Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Τρίτη Ανακοίνωση του 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου ΜακεδονίαςΤρίτη Ανακοίνωση


Πρόσκληση - Υποβολή Εργασιών
Δήλωση Συμμετοχών


Διοργάνωση

Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεν. και Δυτ. Μακεδονίας

Συνδιοργάνωση

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας*
Δήμος Θεσσαλονίκης*
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
Σύνδεσμος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης*
Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
Σύνδεσμος Χημικών Βόρειας Ελλάδας
Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών - Τμήμα Κεν. Δυτ. Μακεδονίας
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Περιβαλλοντικό Δίκτυο Χημικών ENVNET
Βαλκανική Περιβαλλοντική Ένωση BENA
Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας

Υπό την αιγίδα

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής*
Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας*
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων*
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης*

Ταυτότητα του Συνεδρίου

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από: α) το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων των συγγραφέων, που συμμετέχουν στις επιστημονικές εργασίες, β) την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γ) το ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων των ανακοινώσεων δ) την αξιοσημείωτη συμμετοχή στις ανακοινώσεις επιστημόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού.

Τιμητική Οργανωτική Επιτροπή

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσ/κης
Πρόεδρος ΣΑΣΘ
Πρόεδρος Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης
Δ/νων Σύμβουλος ΕΥΑΘ
Πρόεδρος Τμήματος Χημείας ΑΠΘ
Πρόεδρος ΠΣΧΜ-ΤΚΔΜ
Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Κεν. Μακ.
Πρόεδρος ΒΕΝΑ
Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας
Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών
Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ
Πρόεδρος Συνδέσμου Χημικών Βόρειας Ελλάδας

Επιστημονική Επιτροπή

Τ. Αλμπάνης (ΠΙ)
Δ. Αχιλιάς (ΑΠΘ)
Γ. Βασιλικιώτης (ΑΠΘ)
Α. Βουλγαρόπουλος (ΑΠΘ)
Δ. Βουτσά (ΑΠΘ)
Α. Γεωργόπουλος (ΑΠΘ)
M. Δασενάκης (ΕΚΠΑ)
Κ. Δημάδης (Παν. Κρήτης)
Ε. Διαμαντόπουλος (Πολ. Κρήτης)
Α. Ζουμπούλης (ΑΠΘ)
Α. Καραγιαννίδης (ΑΠΘ)
Π. Κασωμένος (ΠΙ)
Ι. Κατσογιάννης (EAWAG, CH)
Α. Κούγκολος (ΠΘ)
Θ. Κουϊμτζής (Πρόεδρος Φορέα Διαχ. Δ. Αξιού)
Ι. Κωνσταντίνου (ΠΙ)
Δ. Λαμπροπούλου (ΑΠΘ)
Κ. Μάτης (ΑΠΘ)
Π. Μελίδης (ΔΠΘ)
Κ. Νικολάου (ΟΡΘ)
Α. Ξενίδης (ΕΜΠ)
Ν. Οικονόμου (ΑΠΘ)
Δ. Παντελίδου (Δ. Εχεδώρου)
Ν. Παπαδάκης (ΑΠΘ)
Β. Παπαδημητρίου (ΠΘ)
Μ. Πετρακάκης (Δ. Θεσ/κης)
Ι. Πούλιος (ΑΠΘ)
Κ. Πούλος (ΠΠ)
Κ. Σαμαρά (ΑΠΘ)
Π. Σαμαράς (ΤΕΙΘ)
Δ. Σαρηγιάννης (EC JRC)
Ι. Σιταράς (Πρόεδρος Τμ. Περιβ. ΕΕΧ)
Σ. Σκλαρή (ΕΚΕΤΑ)
Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ)
Α. Τριανταφύλλου (ΤΕΙ ΔΜ)
Ε. Τσούκαλη (ΑΠΘ)
Κ. Φυτιάνος (ΑΠΘ)

Οργανωτική Επιτροπή

Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου
Α. Ζουμπούλης (Αντιπρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ι. Βαφειάδης (Γεν. Γραμματέας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ν. Αργυρόπουλος (Ταμίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Δ. Γιαννακουδάκης (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Σ. Γωγάκος (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ι. Ζώη (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Σ. Αγγελοπούλου (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Χ. Βίζμπα (ΣΑΣΘ)
Α. Κελέσης (ΔΘ)
Θ. Μαλαματάρη (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ν. Παπαδάκης (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Β. Πλαστήρας (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Μ. Ράδου (ΟΡΘ)
Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ)
Κ. Νεοχωρίτης (γραμματέας οργανωτικής επιτροπής)

Θεματολογία του Συνεδρίου

• Ατμοσφαιρική ρύπανση
• Ρύπανση υδάτων
• Ρύπανση εδάφους
• Υγρά απόβλητα
• Στερεά απόβλητα
• Διασυνοριακή ρύπανση
• Μέθοδοι περιβαλλοντικής ανάλυσης
• Τεχνολογία αντιρρύπανσης
• Φυσικό περιβάλλον
• Υγεία και περιβάλλον
• Περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία
• Περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμός
• Οικονομικά περιβάλλοντος
• Πράσινη Χημεία και Χημική Τεχνολογία
• Περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση

Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή πλήρους εργασίας 20.12.10  (Παράταση μέχρι 10.1.11)

Κρίση και αποδοχή εργασίας 17.01.11

Διόρθωση και τελική υποβολή 14.02.11

Ανακοινώσεις και Πρακτικά του Συνεδρίου

Οι εισηγήσεις - προφορικές και αναρτημένες/posters - θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Σε πρώτη φάση κρίθηκαν και έγιναν κατ’ αρχήν αποδεκτές οι περιλήψεις και στη συνέχεια θα κριθούν τα πλήρη κείμενα των εργασιών. Όλες οι εργασίες - προφορικές και αναρτημένες/posters - θεωρούνται ισότιμες και όσες γίνουν δεκτές θα περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Προϋπόθεση για να δημοσιευθεί μια εργασία στα Πρακτικά του Συνεδρίου είναι η εγγραφή και συμμετοχή ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο.

Επίσης, όσες εργασίες περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου και εφόσον το ζητήσουν οι συγγραφείς, μπορούν να προωθηθούν για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Environmental Protection and Ecology, έπειτα από απόδοσή τους στα Αγγλικά και ακολουθώντας τους όρους και τις διαδικασίες κρίσης και δημοσίευσης του περιοδικού (http://babel.noc.teithe.gr/~bena/benahome.html).

Υποβολή Εργασιών

Τα πλήρη κείμενα των εργασιών πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες, που έχουν αναρτηθεί στο ιστολόγιο του Συνεδρίου στη διεύθυνση: http://persynmak.blogspot.com/

Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν με E-mail (ως επισύναψη) στη διεύθυνση: ptkdm@eex.gr

Οι συγγραφείς μπορούν να ζητήσουν η εργασία τους να είναι προφορική ή αναρτημένη/poster. Η τελική όμως κατανομή των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.

Τόπος και Χρόνος

Το 4ο Συνέδριο διοργανώνεται στο Συνεδριακό Κέντρο "Ν. Γερμανός", HELEXPO, Θεσσαλονίκη από 18 έως 20 Μαρτίου του 2011.

Κόστος Συμμετοχής

Σύνεδροι/Εισηγητές 80 €
Σπουδαστές 50 €
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου.

Πληροφορίες

Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ
Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη
Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, τηλ (απόγευμα): 2310 278077
E-mail: ptkdm@eex.gr

Συντονιστής Συνεδρίου
Δρ. Κώστας Νικολάου
τηλ. (πρωί): 2310 886046
E-mail: kinikola@hol.gr

Ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο:

http://persynmak.blogspot.com/

http://www.facebook.com/pages/4o-Periballontiko-Synedrio-Makedonias/131939546830901

http://www.eex.gr/


__________________________

* προς επιβεβαίωση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου