Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Πρώτη Ανακοίνωση του 6ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, 5-7 Μαΐου 2017Συνεδριακό Κέντρο “Νικόλαος Γερμανός”, ΔΕΘ - HELEXPO

Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαΐου 2017Πρώτη Ανακοίνωση

Πρόσκληση - Υποβολή Περιλήψεων
Δήλωση Συμμετοχών