Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Τρίτη Ανακοίνωση 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας


Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014

Συνεδριακό Κέντρο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του Α.Π.Θ.


Τρίτη ΑνακοίνωσηΔιοργάνωση

Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεν. & Δυτ. Μακεδονίας

Συνδιοργάνωση  (προς επιβεβαίωση)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δήμος Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
Σύνδεσμος Χημικών Βόρειας Ελλάδας
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βαλκανική Περιβαλλοντική Ένωση BENA
Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας

Υπό την αιγίδα  (προς επιβεβαίωση)

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης

Ταυτότητα του Συνεδρίου

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από: α) το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων των συγγραφέων, που συμμετέχουν στις επιστημονικές εργασίες, β) την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γ) το ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων των ανακοινώσεων δ) την αξιοσημείωτη συμμετοχή στις ανακοινώσεις επιστημόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού.

Τιμητική Οργανωτική Επιτροπή  (προς επιβεβαίωση)

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσ/κης
Πρόεδρος Τμήματος Χημείας ΑΠΘ
Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Κεν. Μακ.
Πρόεδρος ΒΕΝΑ
Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας
Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών
Ι. Βαφειάδης, Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ
Α. Ζουμπούλης, Πρόεδρος ΣΧΒΕ

Επιστημονική Επιτροπή

Χ. Ακράτος (Παν. Δ. Ελλάδας)
Τ. Αλμπάνης (ΠΙ)
Δ. Αχιλιάς (ΑΠΘ)
Δ. Βαγενάς (Παν. Δ. Ελλάδος)
Δ. Βουτσά (ΑΠΘ)
Α. Γεωργόπουλος (ΑΠΘ)
M. Δασενάκης (ΕΚΠΑ)
Κ. Δημάδης (Παν. Κρήτης)
Ε. Διαμαντόπουλος (Πολ. Κρήτης)
Α. Ζουμπούλης (ΑΠΘ)
Α. Καραγιαννίδης (ΑΠΘ)
Π. Κασωμένος (ΠΙ)
Ι. Κατσογιάννης (ΑΠΘ)
Κ. Κομνίτσας (Πολ. Κρήτης)
Α. Κούγκολος (ΠΘ)
Ι. Κωνσταντίνου (ΠΙ)
Δ. Λαμπροπούλου (ΑΠΘ)
Δ. Μαντζαβίνος (ΠΠ)
Κ. Μάτης (ΑΠΘ)
Π. Μελίδης (ΔΠΘ)
Μ. Μήτρακας (ΑΠΘ)
Κ. Νικολάου (ΟΡΘ)
Α. Ξενίδης (ΕΜΠ)
Ν. Οικονόμου (ΑΠΘ)
Ν. Παπαδάκης (ΑΠΘ)
Μ. Πετρακάκης (Δ. Θεσ/κης)
Ι. Πούλιος (ΑΠΘ)
Κ. Πούλος (ΠΠ)
Κ. Σαμαρά (ΑΠΘ)
Π. Σαμαράς (ΤΕΙΘ)
Σ. Σκλαρή (ΕΚΕΤΑ)
Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ)
Α. Τριανταφύλλου (ΤΕΙ ΔΜ)
Β. Τσιχριντζής (ΔΠΘ)
Κ. Φυτιάνος (ΑΠΘ)

Οργανωτική Επιτροπή

Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου
Σ. Γωγάκος (Αντιπρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ι. Ζώη (Γεν. Γραμματέας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ε. Δάφτσης (Ταμίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ν. Αργυρόπουλος (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Β. Κουλός (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Π. Καραγκιοζίδης (Αντιπρόεδρος ΣΧΒΕ)
Σ. Μυλωνά (Αν. Γεν. Γραμματέας ΣΧΒΕ)
Ι. Ερκέκογλου (ΔΣ, ΣΧΒΕ)
Κ. Μιχαήλ (ΔΣ, ΣΧΒΕ)
Α. Πλωμαρίτης (ΔΣ, ΣΧΒΕ)

Θεματολογία του Συνεδρίου

·         Ατμοσφαιρική ρύπανση
·         Ρύπανση υδάτων
·         Ρύπανση εδάφους
·         Υγρά απόβλητα
·         Στερεά απόβλητα
·         Διασυνοριακή ρύπανση
·         Μέθοδοι περιβαλλοντικής ανάλυσης
·         Τεχνολογία αντιρρύπανσης
·         Φυσικό περιβάλλον
·         Υγεία και περιβάλλον
·         Περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία
·         Περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμός
·         Οικονομικά περιβάλλοντος
·         Πράσινη Χημεία και Χημική Τεχνολογία
·         Περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση

Ανακοινώσεις και Πρακτικά του Συνεδρίου

Όλες οι εργασίες - προφορικές και αναρτημένες/posters - θεωρούνται ισότιμες και όσες γίνουν δεκτές θα περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
Προϋπόθεση για να δημοσιευθεί μια εργασία στα Πρακτικά του Συνεδρίου είναι η εγγραφή και συμμετοχή ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο.
Επίσης, ορισμένες επιλεγμένες εργασίες από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και εφόσον συμφωνήσουν οι συγγραφείς, μπορούν να αποσταλούν από τους συγγραφείς για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Environmental Protection and Ecologyέπειτα από απόδοσή τους στα Αγγλικά και ακολουθώντας τους όρους και τις διαδικασίες κρίσης και δημοσίευσης του περιοδικού (http://babel.noc.teithe.gr/~bena/benahome.html).

Τόπος και Χρόνος

Το 5ο Συνέδριο διοργανώνεται στο Συνεδριακό Κέντρο ΚΕΔΕΑ (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) από 14 έως 16 Μαρτίου του 2014.

Κόστος Συμμετοχής

Σύνεδροι/Εισηγητές      80 €
Σπουδαστές                  50 €
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου.

Πληροφορίες


Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ
Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη
Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, τηλ (απόγευμα): 2310 278077

Συντονιστής Συνεδρίου
Δρ. Κώστας Νικολάου
E-mail: kinikola@hol.gr

Ιστότοποι στο Διαδίκτυο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου