Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Τέταρτη Ανακοίνωση του 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας

Τιμητική Οργανωτική Επιτροπή
Α. Ανδρεόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Π. Ψωμιάδης, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Ι. Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Ι. Μυλόπουλος, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τ. Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Π. Σταθακόπουλος, Πρόεδρος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσ/κης
Π. Παπαϊωάννου, Πρόεδρος ΣΑΣΘ
Ν. Παπαδάκης, Δ/νων Σύμβουλος ΕΥΑΘ
Α. Παπουτσής, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας ΑΠΘ
Ν. Κάρναβος, Πρόεδρος ΠΣΧΜ-ΤΚΔΜ
Π. Παπαδοπούλου, Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Κεν. Μακ.
Φ. Βοσνιάκος, Πρόεδρος ΒΕΝΑ
Κ. Πούλος, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας
Γ. Αρβανίτης, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών
Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ
Ν. Αργυρόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Χημικών Βόρειας Ελλάδας

Επιστημονική Επιτροπή
Δ. Αχιλιάς (ΑΠΘ)
Γ. Βασιλικιώτης (ΑΠΘ)
Α. Βουλγαρόπουλος (ΑΠΘ)
Δ. Βουτσά (ΑΠΘ)
Α. Γεωργόπουλος (ΑΠΘ)
M. Δασενάκης (ΕΚΠΑ)
Κ. Δημάδης (Παν. Κρήτης)
Ε. Διαμαντόπουλος (Πολ. Κρήτης)
Α. Ζουμπούλης (ΑΠΘ)
Α. Καραγιαννίδης (ΑΠΘ)
Π. Κασωμένος (ΠΙ)
Ι. Κατσογιάννης (EAWAG, CH)
Α. Κούγκολος (ΠΘ)
Θ. Κουϊμτζής (Πρόεδρος Φορέα Διαχ. Δ. Αξιού)
Ι. Κωνσταντίνου (ΠΙ)
Δ. Λαμπροπούλου (ΑΠΘ)
Κ. Μάτης (ΑΠΘ)
Π. Μελίδης (ΔΠΘ)
Κ. Νικολάου (ΟΡΘ)
Α. Ξενίδης (ΕΜΠ)
Ν. Οικονόμου (ΑΠΘ)
Δ. Παντελίδου (Δ. Εχεδώρου)
Ν. Παπαδάκης (ΑΠΘ)
Β. Παπαδημητρίου (ΠΘ)
Μ. Πετρακάκης (Δ. Θεσ/κης)
Ι. Πούλιος (ΑΠΘ)
Κ. Πούλος (ΠΠ)
Κ. Σαμαρά (ΑΠΘ)
Π. Σαμαράς (ΤΕΙΘ)
Δ. Σαρηγιάννης (EC JRC)
Ι. Σιταράς (Πρόεδρος Τμ. Περιβ. ΕΕΧ)
Σ. Σκλαρή (ΕΚΕΤΑ)
Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ)
Α. Τριανταφύλλου (ΤΕΙ ΔΜ)
Ε. Τσούκαλη (ΑΠΘ)
Κ. Φυτιάνος (ΑΠΘ)

Οργανωτική Επιτροπή
Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου
Α. Ζουμπούλης (Αντιπρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ι. Βαφειάδης (Γεν. Γραμματέας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ν. Αργυρόπουλος (Ταμίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Δ. Γιαννακουδάκης (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Σ. Γωγάκος (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ι. Ζώη (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Σ. Αγγελοπούλου (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Χ. Βίζμπα (ΣΑΣΘ)
Α. Κελέσης (ΔΘ)
Θ. Μαλαματάρη (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ν. Παπαδάκης (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Β. Πλαστήρας (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Μ. Ράδου (ΟΡΘ)
Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ)
Κ. Νεοχωρίτης (γραμματέας οργανωτικής επιτροπής)

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από: α) το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων των συγγραφέων, που συμμετέχουν στις επιστημονικές εργασίες, β) την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γ) το ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων των ανακοινώσεων δ) την αξιοσημείωτη συμμετοχή στις ανακοινώσεις επιστημόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού.
Οι επιστημονικές εργασίες του 4ου Συνεδρίου ταξινομήθηκαν σε δέκα θεματικές ενότητες:
1. Ατμόσφαιρα
2. Νερά
3. Αστικά Στερεά Απορρίμματα
4. Ενέργεια και Περιβάλλον
5. Φυσικό Περιβάλλον και Οικοσυστήματα
6. Υγεία και Περιβάλλον
7. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση
8. Πράσινη Χημεία και Τεχνολογία
9. Κατεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων
10. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Οι εργασίες που έγιναν δεκτές περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου (Βιβλίο των Περιλήψεων και CD με τα πλήρη κείμενα των εργασιών).
Επίσης, όσες εργασίες περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου και εφόσον το ζητήσουν οι συγγραφείς, μπορούν να προωθηθούν για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Environmental Protection and Ecology, έπειτα από απόδοσή τους στα Αγγλικά και ακολουθώντας τις διαδικασίες κρίσης και δημοσίευσης του περιοδικού (http://babel.noc.teithe.gr/~bena/benahome.html).

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις. Οι δύο μορφές παρουσίασης αντιμετωπίζονται ισότιμα στο πρόγραμμα και στα πρακτικά του Συνεδρίου.

Οδηγίες προφορικής παρουσίασης:
1. Ο χρόνος για όλες τις προφορικές παρουσιάσεις είναι 15 λεπτά
2. Η συζήτηση για όλες τις παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθεί στο τέλος κάθε συνεδρίασης και θα διαρκεί 15 λεπτά
3. Μια μόνο μέθοδος παρουσίασης είναι διαθέσιμη: Παρουσίαση διαμέσου ηλεκτρονικού υπολογιστή με χρήση αρχείου Microsoft Power Point
4. Οι ομιλητές θα χρησιμοποιήσουν δικό μας υπολογιστή και προβολικό σύστημα
5. Οι ομιλητές πρέπει να έχουν μαζί τους την παρουσίασή τους αποθηκευμένη σε CD ROM ή Memory Flash (όχι δισκέτα) σε αρχείο Microsoft Power Point
6. Οι ομιλητές πρέπει να προσκομίσουν στην οργανωτική επιτροπή το αρχείο με την παρουσίασή τους 15 λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία ανήκει η παρουσίασή τους

Οδηγίες αναρτημένης ανακοίνωσης / poster:
1. Το Συνέδριο θα προμηθεύσει πίνακες για τα posters. Η θέση του κάθε poster ταυτοποιείται με τον αριθμό του poster που εμφανίζεται στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου
2. Η συνολική επιφάνεια του poster πρέπει να έχει πλάτος 90 εκ και ύψος 1.20 εκ.
3. Για την προετοιμασία του poster να ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να είναι αναγνώσιμο από αποστάσεις του 1μ έως 1,5μ
4. Το poster πρέπει να αναρτηθεί στις 9.00 το πρωί της ημέρας που έχει καθορισθεί η παρουσίασή του σύμφωνα με το πρόγραμμα και να απομακρυνθεί στις 20.00 της ίδιας ημέρας
5. Τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς του poster πρέπει να είναι παρών μπροστά από το poster κατά τη διάρκεια των προβλεπομένων από το πρόγραμμα χρονικών περιόδων της ημέρας για συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
Το 4ο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (Περίπτερο 8) της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης - HELEXPO από 18 έως 20 Μαρτίου του 2011.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύνεδροι/Εισηγητές 80 €
Σπουδαστές 50 €
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ
Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη
Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, τηλ (απόγευμα): 2310 278077
E-mail: ptkdm@eex.gr

Συντονιστής Συνεδρίου
Δρ. Κώστας Νικολάου
τηλ. (πρωί): 2310 886046
E-mail: kinikola@hol.gr

Ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο:
http://persynmak.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/4o-Periballontiko-Synedrio-Makedonias/131939546830901
http://www.eex.gr/


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Εγγραφές πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011

Αίθουσα Β
09.15 – 11.30 1η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση Ι
11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30 2η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση IΙ
14.30 – 16.30 Διάλειμμα
16.30 – 18.00 3η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση III
18.00 – 18.30 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
18.30 – 19.30 4η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση IV
Αίθουσα C
09.15 – 11.30 5η Συνεδρίαση: Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων Ι
11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30 6η Συνεδρίαση: Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων II
14.30 – 16.30 Διάλειμμα
16.30 – 18.00 7η Συνεδρίαση: Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήματα I
18.00 – 18.30 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
18.30 – 19.30 8η Συνεδρίαση: Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήματα II
Αίθουσα Α
19.30 - 21.30   Τελετή Έναρξης
21.30              Δεξίωση

Σάββατο 19 Μαρτίου 2011

Αίθουσα Β
09.15 – 11.30 9η Συνεδρίαση: Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία I
11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30 10η Συνεδρίαση: Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία II
14.30 – 16.30 Διάλειμμα
16.30 – 18.00 11η Συνεδρίαση: Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία III
18.00 – 18.30 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
18.30 – 20.00 12η Συνεδρίαση: Ενέργεια & Περιβάλλον
Αίθουσα C
09.15 – 11.30 13η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση I
11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30 14η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση II
14.30 – 16.30 Διάλειμμα
16.30 – 18.00 15η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση III
18.00 – 18.30 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
18.30 - 20.00 16η Συνεδρίαση: Υγεία & Περιβάλλον

Κυριακή 20 Μαρτίου 2011

Αίθουσα Β
09.15 – 11.30 17η Συνεδρίαση: Ατμόσφαιρα I
11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.45 18η Συνεδρίαση: Ατμόσφαιρα II
Αίθουσα C
09.15 – 11.30 19η Συνεδρίαση: Αστικά Στερεά Απορρίμματα
11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.45 20η Συνεδρίαση: Νερά
Αίθουσα Β
14.45-15.15 Κλείσιμο Συνεδρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου