Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Δεύτερη Ανακοίνωση του 6ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, 5-7 Μαΐου 2017

  

Συνεδριακό Κέντρο “Νικόλαος Γερμανός”, ΔΕΘ - HELEXPO

Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαΐου 2017

  
Δεύτερη Ανακοίνωση

Πρόσκληση - Υποβολή Περιλήψεων
Δήλωση Συμμετοχών

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Πρώτη Ανακοίνωση του 6ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, 5-7 Μαΐου 2017Συνεδριακό Κέντρο “Νικόλαος Γερμανός”, ΔΕΘ - HELEXPO

Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαΐου 2017Πρώτη Ανακοίνωση

Πρόσκληση - Υποβολή Περιλήψεων
Δήλωση Συμμετοχών

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016