Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Πρώτη Ανακοίνωση 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας


Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014

  
Πρώτη Ανακοίνωση


Πρόσκληση - Υποβολή Περιλήψεων
Δήλωση Συμμετοχών

Διοργάνωση

Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεν. & Δυτ. Μακεδονίας

Συνδιοργάνωση  (προς επιβεβαίωση)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δήμος Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
Σύνδεσμος Χημικών Βόρειας Ελλάδας
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Περιβαλλοντικό Δίκτυο Χημικών ENVNET
Βαλκανική Περιβαλλοντική Ένωση BENA
Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας

Υπό την αιγίδα  (προς επιβεβαίωση)

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης

Ταυτότητα του Συνεδρίου

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από: α) το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων των συγγραφέων, που συμμετέχουν στις επιστημονικές εργασίες, β) την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γ) το ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων των ανακοινώσεων δ) την αξιοσημείωτη συμμετοχή στις ανακοινώσεις επιστημόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού.

Τιμητική Οργανωτική Επιτροπή  (προς επιβεβαίωση)

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσ/κης
Πρόεδρος Τμήματος Χημείας ΑΠΘ
Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Κεν. Μακ.
Πρόεδρος ΒΕΝΑ
Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας
Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών
Ι. Βαφειάδης, Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ
Α. Ζουμπούλης, Πρόεδρος ΣΧΒΕ
  

Επιστημονική Επιτροπή

Χ. Ακράτος (Παν. Δ. Ελλάδας)
Τ. Αλμπάνης (ΠΙ)
Δ. Αχιλιάς (ΑΠΘ)
Δ. Βαγενάς (Παν. Δ. Ελλάδος)
Δ. Βουτσά (ΑΠΘ)
Α. Γεωργόπουλος (ΑΠΘ)
M. Δασενάκης (ΕΚΠΑ)
Κ. Δημάδης (Παν. Κρήτης)
Ε. Διαμαντόπουλος (Πολ. Κρήτης)
Α. Ζουμπούλης (ΑΠΘ)
Α. Καραγιαννίδης (ΑΠΘ)
Π. Κασωμένος (ΠΙ)
Ι. Κατσογιάννης (ΑΠΘ)
Κ. Κομνίτσας (Πολ. Κρήτης)
Α. Κούγκολος (ΠΘ)
Ι. Κωνσταντίνου (ΠΙ)
Δ. Λαμπροπούλου (ΑΠΘ)
Δ. Μαντζαβίνος (ΠΠ)
Κ. Μάτης (ΑΠΘ)
Π. Μελίδης (ΔΠΘ)
Μ. Μήτρακας (ΑΠΘ)
Κ. Νικολάου (ΟΡΘ)
Α. Ξενίδης (ΕΜΠ)
Ν. Οικονόμου (ΑΠΘ)
Ν. Παπαδάκης (ΑΠΘ)
Μ. Πετρακάκης (Δ. Θεσ/κης)
Ι. Πούλιος (ΑΠΘ)
Κ. Πούλος (ΠΠ)
Κ. Σαμαρά (ΑΠΘ)
Π. Σαμαράς (ΤΕΙΘ)
Σ. Σκλαρή (ΕΚΕΤΑ)
Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ)
Α. Τριανταφύλλου (ΤΕΙ ΔΜ)
Β. Τσιχριντζής (ΔΠΘ)
Κ. Φυτιάνος (ΑΠΘ)
  

Οργανωτική Επιτροπή

Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου
Σ. Γωγάκος (Αντιπρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ι. Ζώη (Γεν. Γραμματέας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ε. Δάφτσης (Ταμίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ν. Αργυρόπουλος (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Β. Κουλός (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Π. Καραγκιοζίδης (Αντιπρόεδρος ΣΧΒΕ)
Σ. Μυλωνά (Αν. Γεν. Γραμματέας ΣΧΒΕ)
Ι. Ερκέκογλου (ΔΣ, ΣΧΒΕ)
Κ. Μιχαήλ (ΔΣ, ΣΧΒΕ)
Α. Πλωμαρίτης (ΔΣ, ΣΧΒΕ)
  

Θεματολογία του Συνεδρίου

·         Ατμοσφαιρική ρύπανση
·         Ρύπανση υδάτων
·         Ρύπανση εδάφους
·         Υγρά απόβλητα
·         Στερεά απόβλητα
·         Διασυνοριακή ρύπανση
·         Μέθοδοι περιβαλλοντικής ανάλυσης
·         Τεχνολογία αντιρρύπανσης
·         Φυσικό περιβάλλον
·         Υγεία και περιβάλλον
·         Περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία
·         Περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμός
·         Οικονομικά περιβάλλοντος
·         Πράσινη Χημεία και Χημική Τεχνολογία
·         Περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση
  

Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων (1 σελίδα)             1.10.13
Κατ’ αρχήν αποδοχή                            25.10.13
Υποβολή πλήρους εργασίας                  20.12.13
Κρίση και αποδοχή εργασίας                20.01.14
Διόρθωση και τελική υποβολή               14.02.14

Ανακοινώσεις και Πρακτικά του Συνεδρίου

Οι εισηγήσεις - προφορικές και αναρτημένες/posters - θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Σε πρώτη φάση θα κριθούν και θα γίνουν κατ’ αρχήν αποδεκτές οι περιλήψεις και στη συνέχεια τα πλήρη κείμενα των εργασιών. Όλες οι εργασίες - προφορικές και αναρτημένες/posters - θεωρούνται ισότιμες και όσες γίνουν δεκτές θα περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
Προϋπόθεση για να δημοσιευθεί μια εργασία στα Πρακτικά του Συνεδρίου είναι η εγγραφή και συμμετοχή ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο.
Επίσης, ορισμένες επιλεγμένες εργασίες από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και εφόσον συμφωνήσουν οι συγγραφείς, μπορούν να αποσταλούν από τους συγγραφείς για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Environmental Protection and Ecology, έπειτα από απόδοσή τους στα Αγγλικά και ακολουθώντας τους όρους και τις διαδικασίες κρίσης και δημοσίευσης του περιοδικού (http://babel.noc.teithe.gr/~bena/benahome.html).

Υποβολή Περιλήψεων

Η περίληψη πρέπει να γραφεί στα ελληνικά και αγγλικά σύμφωνα με τις «Οδηγίες συγγραφής περιλήψεων» του Συνεδρίου.
Οι συγγραφείς μπορούν να ζητήσουν η εργασία τους να είναι προφορική ή αναρτημένη/poster. Η τελική όμως κατανομή των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.

Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν με E-mail (ως επισύναψη) στη διεύθυνση: ptkdm@eex.gr


Τόπος και Χρόνος

Το 5ο Συνέδριο διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 16 Μαρτίου του 2014. Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου θα γνωστοποιηθεί με τη 2η ανακοίνωση.

Κόστος Συμμετοχής

Σύνεδροι/Εισηγητές      80 €
Σπουδαστές                  50 €
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου.

Πληροφορίες


Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ
Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη
Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, τηλ (απόγευμα): 2310 278077
E-mail: ptkdm@eex.gr

Συντονιστής Συνεδρίου
Δρ. Κώστας Νικολάου
τηλ. (πρωί): 2310 886046

Ιστότοποι στο Διαδίκτυο:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου