Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Πρώτη Ανακοίνωση του 6ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, 5-7 Μαΐου 2017Συνεδριακό Κέντρο “Νικόλαος Γερμανός”, ΔΕΘ - HELEXPO

Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαΐου 2017Πρώτη Ανακοίνωση

Πρόσκληση - Υποβολή Περιλήψεων
Δήλωση Συμμετοχών


Διοργάνωση

Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεν. & Δυτ. Μακεδονίας

Συνδιοργάνωση  (προς επιβεβαίωση)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δήμος Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας
Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
Σύνδεσμος Χημικών Βόρειας Ελλάδας
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας

Υπό την αιγίδα  (προς επιβεβαίωση)

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης

Ταυτότητα του Συνεδρίου

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από: α) το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων των συγγραφέων, που συμμετέχουν στις επιστημονικές εργασίες, β) την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γ) το ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων των ανακοινώσεων δ) την αξιοσημείωτη συμμετοχή στις ανακοινώσεις επιστημόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού.


Τιμητική Οργανωτική Επιτροπή  (προς επιβεβαίωση)

Γ. Τσιρώνης, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος
Α. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Ι. Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Π. Μήτκας, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Β. Καρδάσης, Πρόεδρος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Ν. Μουσιόπουλος, Αντιπρόεδρος Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
Κ. Βαρσαμίδης, Πρόεδρος Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης
Α. Πουσκούρης, Διευθυντής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας
Θ. Χολή-Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας ΑΠΘ
Κ. Στυλιάδης, Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Κεν. Μακ.
Κ. Πούλος, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας
Τ. Σιδέρη, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών
Β. Σαμανίδου, Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ
Ε. Δάφτσης, Πρόεδρος ΣΧΒΕ


Επιστημονική Επιτροπή

Χ. Ακράτος (ΠΠ)
Τ. Αλμπάνης (ΠΙ)
Δ. Αχιλιάς (ΑΠΘ)
Δ. Βαγενάς (ΠΠ)
Δ. Βουτσά (ΑΠΘ)
Α. Γεωργόπουλος (ΑΠΘ)
M. Δασενάκης (ΕΚΠΑ)
Ε. Διαμαντόπουλος (Πολ. Κρήτης)
Ε. Ζέρβας (ΕΑΠ)
Α. Ζουμπούλης (ΑΠΘ)
Π. Κασωμένος (ΠΙ)
Ι. Κατσογιάννης (ΑΠΘ)
Α. Κελέσης (Δ. Θεσ/κης)
Κ. Κομνίτσας (Πολ. Κρήτης)
Ι. Κωνσταντίνου (ΠΙ)
Ν. Λαζαρίδης (ΑΠΘ)
Δ. Λαμπροπούλου (ΑΠΘ)
Ε. Μανώλη (ΑΠΘ)
Κ. Μάτης (ΑΠΘ)
Μ. Μήτρακας (ΑΠΘ)
Ν. Μουσιόπουλος (IHU)
Σ. Μπάσμπας (ΑΠΘ)
Κ. Νικολάου (ΕΑΠ)
Ε. Νταρακάς (ΑΠΘ)
Α. Ξενίδης (ΕΜΠ)
Ν. Οικονόμου (ΑΠΘ)
Ν. Παπαδάκης (ΑΠΘ)
Μ. Πετρακάκης (Δ. Θεσ/κης)
Ι. Πούλιος (ΑΠΘ)
Κ. Πούλος (ΠΠ)
Κ. Σαμαρά (ΑΠΘ)
Π. Σαμαράς (ΤΕΙΘ)
Σ. Σκλαρή (ΕΚΕΤΑ)
Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ)
Α. Τριανταφύλλου (ΤΕΙ ΔΜ)
Κ. Φυτιάνος (ΑΠΘ)

Οργανωτική Επιτροπή

Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου
Σ. Γωγάκος (Αντιπρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Β. Κουλός (Γεν. Γραμματέας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ι. Βαφειάδης (Ταμίας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, ΣΧΒΕ)
Ι. Κατσογιάννης (ΔΣ ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Α. Παπαδόπουλος (ΔΣ ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Θ. Συμεωνίδης (ΔΣ ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, ΣΧΒΕ)
Π. Καραγκιοζίδης (Αντιπρόεδρος ΣΧΒΕ)
Κ. Μιχαήλ (Γεν. Γραμματέας ΣΧΒΕ)
Α. Τόλκου (Αν. Γεν. Γραμματέας ΣΧΒΕ)
Ε. Λυμπεράκη (ΔΣ ΣΧΒΕ)
Κ. Μπουκουβάλας (ΔΣ ΣΧΒΕ)
Δ. Σιδηροπούλου (ΔΣ ΣΧΒΕ)


Θεματολογία του Συνεδρίου

·         Ατμοσφαιρική ρύπανση
·         Ρύπανση υδάτων
·         Ρύπανση εδάφους
·         Υγρά απόβλητα
·         Στερεά απόβλητα
·         Διασυνοριακή ρύπανση
·         Μέθοδοι περιβαλλοντικής ανάλυσης
·         Τεχνολογία αντιρρύπανσης
·         Φυσικό περιβάλλον
·         Υγεία και περιβάλλον
·         Περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία
·         Περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμός
·         Οικονομικά περιβάλλοντος
·         Πράσινη Χημεία και Χημική Τεχνολογία
·         Περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση

Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων (1 σελίδα)          15.11.16
Κατ’ αρχήν αποδοχή                            15.12.16
Υποβολή πλήρους εργασίας                 31.01.17
Κρίση και αποδοχή εργασίας               28.02.17
Διόρθωση και τελική υποβολή             15.03.17

Ανακοινώσεις & Πρακτικά του Συνεδρίου

Οι εισηγήσεις - προφορικές και αναρτημένες/posters - θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Σε πρώτη φάση θα κριθούν και θα γίνουν κατ’ αρχήν αποδεκτές οι περιλήψεις και στη συνέχεια τα πλήρη κείμενα των εργασιών. Όλες οι εργασίες - προφορικές και αναρτημένες/posters - θεωρούνται ισότιμες και όσες γίνουν δεκτές θα περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
Προϋπόθεση για να δημοσιευθεί μια εργασία στα Πρακτικά του Συνεδρίου είναι η εγγραφή και συμμετοχή ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο.

Υποβολή Περιλήψεων

Η περίληψη πρέπει να γραφεί στα ελληνικά και αγγλικά σύμφωνα με τις «Οδηγίες συγγραφής περιλήψεων» του Συνεδρίου.
Οι συγγραφείς μπορούν να ζητήσουν η εργασία τους να είναι προφορική ή αναρτημένη/poster. Η τελική όμως κατανομή των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.
Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν με E-mail (ως επισύναψη) στη διεύθυνση: ptkdm@eex.gr

Τόπος και Χρόνος

Το 6ο Συνέδριο διοργανώνεται στο Συνεδριακό Κέντρο “Νικόλαος Γερμανός” της ΔΕΘ - HELEXPO στη Θεσσαλονίκη από 5 έως 7 Μαΐου του 2017.

Κόστος Συμμετοχής              Πριν τις 15.3.17          Μετά τις 15.3.17

Σύνεδροι/Εισηγητές                              60 €                             80 €
Μεταπτυχιακοί φοιτητές                       40 €                             50 €
Φοιτητές                                              20 €                             30 €
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου.

Πληροφορίες


Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ
Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ: Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη, τηλ (απόγευμα): 2310 278077
E-mail: ptkdm@eex.gr

Συντονιστής Συνεδρίου
Δρ. Κώστας Νικολάου, τηλ. (πρωί): 2313 309718

Ιστότοποι στο Διαδίκτυο:www.eex.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου