματέας ΣΧΒΕ)
Α. Τόλκου (Αν. Γεν. Γραμματέας ΣΧΒΕ)
Ε. Λυμπεράκη (ΔΣ ΣΧΒΕ)
Κ. Μπουκουβάλας (ΔΣ ΣΧΒΕ)
Δ. Σιδηροπούλου (ΔΣ ΣΧΒΕ)
Γ. Παπαδάκης (Γραμ. ΟΕ)


ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από: α) το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων των συγγραφέων, που συμμετέχουν στις επιστημονικές εργασίες, β) την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γ) το ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων των ανακοινώσεων, δ) την αξιοσημείωτη συμμετοχή στις ανακοινώσεις επιστημόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού.
Οι επιστημονικές εργασίες του 6ου Συνεδρίου ταξινομήθηκαν σε ένδεκα θεματικές ενότητες:
1.                        Ατμόσφαιρα
2.                        Νερά
3.                        Αστικά Στερεά Απόβλητα
4.                        Ενέργεια και Περιβάλλον
5.                        Φυσικό Περιβάλλον και Οικοσυστήματα
6.                        Υγεία και Περιβάλλον
7.                        Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση
8.                        Πράσινη Χημεία και Τεχνολογία
9.                        Κατεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων
10.                     Αγροτικές Καλλιέργειες και Περιβάλλον
11.                     Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Οι εργασίες που έγιναν δεκτές περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου (Βιβλίο των Περιλήψεων και CD με τα πλήρη κείμενα των εργασιών).
Επιλεγμένες εργασίες του Συνεδρίου θα δημοσιευθούν (μετά από επέκταση και νέα κρίση) στο Περιοδικό “Υδροτεχνικά” της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης.


ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS


Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις. Οι δύο μορφές παρουσίασης αντιμετωπίζονται ισότιμα στο πρόγραμμα και στα πρακτικά του Συνεδρίου.


Οδηγίες προφορικής παρουσίασης:

1.       Ο χρόνος για όλες τις προφορικές παρουσιάσεις είναι 15 λεπτά
2.       Η συζήτηση για όλες τις παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθεί στο τέλος κάθε συνεδρίασης και θα διαρκεί 15 λεπτά
3.       Μια μόνο μέθοδος παρουσίασης είναι διαθέσιμη: Παρουσίαση διαμέσου ηλεκτρονικού υπολογιστή με χρήση αρχείου Microsoft Power Point
4.       Οι ομιλητές θα χρησιμοποιήσουν δικό μας υπολογιστή και προβολικό σύστημα
5.       Οι ομιλητές πρέπει να έχουν μαζί τους την παρουσίασή τους αποθηκευμένη σε Memory Flash σε αρχείο Microsoft Power Point
6.       Οι ομιλητές πρέπει να προσκομίσουν στην οργανωτική επιτροπή το αρχείο με την παρουσίασή τους 15 λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία ανήκει η παρουσίασή τουςΟδηγίες αναρτημένης ανακοίνωσης / poster:

1.       Το Συνέδριο θα προμηθεύσει πίνακες για τα posters. Η θέση του κάθε poster ταυτοποιείται με τον αριθμό του poster που εμφανίζεται στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου
2.       Η συνολική επιφάνεια του poster πρέπει να έχει πλάτος 90 εκ και ύψος 1.20 εκ.
3.       Για την προετοιμασία του poster να ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να είναι αναγνώσιμο από αποστάσεις του 1μ έως 1,5μ
4.       Το poster αναρτάται το πρωί της πρώτης μέρας του Συνεδρίου και απομακρύνεται με τη λήξη του Συνεδρίου
5.       Τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς του poster πρέπει να είναι παρών μπροστά από το poster κατά τη διάρκεια των προβλεπομένων από το πρόγραμμα χρονικών περιόδων της ημέρας για συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους


ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ


Το 6ο Συνέδριο διοργανώνεται στο Συνεδριακό Κέντρο “Νικόλαος Γερμανός” της ΔΕΘ - HELEXPO στη Θεσσαλονίκη από 5 έως 7 Μαΐου του 2017.


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Σύνεδροι/Εισηγητές                  80 €
Μεταπτυχιακοί φοιτητές           50 €
Φοιτητές                                   30 €
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ
Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη
Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, τηλ (απόγευμα): 2310 278077
E-mail: ptkdm@eex.gr

Συντονιστής Συνεδρίου
Δρ. Κώστας Νικολάου

Ιστότοποι στο Διαδίκτυο:


________________________________________________________________________________


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Εγγραφές πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017

Αίθουσα A
09.15 – 11.30          1η Συνεδρίαση: Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία Ι
11.30 – 12.00          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30          2η Συνεδρίαση: Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία ΙΙ
14.30 – 16.30          Διάλειμμα
16.30 – 18.00          3η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση ΙΙ
18.00 – 18.30          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις

Αίθουσα B
09.15 – 11.30          4η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση Ι
11.30 – 12.00          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30          5η Συνεδρίαση: Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήματα Ι
14.30 – 16.30          Διάλειμμα
16.30 – 18.00          6η Συνεδρίαση: Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήματα ΙΙ
18.00 – 18.30          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις

Αίθουσα Α
19.00 - 21.00        Τελετή Έναρξης
                                Προσκεκλημένη Ομιλία
21.00                      Δεξίωση

Σάββατο 6 Μαΐου 2017

Αίθουσα A
09.15 – 11.30          7η Συνεδρίαση: Ατμόσφαιρα I
11.30 – 12.00          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30          8η Συνεδρίαση: Ατμόσφαιρα II
14.30 – 16.30          Διάλειμμα
16.30 – 18.00          9η Συνεδρίαση: Υγεία & Περιβάλλον Ι
18.00 – 18.30          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
18.30 – 20.15          10η Συνεδρίαση: Υγεία & Περιβάλλον ΙΙ

Αίθουσα B
09.15 – 11.30          11η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση I
11.30 – 12.00          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30          12η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση II
14.30 – 16.30          Διάλειμμα
16.30 – 18.00          13η Συνεδρίαση: Αστικά Στερεά Απόβλητα
18.00 – 18.30          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
18.30 - 20.15           14η Συνεδρίαση: Νερά

Κυριακή 7 Μαΐου 2017

Αίθουσα A
09.15 – 11.30          15η Συνεδρίαση: Ενέργεια & Περιβάλλον Ι
11.30 – 12.00          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30          16η Συνεδρίαση: Ενέργεια & Περιβάλλον ΙΙ

Αίθουσα B
09.15 – 11.30          17η Συνεδρίαση: Κατεργασία Νερού - Υγρών Αποβλήτων Ι
11.30 – 12.00          Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30          18η Συνεδρίαση: Κατεργασία Νερού - Υγρών Αποβλήτων II, Αγροτικές Καλλιέργειες & Περιβάλλον

Αίθουσα A
14.30-15.00             Κλείσιμο Συνεδρίου


________________________________________________________________________________

 

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017Αίθουσα Α


19.00-21.00       Τελετή Έναρξης


Προεδρείο:

Τ. Σιδέρη, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών
Β. Σαμανίδου, Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ
Ε. Δάφτσης, Πρόεδρος ΣΧΒΕ
Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου


Προσκεκλημένη κεντρική ομιλία:

Αξιοποίηση υποπροϊόντων γεωργικών βιομηχανιών (Ελαιουργία, Οινοποιία, Τυροκομία) με την δημιουργία  βελτιωμένων ζωοτροφών για παραγωγικά ζώα

Δ. Κουρέτας

Καθηγητής, Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας21.00                Δεξίωση
Αίθουσα Α


09.15 – 11.30  1η Συνεδρίαση:
Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία Ι

Προεδρείο: Διαμαντόπουλος E., Λαζαρίδης Ν., Τριανταφυλλίδης Κ.


ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗΣ Α ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ-CuFe2O4
Βουτετάκη A., Κ. Τριανταφυλλίδης, Ε. Δεληγιάννη

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΛΙΓΝΙΝΗΣ ΠΡΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Τριανταφυλλίδης Κ., Λαζαρίδης Π.,Φωτόπουλος Α.και Καρακούλια Σ.

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ
Λαζαρίδης Π., A. Παντελή, Καρακούλια Σ., Τριανταφυλλίδης Κ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΣΟΥΛΦΑΜΕΘΟΞΑΖΟΛΗ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟ ΚΕΛΙ ELECTRO-FENTON
Πλάκας Κ., Χατζής Β., Σκλαρή Σ., Λαμπροπούλου Δ., Καράμπελας Α.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΜΕΛΑΣΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Λιάκος Ι. Θ., Λαζαρίδης Κ. Ν.

ΒΙΟΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑ ΑΠΟ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Διαμαντόπουλος E.

ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ
Βουβούδη Ε., Αχιλιάς Δ.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ pH ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Αρσλανίδου Σ, Σαμιώτης Γ, Τρικοιλίδου E, Τσικριτζής Λ, Ταουσανίδης Ν και Αμανατίδου Ε.


11.30 – 12.00  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


12.00 – 14.30  2η Συνεδρίαση:
Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία ΙΙ

Προεδρείο: Αχιλιάς Δ., Ζουμπούλης Α., Μήτρακας Μ.


ΒΙΟΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΜΙΝΚ
Σαρηγιάννης Δ., Δόντης Γ., Ζαρκάδας Ι.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Σαρηγιάννης Δ., Ζαχαρίου Σ., Λιότη Μ., Ζαρκάδας Ι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Μαυρίδου Σ., Καϊσίδου Ε.

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Μαυρίδου Σ., Μπαντή Π.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΦΡΕΣ
Μπουρλίβα Α. και Παπαδοπούλου Λ.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΣΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ
Δερμεντζής K.14.30 – 16.30  Διάλειμμα


16.30 – 18.00  3η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση ΙΙ

Προεδρείο: Μουσιόπουλος Ν., Μπάσμπας Σ., Παπαδόπουλος Α.


ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣ COOP
Αντωνίου Ρ., Γιλαντζής Ν., Καράγια Ε.

ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μιχαηλίδου Α.Β, Βλαχοκώστας Χ. και Μουσιόπουλος Ν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Καρκανιά Χ., Αχίλλας Χ., Μπανιάς Γ., Βλαχοκώστας Χ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Μπάσμπας Σ., Μπουχουράς Ε., Γιαννούδης Β., Δανελάτος Χ., Εμμανουηλίδης Γ., Τσακίρης Δ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Χατζημανώλης Κ., Νικολάου Κ.


18.00 – 18.30  Διάλειμμα – Αναρτημένες ΑνακοινώσειςΑίθουσα Α
19.00 - 21.00   Τελετή Έναρξης
21.00               Δεξίωση
Αίθουσα Β


09.15 – 11.30  4η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση Ι

Προεδρείο: Γωγάκος Σ., Ζέρβας Ε., Τόλκου Α.


ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, Ν.  ΆΝΔΡΟΥ (ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ).
Αντωνιάδης Κ., Ε. Καρρά, Α. Αντωνιάδης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ): ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
Παπαθανάσογλου Α., Κ. Αντωνιάδης

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Μιχαλοπούλου Κ,, Π. Κοσμόπουλος

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΛΑΦΡΙΑ. Η ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Κοσμόπουλος Π. και Αλεξοπούλου Ε.

ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ –ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
Ζυγογιάννη Γ., Μπλουγουρά Α., Ρουσέτης Χ.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κουτρομάνος Λ., Κολιός Σ., Ζέρβας Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ρώσιος Δ., Περκουλίδης Γ και Μουσιόπουλος Ν.

ΕΙΔΙΚΕΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Αποστόλου Μ.


11.30 – 12.00  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


12.00 – 14.30  5η Συνεδρίαση:
Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήματα Ι

Προεδρείο: Κατσιφαράκης Κ., Μπλιώνης Γ.


ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
Κατσιφαράκης Κ.Λ., Ν. Θεοδοσίου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ Β.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.
Ζάγκας Δ.Θ., Δ.Ι. Ράπτης, Θ.Δ. Ζάγκας.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΧΑΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΠΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Μπάσμπα Β., Χατζηγεωργίου Γ., Αντωνοπούλου Ε.

ΤΟ ΜΠΑΖΩΜΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μπλιώνης Γ. και Τρεμόπουλος Μ.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κενανίδου Χ., Θ. Καραμπάς

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ  ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Στεφανίδου Ν, Γενίτσαρης Σ, Lopez-Bautista J, Sommer U & Μουστάκα-Γούνη Μ

ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΤΖΑ-ΛΟΤΣΑΝΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΚΟΥΡΙΩΝ-ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΟΥ
Λεκίδης Β.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
Κολιός Σ.. Μπακαλούδης Κ.


14.30 – 16.30  Διάλειμμα


16.30 – 18.00  6η Συνεδρίαση:
Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήματα ΙΙ

Προεδρείο: Βαφειάδης Ι., Βουτσά Δ., Μπουκουβάλας Κ.


Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ GEOEYE: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΈΒΡΟΥ ΤΟ 2011
Δραγόζη Ε., Γήτας Ι. Ζ.

Η ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΤΟΠΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΤΗΣ
ΜιχόπουλοςΠ., Κωστάκης Μ.Γ., Θωμαΐδης Ν.Σ., Πασσιάς Ι.Ν., Καμπέρη Ε., Ηλιάκης Σ.

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΓΝΩΣΗ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Μουστάκα-Γούνη Μ., Παπαδόπουλος Σ., Αμπαρτζάκη Ε., Γαργάλας Σ., Μαρδίρης Θ. και Κατσιάπη M.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ-ΦΛΟΓΗΤΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)
Ντώνα Μ., Γαβριηλίδου Ε., Καζάκης Ν., Βουδούρης Κ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ, ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Σαμαράς Ι., Βουτσά Δ.


18.00 – 18.30  Διάλειμμα – Αναρτημένες ΑνακοινώσειςΑίθουσα Α
19.00 - 21.00        Τελετή Έναρξης
21.00                      Δεξίωση
Σάββατο 6 Μαΐου 2017Αίθουσα A


09.15 – 11.30  7η Συνεδρίαση:
Ατμόσφαιρα I

Προεδρείο: Κελέσης Α., Λαμπροπούλου Δ.


ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σαρηγιάννης Δ., Καρακίτσιος Σ., Κερμενίδου Μ.

OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΓΙΑΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣΕΞΥΠΝΕΣΠΟΛΕΙΣΜΕΣΩ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Σαρηγιάννης Δ., Gotti A., Mατιάκη E.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σαρηγιάννης Δ., Καρακίτσιος Σ., Κερμενίδου Μ.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
Σαρηγιάννης Δ., Χάνδακας Ε., Χαπιζάνης Δ., Καρακίτσιος Σ.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Μαργαρίτης Δ., Δ. Λαμπροπούλου

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Μαργαρίτης Δ., Α. Πασαδάκης και Δ. Λαμπροπούλου

ΕΥΦΥΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ανεζάκης Β.Δ., Ηλιάδης Λ., και Μαλλίνης Γ.


11.30 – 12.00  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


12.00 – 14.30  8η Συνεδρίαση:
Ατμόσφαιρα IΙ

Προεδρείο: Κασσωμένος Π., Πετρακάκης Μ., Τριανταφύλλου Α.


ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ευαγγελόπουλος Β., Λίτου Φ., Κελέσης Α., Κασσωμένος Π., Ζώρας Σ., Σωτηρόπουλος Δ., Πετρακάκης Μ.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 
Κελέσης Α., Κωστέα Β., Κασσωμένος Π., Ρεμουντάκη Ε. και Πετρακάκης Μ.Ι.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Χαραλαμπόπουλος Α., Γενίτσαρης Σ., Δάμιαλης Α., Τζουμάκα Π., Τσακνιά Α., Κελέσης Α., Τσιμενίδου Π., Βώκου Δ.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
 Βλαχοκώστας Χ., Χουρδάκης Λ., Μιχαηλίδου Α., Παγώνης Κ. και Μουσιόπουλος Ν.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
Χουρδάκης Ε., Τσέγας Γ.και Μουσιόπουλος Ν.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Καλύβας Θ., Ζέρβας Ε.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Καλύβας Θ., Ζέρβας Ε.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΩΡΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ
Γκάρας Σ.Κ., Σ. Β.Ζάπσης, Χ. Βακιάρου, Α. Γ. Τριανταφύλλου


14.30 – 16.30  Διάλειμμα


16.30 – 18.00  9η Συνεδρίαση:
Υγεία & Περιβάλλον Ι

Προεδρείο: Λυμπεράκη Ε., Σαρηγιάννης Δ., Συμεωνίδης Θ.


ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Σαρηγιάννης Δ., Καρακίτσιος Σ.

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ
Σαρηγιάννης Δ., Χαπιζάνης Δ., Καρακίτσιος Σ.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Σαρηγιάννης Δ., Φουρτζή Ε., Καρακίτσιος Σ.

ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΜΑΤΩΝ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗ
Σαρηγιάννης Δ., Τσόχα Α., Κερμενίδου Μ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ- ΦΑΡΜΑΚΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τζιτζής Π., Τζουβελέκης Ι., Παπαδημητρίου Δ., Μυρωνίδου- Τζουβελέκη Μ.


18.00 – 18.30  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


18.30 – 20.15  10η Συνεδρίαση:
Υγεία & Περιβάλλον ΙΙ

Προεδρείο: Ζουμάκης Μ., Παπαδάκης Ν.


ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Αρίκας Κ.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ  ΡΥΘΜΟΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1931 – 2016
Παπαδάκης Ν., Ζουμάκης Μ., Πρεβεζάνος Μ., Μπένος Α., Σμυρνάκης Ε.

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ  ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Παπαδάκης Ν., Καφφέ Κ., ΙσουαΚαραδέδου Λ., Παπαδόπουλος Κ., Σιέρρας Β., Ανέστης Α.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗ
Παπαδάκης Ν., Α. Μούρνου,  Μ. Τίρτα,  Θ. Μαρτίνη,  Α. Κοσμίδου, Α. Ανέστης

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ ΛΙΑΝΟΒΡΟΧΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τοκατλίδου Β., ΙορδανίδηςΑ., Ασβεστά Α., Καντηράνης Ν., Οικονομίδης Σ. και Καραπαναγιώτης Ι.

ΒΡΩΣΙΜΑ ΑΛΑΤΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΑΛΥΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
Γιούρη Κ., Καραγεωργίου Σ., Στεργίου Χ., , Θεοδωρίδου Σ., Παπαδοπούλου Λ. και Μέλφος Β.
Αίθουσα B


09.15 – 11.30  11η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση I

Προεδρείο: Σουβατζή Δ., Στυλιάδης Κ., Φαρμάκης Ι.


Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αντωνοπούλου Α.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ,  ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Λούπας Ε. ,Κούνιδα Σ., Κούνιδας Γ., Μπαλτούνα Ε., Νικολάου Χ.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Γαλάνης Ν., Αναστασιάδου Ο.

ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Τζαμπερής Α., Τζαμπερής Ν. και Παπαβασιλείου Β.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΥΛΗ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τζώρτζης Α., Κατσινίκας K., Πολύζου Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ  ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Βρυώνης Η., Χ. Χρυσανθόπουλος, Γ. Κεχλιμπάρης

ΜΕΛΙΤΟΕΣΣΑ
Χαχούδη A., Λιούδης Ν., Μουρατίδης Σ. και Σιδηροπούλου Κ.

ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΕ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑTA ΡΕΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Βρυώνης Η., Χ. Χρυσανθόπουλος, Μ. Παπαδοπούλου


11.30 – 12.00  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


12.00 – 14.30  12η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση II

Προεδρείο: Αβραμίδου Β., Οικονόμου Α., Μαλούπα Ε.


ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Παπαναστασίου Δ.Κ. και Αυγολούπης Σ.

ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ
Μπλιώνης Γ.

Η ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «BIGPICNIC»
Φωτάκης Δ., Οικονόμου Α. και Μαλούπα Ε.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Παπαδάκης Ν., Ν. Κορώνας, Α. Ανέστης

ΜΜΕ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Λαζαρίδης Σ.

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
Αποστόλου Μ.


14.30 – 16.30  Διάλειμμα


16.30 – 18.00  13η Συνεδρίαση:
Αστικά Στερεά Απόβλητα

Προεδρείο: Μιχαήλ Κ., Νταρακάς Ε.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ
Μπάκα Ε., Νταρακάς Ε., Τσιρίδης Β., Πεταλά Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γεωργόπουλος Κ., Νταρακάς Ε.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σαρηγιάννης Δ., Χάνδακας Ε., Καρακίτσιος Σ., Gotti A.

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κολιογιάννης-Κουτμηρίδης Θ., Κουμτσίδης Κ., Ιορδανίδης Α., Βασιλειάδου Α., Ασβεστά Α., Κόιος Κ.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δριμυλή Ε., Ζέρβας Ε.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝ-ΚΑΥΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Βασιλειάδου Α., Ιορδανίδης Α., Ασβεστά Α., Κόιος Κ., Κουμτσίδης Κ. και Κολιογιάννης-Κουτμηρίδης Θ.


18.00 – 18.30  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


18.30 – 20.15  14η Συνεδρίαση:
Νερά

Προεδρείο: Ανέστης Α., Κομνίτσας Κ.


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σεφερλής Μ., Χρυσοπολίτου B., Κελέσης A., Τζουμάκα P., Τσακνιά A. και Τσιμενίδου Π.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕTΑΛΛΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βλάτσιος Γ., Παναγιωτίδου Φ., Τσελεγγίδης Α.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ QGIS
Δάλλιος Α. και Μάλλιος Ζ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Παπαδάκης Ν., Δ. Κολά, Α. Ανέστης

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Μανδραλή Π., Καζάκης Ν., Βουδούρης Κ.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ
Μπάρτζας Γ. και Κομνίτσας Κ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
Μπλουγουρά Α., Ζυγογιάννη Γ., Ρουσέτης Χ.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βαλιώτης Α., Κομνίτσας Κ.Κυριακή 7 Μαΐου 2017Αίθουσα A


09.15 – 11.30  15η Συνεδρίαση:
Ενέργεια & Περιβάλλον Ι

Προεδρείο. Καραγκιοζίδης Π., Κοσμόπουλος Π.


ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Γούσιου Αικ., Κοσμόπουλος Π.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥZED-KIM
Κοσμόπουλος Π., Π. Τουμπουλίδης

ΕΡΕΥΝΑ (2016-2017) ΣΤΗΝ Β. ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε.
Κοσμόπουλος Π., Καντζιούρα Α., Κοσμόπουλος Ι., Κλέσκας Κ., Κοσμόπουλος Α.Μ.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΟΙΚΙΣΚΟ ZED-KIM
Τουμπουλίδης Π., Π. Κοσμόπουλος, Α. Δημούδη, Σ. Ζώρας

ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ ΔΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Λυμτσιούλης Π., Ζ. Ζιάκα, Α. Βασιλειάδου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ BEΛΤΙΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕΣΩ ΜΕΤΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ
Πέτρου Ε., Μ. Παναγοπούλου, Σ. Βασιλειάδης, Ζ. Ζιάκα, Α. Βασιλειάδου

AΕΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥKΛΩΣΙΜΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΣΩ ΣΤΕΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Nικoλοπούλου Γ., Η. Φατμελης, Χ. Σπουρτούδη, .Σ. Βασιλειάδης, Ζ. Ζιάκα, A. Βασιλειάδου


11.30 – 12.00  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


12.00 – 14.30  16η Συνεδρίαση:
Ενέργεια & Περιβάλλον ΙΙ

Προεδρείο: Μανώλη Ε., Σαμαρά Κ., Σκλαρή Σ.


ΚΑΤΑΠΙΠΤΟΥΣΑ ΤΕΦΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ: ΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ;
Ιορδανίδης Α., Βασιλειάδου Α., Ασβεστά Α., Κόιος Κ., Κουμτσίδης Κ., Κολιογιάννης-Κουτμηρίδης Θ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ (ΝΟΜΟΙ ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ)
Γεωργουλάκης Ν., Νικολάου Κ.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
Σταύρακα Α., Γεμενετζή Γ., Ζέρβας Ε.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Βογιατζή Χ., Γεμενετζή Γ., Ζέρβας Ε.

WASTE TO ENERGY - BIOGASMOBILE® ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Δασόπουλος Κ., Δασόπουλος Δ., Δασόπουλος Π.

«ΠΡΑΣΙΝΑ FM»
Νένου Χ., Μητσοπούλου Α.


Αίθουσα A
14.30-15.00          Κλείσιμο Συνεδρίου
Αίθουσα B


09.15 – 11.30  17η Συνεδρίαση:
Κατεργασία Νερού - Υγρών Αποβλήτων Ι

Προεδρείο: Κατσογιάννης Ι., Κωνσταντίνου Ι., Σιδηροπούλου Δ.


ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ & ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Κυριαννάκης Ε., Κομνίτσας Κ.

ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Σακαβέλη Φ., Τσιρίδης Β., Πεταλά Μ.και Νταρακάς Ε.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Φωτεινόπουλος Ι., Νταρακάς Ε.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥCYTARABINE ΜΕ ΧΡΗΣΗ TIO2ΥΠΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Κολτσακίδου Α., M. Αντωνοπούλου, Ε. Ευγενίδου, I. Κωνσταντίνου και Δ.A. Λαμπροπούλου

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΙΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ MΙΚΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΥΓΡΟΥ-ΥΓΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
Τρικαλιώτη Σ., Α.Μ. Ιωαννίδου, Μ. Παπαγεωργίου και Δ.A. Λαμπροπούλου

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ SPE-LC-MSΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Οφρυδοπούλου Α., Δ. Λαμπροπούλου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΦΕΡΡΑΡΑ (ΙΤΑΛΙΑ): ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Παπαδημητρίου Α., Δ. Λαμπροπούλου


11.30 – 12.00  Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις


12.00 – 14.30  18η Συνεδρίαση:
Κατεργασία Νερού - Υγρών Αποβλήτων II / Αγροτικές Καλλιέργειες & Περιβάλλον

Προεδρείο: Κουλός Β., Νόλη Φ.


ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΙΛΥ
Πατσακίδου Θ., Πεταλά Μ., Τσιρίδης Β. και Κατσιφαράκης Κ.Λ.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ
Aζής Κ., Μελίδης Π., Ντούγιας Σ. και Κοκκίνης Π.

AΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ OΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Ε. Καπασιή, Α. Αυγερινού, Θ. Δοδούσης, Φ. Νόλη, Μ. Καπνιστή

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ
Κοζάρη Α., Δ. Βουτσά

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΦΡΟΥ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ GORDONIA ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ ΙΛΥ
Δρίβας Γ., Stainsby F. και Vaughan H.2

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΩΣ ΤΡΟΦΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Μωρίκη Α., Παπαδημητρίου Χ., Αποστολίδου Ε. και Τσέλλου Ε.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ LAGRANGE
Στοΐλας Β.Ο., Αντωνίου Α., Σαββίδης Ι., Γαληνού-Μητσούδη Σ.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ
Κουτεντάκης Ε., Χατζηγιαννάκης Ε., Στεφάνου Σ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΥΖΩΝΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΤΗΣ  ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αντωνόπουλος Β.Ζ.,  Β. Γ. Ασχονίτης,  Β. Δ. Λίτσκας και Ε. Η. Λεκάκης

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΜΕΤΡΟΥ BERNARD ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ  ΑΣΒΕΣΤΟΜΕΤΡΟ FOGL
Χατζηγιαννάκης Ε., Κουλός Β., Τσεκούρα Δ., Καλογιάννη Χ., Παναγόπουλος Α., Κυνηγοπούλου Β.


Αίθουσα A
14.30-15.00          Κλείσιμο Συνεδρίου
Αναρτημένες ανακοινώσεις / Posters


P1. ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Ανδριανίδου Σ., Ζωσιμίδου Σ., Μελισσανίδη Ε., Μουρατίδης Β., Χουσμεκερίδου Ε., Χριστοδούλου Ε., Αχιλιάς Δ.Σ.

P2. ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ SΟX ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MGO
Βαγιωνάς Π., Παπαγεωργίου Π., Ευσταθιάδης Θ., Κάλφας Α.I. και ΓιαννουλάκηςΧ.

P3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
Διζεή Δ., Θ. Βητοπούλου, Μ. Καπνιστή

P4. ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
Ηλιοπούλου Η., Ε. Δημακίδου, Σ. Γεωργίου, Μ. Καπνιστή

P5. ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΖΕΟΛΙΘΟΥΣ
Λουιζάκη Α., Μ. Κιουρτσίδου, Μ. Καπνιστή

P6. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σιμιτζή Μ., Αικ. Κοκκόλη, Μ. Καπνιστή, Δ. Πετρίδης

P7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ
Ζαμάνης Θ. Ά., Ζουμπούλης Α.

P8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Εξάρχου Ε., Νικολάου Κ.

P9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ
Κοκκινάκης Α.Κ., Τακόλα Ε., Λουκάκη – Γκουντάρα Ε.

P10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ
Κοκκινάκης Α.Κ., Κιουρτίδου Δ., Σαραφίδου Ν., Μιλτιάδου Π.

P11. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ Terbuthylazine ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΑΡΟΥΣ ΦΥΤΟΥ Typha latifolia L
Παπαδόπουλος Ν. και Ζαλίδης Γ.

P12. ΕΚΠΟΜΠΕΣΤΩΝ ΑΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥΑΠΟ ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΣΤΗΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γούναρη Β., Κελέσης Α. και Κασσωμμένος Π.

P13. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΑΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ζάπσης Σ., Τριανταφύλλου Α., ΓκάραςΣ., Διαμαντόπουλος Χ., Σκόρδας Ι., Κωνσταντινίδης Ε.

P14. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΚΤΩ ΕΤΩΝ (2006-2013)
Κανελλοπούλου Ζ., Κελέσης Α., Μαλέα Π., Πετρακάκης Μ.Ι., Κασσωμένος Π. και Τζουμάκα Π.

P15. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΗΜΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Καραγκιοζίδης Δ., Παρλιάρη Δ., Σπανδωνίδου Μ., Ρεπάτσης Δ., Μιχαηλίδης Κ., Καραγιάννης Ι., Καλλιμάνης Δ., Μορφίδης Π. και Μπαλής Δ.

P16. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ,ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΡΥΠΑΝΤΩΝ.
Λαμπριανιδης Α.

P17. TA ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
Τζουμάκα Π., Κελέσης Α., Τσακνιά Α., Τσιμενίδου Π., Κανελλοπούλου Ζ. και Πετρακάκης Μ.Ι.

P18. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Φαρδή Ε., Νικολάου Κ.

P19. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΑΒΙΑ
Δούσκας Θ., Παπαευθυμίου Σ.

P20. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ PM10 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ
Σαμαρά Κ., Α. Αργυρόπουλος, Θ. Γρηγοράτος, Α. Κούρας, Ε. Μανώλη, Σ. Ανδρεάδου, Φ. Παυλουδάκης, Χ. Σαχανίδης

P21. ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ, ΔΙΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ  ΚΠΕ  ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
Ίσαρη Α.

P22. ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ
Ιππέκη Β., Μιχελάκη Δ., Μιχαηλίδης Β., Χατζηγεωργίου Γ, Ιππέκη Ο.

P23. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Χοτίδου Α.

P24. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΡΕΤ
Αχιλιάς Δ., Παπαγεωργίου Γ., Ανδριώτης Ε., Τσαγκάλιας Ι

P25. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Παπανικολάου Ε., Νικολάου Κ.

P26. ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΥΡΟΛΥΣΗ
Ρούση Α., Βουβούδη Ε., Αχιλιάς Δ.

P27. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Σβάρνα Γ., Νικολάου Κ.

P28. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Τριζόγλου Ι., Νικολάου Κ.

P29. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΟΛΒΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΚΑΦΟΣ
Μισοπολινός Λ., Σ.Κυριακίδης, Β.Λιακόπουλος, Χ.Μητράκη, Ε. Τερζοπούλου, Μ. Βαλάρη, Φ. Καλαιτζή, Δ. Γκουτζηκώστας, Β. Ρουσονικολός, Γ. Ζαλίδης

P30. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΜΟΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ)
Τάτσης Α., Νικολάου Κ.

P31. ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ράπτη Σ., Ντούμα Θ., Παπαδάκης Ε.Γ.

P32. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Σαχινίδης Ν., Νικολάου Κ.

P33. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μπέσα Π., Νικολάου Κ.


Ρ34. ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 2,5-ΦΟΥΡΑΝΟΔΙΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟ ΟΞΥ
Στουρνάρα Μ., Κατσαΐτη Α.Ζ., Σμυρνιώτη Δ., Παπαγεωργίου Γ.


Ρ35. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ Sb(III) ΚΑΙ Sb(V) ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ.
Μανθά Ζ.Ν., Τζόλλας Ν., Στυλιανού Σ., Κατσογιάννης Ι.A., Ζουμπούλης Α.I, Μήτρακας Μ.

Ρ36. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΖΟΝΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο3/Η2Ο2
Στυλιανού Σ., Ι. Κατσογιάννης, M. Ernst, Α. Ζουμπούλης


P37. ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Γάκη Ε.

P38. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ:   Η  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ   ΤΗΣ  ΙΤΑΛΙΑΣ
Κασάπη Ε., Γ. Μύσταξ, Σ. Μπαϊμάκη, Μ. Κορβίνο, Ε. Φιλιππάτου, Κ. Χριστοπούλου, Ε. Ρίζου


P39. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Φαραζούμη Σ., Νικολάου Κ.