Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Πρόγραμμα του 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤιμητική Οργανωτική Επιτροπή
Α. Ανδρεόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Π. Ψωμιάδης, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Ι. Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Ι. Μυλόπουλος, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τ. Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Π. Σταθακόπουλος, Πρόεδρος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσ/κης
Π. Παπαϊωάννου, Πρόεδρος ΣΑΣΘ
Ν. Παπαδάκης, Δ/νων Σύμβουλος ΕΥΑΘ
Α. Παπουτσής, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας ΑΠΘ
Ν. Κάρναβος, Πρόεδρος ΠΣΧΜ-ΤΚΔΜ
Π. Παπαδοπούλου, Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Κεν. Μακ.
Φ. Βοσνιάκος, Πρόεδρος ΒΕΝΑ
Κ. Πούλος, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας
Γ. Αρβανίτης, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών
Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ
Ν. Αργυρόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Χημικών Βόρειας Ελλάδας

Επιστημονική Επιτροπή
Δ. Αχιλιάς (ΑΠΘ)
Γ. Βασιλικιώτης (ΑΠΘ)
Α. Βουλγαρόπουλος (ΑΠΘ)
Δ. Βουτσά (ΑΠΘ)
Α. Γεωργόπουλος (ΑΠΘ)
M. Δασενάκης (ΕΚΠΑ)
Κ. Δημάδης (Παν. Κρήτης)
Ε. Διαμαντόπουλος (Πολ. Κρήτης)
Α. Ζουμπούλης (ΑΠΘ)
Α. Καραγιαννίδης (ΑΠΘ)
Π. Κασωμένος (ΠΙ)
Ι. Κατσογιάννης (EAWAG, CH)
Α. Κούγκολος (ΠΘ)
Θ. Κουϊμτζής (Πρόεδρος Φορέα Διαχ. Δ. Αξιού)
Ι. Κωνσταντίνου (ΠΙ)
Δ. Λαμπροπούλου (ΑΠΘ)
Κ. Μάτης (ΑΠΘ)
Π. Μελίδης (ΔΠΘ)
Κ. Νικολάου (ΟΡΘ)
Α. Ξενίδης (ΕΜΠ)
Ν. Οικονόμου (ΑΠΘ)
Δ. Παντελίδου (Δ. Εχεδώρου)
Ν. Παπαδάκης (ΑΠΘ)
Β. Παπαδημητρίου (ΠΘ)
Μ. Πετρακάκης (Δ. Θεσ/κης)
Ι. Πούλιος (ΑΠΘ)
Κ. Πούλος (ΠΠ)
Κ. Σαμαρά (ΑΠΘ)
Π. Σαμαράς (ΤΕΙΘ)
Δ. Σαρηγιάννης (EC JRC)
Ι. Σιταράς (Πρόεδρος Τμ. Περιβ. ΕΕΧ)
Σ. Σκλαρή (ΕΚΕΤΑ)
Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ)
Α. Τριανταφύλλου (ΤΕΙ ΔΜ)
Ε. Τσούκαλη (ΑΠΘ)
Κ. Φυτιάνος (ΑΠΘ)

Οργανωτική Επιτροπή
Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου
Α. Ζουμπούλης (Αντιπρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ι. Βαφειάδης (Γεν. Γραμματέας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ν. Αργυρόπουλος (Ταμίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Δ. Γιαννακουδάκης (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Σ. Γωγάκος (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ι. Ζώη (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Σ. Αγγελοπούλου (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Χ. Βίζμπα (ΣΑΣΘ)
Α. Κελέσης (ΔΘ)
Θ. Μαλαματάρη (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Ν. Παπαδάκης (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Β. Πλαστήρας (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)
Μ. Ράδου (ΟΡΘ)
Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ)
Κ. Νεοχωρίτης (γραμματέας οργανωτικής επιτροπής)

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από: α) το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων των συγγραφέων, που συμμετέχουν στις επιστημονικές εργασίες, β) την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γ) το ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων των ανακοινώσεων δ) την αξιοσημείωτη συμμετοχή στις ανακοινώσεις επιστημόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού.
Οι επιστημονικές εργασίες του 4ου Συνεδρίου ταξινομήθηκαν σε δέκα θεματικές ενότητες:
1. Ατμόσφαιρα
2. Νερά
3. Αστικά Στερεά Απορρίμματα
4. Ενέργεια και Περιβάλλον
5. Φυσικό Περιβάλλον και Οικοσυστήματα
6. Υγεία και Περιβάλλον
7. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση
8. Πράσινη Χημεία και Τεχνολογία
9. Κατεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων
10. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Οι εργασίες που έγιναν δεκτές περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου (Βιβλίο των Περιλήψεων και CD με τα πλήρη κείμενα των εργασιών).
Επίσης, όσες εργασίες περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου και εφόσον το ζητήσουν οι συγγραφείς, μπορούν να προωθηθούν για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Environmental Protection and Ecology, έπειτα από απόδοσή τους στα Αγγλικά και ακολουθώντας τις διαδικασίες κρίσης και δημοσίευσης του περιοδικού (http://babel.noc.teithe.gr/~bena/benahome.html).

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις. Οι δύο μορφές παρουσίασης αντιμετωπίζονται ισότιμα στο πρόγραμμα και στα πρακτικά του Συνεδρίου.

Οδηγίες προφορικής παρουσίασης:
1. Ο χρόνος για όλες τις προφορικές παρουσιάσεις είναι 15 λεπτά
2. Η συζήτηση για όλες τις παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθεί στο τέλος κάθε συνεδρίασης και θα διαρκεί 15 λεπτά
3. Μια μόνο μέθοδος παρουσίασης είναι διαθέσιμη: Παρουσίαση διαμέσου ηλεκτρονικού υπολογιστή με χρήση αρχείου Microsoft Power Point
4. Οι ομιλητές θα χρησιμοποιήσουν δικό μας υπολογιστή και προβολικό σύστημα
5. Οι ομιλητές πρέπει να έχουν μαζί τους την παρουσίασή τους αποθηκευμένη σε CD ROM ή Memory Flash (όχι δισκέτα) σε αρχείο Microsoft Power Point
6. Οι ομιλητές πρέπει να προσκομίσουν στην οργανωτική επιτροπή το αρχείο με την παρουσίασή τους 15 λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία ανήκει η παρουσίασή τους

Οδηγίες αναρτημένης ανακοίνωσης / poster:
1. Το Συνέδριο θα προμηθεύσει πίνακες για τα posters. Η θέση του κάθε poster ταυτοποιείται με τον αριθμό του poster που εμφανίζεται στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου
2. Η συνολική επιφάνεια του poster πρέπει να έχει πλάτος 90 εκ και ύψος 1.20 εκ.
3. Για την προετοιμασία του poster να ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να είναι αναγνώσιμο από αποστάσεις του 1μ έως 1,5μ
4. Το poster πρέπει να αναρτηθεί στις 9.00 το πρωί της ημέρας που έχει καθορισθεί η παρουσίασή του σύμφωνα με το πρόγραμμα και να απομακρυνθεί στις 20.00 της ίδιας ημέρας
5. Τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς του poster πρέπει να είναι παρών μπροστά από το poster κατά τη διάρκεια των προβλεπομένων από το πρόγραμμα χρονικών περιόδων της ημέρας για συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
Το 4ο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (Περίπτερο 8) της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης - HELEXPO από 18 έως 20 Μαρτίου του 2011.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύνεδροι/Εισηγητές 80 €
Σπουδαστές 50 €
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ
Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη
Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, τηλ (απόγευμα): 2310 278077
E-mail: ptkdm@eex.gr

Συντονιστής Συνεδρίου
Δρ. Κώστας Νικολάου
τηλ. (πρωί): 2310 886046
E-mail: kinikola@hol.gr

Ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο:
http://persynmak.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/4o-Periballontiko-Synedrio-Makedonias/131939546830901
http://www.eex.gr/

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Εγγραφές πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011
Αίθουσα Β
09.15 – 11.30 1η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση Ι
11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30 2η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση IΙ
14.30 – 16.30 Διάλειμμα
16.30 – 18.00 3η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση III5
18.00 – 18.30 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
18.30 – 19.30 4η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση IV
Αίθουσα C
09.15 – 11.30 5η Συνεδρίαση: Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων Ι
11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30 6η Συνεδρίαση: Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων II
14.30 – 16.30 Διάλειμμα
16.30 – 18.00 7η Συνεδρίαση: Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήματα I
18.00 – 18.30 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
18.30 – 19.30 8η Συνεδρίαση: Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήματα II
Αίθουσα Α
19.30 - 21.30 Τελετή Έναρξης
21.30 Δεξίωση
Σάββατο 19 Μαρτίου 2011
Αίθουσα Β
09.15 – 11.30 9η Συνεδρίαση: Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία I
11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30 10η Συνεδρίαση: Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία II
14.30 – 16.30 Διάλειμμα
16.30 – 18.00 11η Συνεδρίαση: Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία III
18.00 – 18.30 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
18.30 – 20.00 12η Συνεδρίαση: Ενέργεια & Περιβάλλον
Αίθουσα C
09.15 – 11.30 13η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση I
11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.30 14η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση II
14.30 – 16.30 Διάλειμμα
16.30 – 18.00 15η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση III
18.00 – 18.30 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
18.30 - 20.00 16η Συνεδρίαση: Υγεία & Περιβάλλον
Κυριακή 20 Μαρτίου 2011
Αίθουσα Β
09.15 – 11.30 17η Συνεδρίαση: Ατμόσφαιρα I
11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.45 18η Συνεδρίαση: Ατμόσφαιρα II
Αίθουσα C
09.15 – 11.30 19η Συνεδρίαση: Αστικά Στερεά Απορρίμματα
11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις
12.00 – 14.45 21η Συνεδρίαση: Νερά
Αίθουσα Β
14.45-15.15 Κλείσιμο Συνεδρίου


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011


Αίθουσα Α

19.30-21.30 Τελετή Έναρξης

Προεδρείο:
Γ. Αρβανίτης, Πρόεδρος ΕΕΧ
Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΠΤΚΔΜ της ΕΕΧ
Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου

Προσκεκλημένοι κεντρικοί ομιλητές:

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ευαγγελία Μπαλλά
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Ποιότητας Ζωής, Ανεξάρτητη Αρχή ‘Συνήγορος του Πολίτη’

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΗΛΙΟ, ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος
Αν. Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) και του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων του ΙΤΧΗΔ / ΕΚΕΤΑ

21.30 Δεξίωση


Αίθουσα Β

09.15 – 11.30 1η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση Ι
Προεδρείο: Μουσιόπουλος Ν., Μπάσμπας Σ., Καρατζάς Κ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Χ. Αχίλλας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Βλαχοκώστας, Γ. Μπανιάς, Ε. Σκερλετίδου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 25 ΕΤΗ ΣΤΑ 27 ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ
Στ. Κοντογιάννη, Α. Καραγιαννίδης, Ι.-Σ. Αντωνόπουλος, Ν. Μουσσιόπουλος, J. Schmidt, B. Weidema, J. Villeneuveo και P. Brunneroo

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σ.Μπάσμπας, Γ.Κητής, Η.Στάμος, Ι.Τζεβελέκης

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Πολίτης Ι., Παπαϊωάννου Π., Μπάσμπας Σ., Βίζμπα Χ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Καρατζάς Κ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ INSPIRE: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ GS-SOIL
Επιτρόπου Β., Μπασούκος Α. και Καρατζάς Κ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΙΝΔΟΥ, ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ι.-Σ. Αντωνόπουλος, Α. Καραγιαννίδης, Α. Ζουμπούλης, Π. Σαμαράς και Χ. Καρκανιάς

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Καπετανάκη Κ., Καπασσά Μ.

11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις

12.00 – 14.30 2η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση IΙ
Προεδρείο: Γωγάκος Σ., Ζώη Ι., Παντελίδου Δ.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΣ Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
Ευαγγελία Κουφοπαντελή, Απόστολος Παραλίκας

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ «EVROS 2010»
Κρυσταλλίδου Χ., Παραλίκας Απ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Τσαλακανίδου Ι., Πατήλα Ε., Πήτα Ε., Σαββάκη Κ., Κωνσταντίνου Κ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
Λευκοθέα Γιάνναρου, Ευθύμιος Ζέρβας

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.
Καΐκα Δ., Μπαμπάτσου Χ., Ζέρβας Ε.

ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κωνσταντινίδης Κ. και Κωνσταντινίδης Δ.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
Γκαϊντατζής Γ., Δημητρίου Μ.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΥΣΟΥ
Γκαϊντατζής Γ., Παλασοπούλου Χ.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Γκαϊντατζής Γ., Αγγελάκογλου Κ.

14.30 – 16.30 Διάλειμμα

16.30 – 18.00 3η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση III
Προεδρείο: Βαφειάδης Ι., Γιαννακουδάκης Δ., Μαλαματάρη Θ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ηλιάδης Φ., Κυριακίδης Χ., Μπόζου Ε., Σιουτοπούλου Α.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΕΝΑ ΚΑΙΡΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Ηλιάδης Φ., Κυριακίδης Χ., Σιουτοπούλου Α.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Ευαγγέλου Θ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ «ΗΣΥΧΩΝ» ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
Μαργαρίτης Δ., Τούλιου Α., Τριανταφύλλου Α.

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΒΩΞΙΤΗ
Ξενίδης, A., Μπουφούνος, Δ.

18.00 – 18.30 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις

18.30 – 19.30 4η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση IV
Προεδρείο: Πλαστήρας Β., Αγγελοπούλου Σ., Ζιάνκας Γ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ»
Ζιάνκας Γ. και Νικολάου Κ.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Αλεξανδρίδου Σ. και Νικολάου Κ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑΣ
Μασλαρινού Ο., Μπίρτσας Π. και Νικολάου Κ.

Αίθουσα Α
19.30 - 21.30 Τελετή Έναρξης
21.30 Δεξίωση


Αίθουσα C

09.15 – 11.30 5η Συνεδρίαση:
Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων Ι
Προεδρείο: Διαμαντόπουλος Ε., Κωνσταντίνου Ι., Λαμπροπούλου Δ.

ΥΔΡΟΓΟΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Κωνσταντίνος A. Καρανάσιος, Δέσποινα Κοκκινίδου, Σωτηρία Π. Μακρή, Ιωάννα A. Βασιλειάδου, Σταύρος Παύλου, Δημήτρης B. Βαγενάς

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΑΣΑΣ
Καλπακίδου Κ., Τρώντσιου Α., Σκλαρή Σ., Παπαστεργιάδης Ε., Σαμαράς Π., Ζουμπούλης Α.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
Ιωάννης Χ. Σάλμας, Βασιλική I. Μπότη και Τριαντάφυλλος A. Αλμπάνης

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ FENHEXAMID ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ TIO2 : ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
Λαμπροπούλου Δ., Κωνσταντίνου Ι., Αλμπάνης Τ. και Fernández-alba Α.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
N. Σταμάτης, Δ. Χελά, I. Kωνσταντίνου

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ IN SITU ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Λουπασάκη Ε., Διαμαντόπουλος Ε.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ
Φιλιππίδης Α., Μουστάκα-Γούνη Μ., Κατσιάπη Μ. & Φιλιππίδης Σ.

11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις

12.00 – 14.30 6η Συνεδρίαση:
Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων II
Προεδρείο: Λαζαρίδης Ν., Σαμαράς Π., Δεληγιάννη Ε.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΖΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΤΟΦΩΝ (ΑΒΔΕΛΛΑ EΒΡΟΥ) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ε. Τζάμος, Ν. Αποστολίδης, Ι. Παραγιός, Ν. Καντηράνης, Γ. Παπαστέργιος, Α. Φιλιππίδης, Κ. Σικαλίδης, Α. Τσιραμπίδης

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ
Μπουρλίβα Α., Μιχαηλίδης Κ., Σικαλίδης Κ., Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Μπέτσιου Μ. και Μπάντσης Γ.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΝΑΝΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΤΩΝ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Κ.Β. Πλάκας, Α.Ι. Καράμπελας

ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ
Μιχαηλίδης Μ., Χερουβείμ Ε., Τεκερλεκοπούλου Α., Ακράτος Χ.Σ. και Βαγενάς Δ.Β.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Διαμαντής Β.Ι., Αναγνωστόπουλος Κ., Μελίδης Π. και Αϊβαζίδης Α.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ACETAMIPRID ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FENTON
Μήτσικα Έλενα, Χριστοφορίδης Χριστόφορος, Φυτιάνος Κωνσταντίνος

AΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΦΗΣΗΣ
Κύζας Ζ.Γ., Δαφνοπατίδου Κ.Ε., Μπικιάρης Δ.Ν. και Λαζαρίδης Ν.Κ.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΠΕΝΤΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
Δεληγιάννη Ε.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Κεσκιλίδου Ε., Σαμαράς Π.

14.30 – 16.30 Διάλειμμα

16.30 – 18.00 7η Συνεδρίαση:
Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήματα I
Προεδρείο: Κουτούλη-Αργυροπούλου Ε., Μαλούπα Ε.

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ
Π. Μιχόπουλος, Γ. Μπαλούτσος, Α. Οικονόμου, Α. Μπουρλέτσικας, Ν. Θωμαΐδης, Κ. Σαμαρά, Ε. Φαρμάκη, Ι. Πασιάς, Κ. Μπαρκονίκος, Α. Κούρας, και Σ. Κασσιώτη

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Περιστέρα Κουράκλη και Παναγιώτης Στεφανίδης

EX SITU ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μαλούπα Ε., Κρίγκας Ν. , Καρύδας Α., Παπαναστάση Κ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Μπιμπίτσος Χ., Πέκκα Β. και Πετρίδου Ε.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
Μ. Ζωϊδου & Γ. Συλαίος

18.00 – 18.30 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις

18.30 – 19.30 8η Συνεδρίαση:
Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήματα II
Προεδρείο: Αργυρόπουλος Ν., Παπασιώπη Ν.

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ζωγόπουλος Ε.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΟ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
Βαξεβανίδου, Κ., Γιαννίκου, Σ. και Παπασιώπη, Ν.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ ΟΡΟΥΣ
Γκανάτσας Π., Παρτόζης Θ., Τοπαλούδης Θ.

Αίθουσα Α
19.30 - 21.30 Τελετή Έναρξης
21.30 Δεξίωση


Αναρτημένες ανακοινώσεις / Posters

Π1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
Τσέλια Ζ. και Νικολάου Κ.

Π2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Αγτζίδου Ε. και Νικολάου Κ.

Π3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Παπαδόπουλος Ι. και Νικολάου Κ.

Π4. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΄΄ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ΄΄ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ
Αλεξιάδου Π. και Νικολάου Κ.

Π5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Δεμερτζής Φ. και Νικολάου Κ.

Π6. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟ ΣΤΡ/ΔΟ ΕΜΜ. ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Παναγιωτόπουλος Ελ., Καριώτης Γ., Θεοδωρίδου Μ.Ε., Καριώτου Γ., Καριώτης Σ.

Π7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ραουζαίος M.

Π8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Δημήτριος Μπέλλος

Π9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΙΜΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
Χασκοπούλου Α., Θρασυβούλου Α., Λάθαμ Μ., Ζιάνκας Γ., και Μιαούλης Μ.

Π10. ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Τρεσίντση Σ., Συμεωνίδης Κ., Μήτρακας Μ.

Π11. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ Zn(II), Cu(II), Ni(II) KAI Cd(II) ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΟΥ
Αναστόπουλος Ι., Ιωάννου Δ. και Καλλιάνου Χ.

Π12. ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ
Α. Ι. Ζουμπούλης, Δ. Ζαμπούλης, K. Szymanska

Π13. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ TRIMETHORPIM ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
Χριστίνα Ι. Κοσμά, Δήμητρα Α. Λαμπροπούλου, Τριαντάφυλλος Α. Αλμπάνης

Π14. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΞΙΝΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΤΟΦΦΟ ΜΕ ΦΙΛΛΙΠΣΙΤΗ
Μισαηλίδης Π., Μπαμπαΐτη Α., Νόλη Φ., Ζαμπούλης Δ., Παυλίδου Ε., Γκοντελίτσας Α.

Π15. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ
Β. Κωστακοπούλου, Ν. Σταμάτης, Α.Α. Θωμάτου, I. Kωνσταντίνου

Π16. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
Κόλλιας Π., Κόλλιας Β., Κόλλιας Σ.

Π17. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΑΡΑΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Πελέκα Ε.Ν., Αμούντζια Ι.Π., Τέου Ξ.Ν. και Μάτης Κ.Α.

Π18. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ
Σγούρος Δ.

Π19. ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑΣ (URSUS ARCTOS L.) ΣΤΑ ΑΓΡΟΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ε65 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
Χουβαρδάς Δ., Βραχνάκης Μ., Δ. Μπούσμπουρας, Χ. Ευαγγέλου, Ε. Λάμπου και Λ. Γεωργιάδης

Π20. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΟΞΙΝΟ ΕΔΑΦΟΣ
Μπαστουνοπούλου Μ., Γασπαράτος Δ. και Χαϊντούτη Κ.

Π21. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΔΗΜΙΚΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Βραχνάκης Μ., Φωτιάδης Γ. και Καζόγλου Ι.

Π22. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΥΜΟΠΟΙΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΝΘΙΚΗ ΠΑΝΙΔΑ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Καραούζας Ι., Αλμπάνης Τ., Καμαριανός A., Κώτου E., Σκουλικίδης N., Γιαννάκου O.

Π23. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ Reactive Red 195 ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ TiO2
Μπέλεση Β., Ρωμανός Γ., Μπούκος Ν., Λαμπροπούλου Δ. και Τράπαλης Χ.

Π24. H ΚΑΛΥΨΗ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Μανάκου Β., Τσιάκης Θ. και Κούγκολος Α.


Σάββατο 19 Μαρτίου 2011


Αίθουσα Β

09.15 – 11.30 9η Συνεδρίαση:
Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία I
Προεδρείο: Μάτης Κ., Δασενάκης Μ., Κατσογιάννης Ι.

ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Τζούπανος Ν. Δ., Σαμαράς Π., Barjenbruch M., Ünligil S., Ζουμπούλης Α. Ι.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΨΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ
Παναγιωτούλιας Ι., Σταθοπούλου Ε., Δασενάκης Μ., Σκούλλος Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΡΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ Ο3/H2O2 ΚΑΙ UV/H2O2
Ιωάννης Α. Κατσογιάννης, Silvio Canonica και Urs von Gunten

ΟΙ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΦΟΥΛΛΕΡΕΝΙΟΥ C60 ΒΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συνοδινού Κόστιτς Σ.

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ 2,4,6-ΤΡΙΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΜΙΑ Fe-ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ
Σεριστατίδου E., Χριστοφορίδης K., Λουλούδη M., Kωνσταντίνου I.K., Milaeva E.R., Δεληγιαννάκης Γ.

ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Cr(III) ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Cr(III) ΜΕ Fe(II)
Μ.Ζαρκογιάννη, Ε.Κουτούλη-Αργυροπούλου, Κ.Σαμαρά, Ν.Νικολαίδης, Ε.Τσατσαρώνη

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΣΤΙΝΗΣ-LR ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ TIO2
Α. Χισκιά, Θ. Τριάντης, Θ. Φωτίου, Τ. Καλούδης, Π. Φαλάρας, Δ. Διονυσίου

11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις

12.00 – 14.30 10η Συνεδρίαση:
Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία II
Προεδρείο: Ζουμπούλης Α., Πούλιος Ι., Σκλαρή Σ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚHΣ ΒΑΦΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Παρασκευάς Δ., Γούλας Π. και Μελίδης Π.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΦΥΤΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( ΤΡΙΦΥΛΛΙ)
Σαχινίδης Σ., Χριστοφορίδης Α., Λαζαρίδου Α.

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ SiO2 KAI H ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ
Άννα Τσιστράκη, Ιωάννα Αντωνακάκη και Κωνσταντίνος Δ. Δημάδης

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
M. Αντωνοπούλου, N. Σταμάτης, I. Kωνσταντίνου

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
K. Χασάπης, E. Βρεττού, E. Κοντεζάκη, M. Ρούλια

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ
Τεκερλεκοπούλου Α.Γ, Τσιάμης Γ., Μπούρτζης Κ., Βαγενάς Δ.Β

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ
Καδδά Ι., Ταρτάρας Μ., Σκλαρή Σ., Σαμαράς Π.

MΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΑΕΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ SOFC
Βασιλειάδης Σ., Ζιάκα Ζ., Τσιμπά Μ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ-ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
Χατζητάκης Α., Νικολακάκη Ε., Σωτηρόπουλος Σ., Πούλιος I.

14.30 – 16.30 Διάλειμμα

16.30 – 18.00 11η Συνεδρίαση:
Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία III
Προεδρείο: Πούλος Κ., Αχιλιάς Δ., Τριανταφυλλίδης Κ.

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ
Οικονόμου Χ. Ν., Αγγελής Γ., Παύλου Σ. και Βαγενάς Δ. Β.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Χ. Νίτσος, Κ. Τριανταφυλλίδης, και Κ. Μάτης

ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΛΙΓΝΙΝΗΣ, ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑ ΒΙΟΜΑΖΑ
Στυλιανός Δ. Στεφανίδης, Κωνσταντίνος Γ. Καλογιάννης, Άγγελος Α. Λάππας, Πέτρος Α. Πηλαβάκης

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΥΔΡΟΑΠΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ
Ε.Σ. Βασιλειάδου, A.A. Λεμονίδου

ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟY
Δημήτρης Σ. Αχιλιάς, Βασιλική Μποζάνη, Mαγδαληνή Μισχοπούλου

18.00 – 18.30 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις

18.30 – 20.00 12η Συνεδρίαση:
Ενέργεια & Περιβάλλον
Προεδρείο: Αξαρλή Κ., Κοσμόπουλος Π., Ζέρβας Ε.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (L.E.E.D. , B.R.E.E.A.M. ΚΑΙ C.A.S.B.E.E.)
Αξαρλή Κ. και Mπαμπούρης Β.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Χριστίνα Μπαμπάτσου, Ευθύμιος Ζέρβας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κοσμόπουλος Πάνος, Φραγγίδου Ιωάννα-Πηνελόπη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ
Κοσμόπουλος Πάνος, Καντζιούρα Αθηνά, Κοσμόπουλος Ιωάννης

ZED-KIM: ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
Κοσμόπουλος Πάνος, Γρηγοριάδης Δημήτριος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (K-V)
Κοσμόπουλος Πάνος, Βουτσάς Δημήτριος


Αίθουσα C

09.15 – 11.30 13η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση I
Προεδρείο: Ταμουτσέλη K., Χατζηλεοντιάδου Σ., Παπαδοπούλου Π.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΝΔΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ταμουτσέλη K., Πολύζου E.

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Δημήτριος Δικαιάκος και Μιχαήλ Σκούλλος

ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ:ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Βάος Α., Μάρκου Α., Παρινός Κ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Βάος Α., Παρινός Κ., Μάρκου Α.

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΣΤΟΧΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ
Μόρφα Ε. και Χατζηλεοντιάδου Σ.

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Μοντεσάντου Ε. και Χατζηλεοντιάδου Σ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΄΄ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ΄΄
Μακρή Κ. και Τζάμος Ε.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Τζαμπερής Νεζάμ, Μίσιου Μαριάννα

11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις

12.00 – 14.30 14η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση II
Προεδρείο: Οικονόμου Α., Περδίκης Γ., Αγγελίδης Ζ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κυρκενίδης Β.Ι., Ανδρεοπούλου Ζ.Σ., Κοκκινάκης Α.Κ., και Λεφάκης Π.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΜΕΛΙΤΗΣ «ΑΝΘΡΑΚΕΣ… Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ»
Γ.Δαϊκόπουλος, Ν.Νάνης, Θ. Τσούλης, Α.Αντωνιάδης, Κ.Μακρή

O ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ.
Οικονόμου Ανδρέας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κούρου Α., Γκουντρομίχου Χ., Κέρπελης Π., Πανουτσοπούλου Μ. και Μακρόπουλος Κ.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕ
Αντωνίου Θεόδωρος, Τζαμπερής Νεζάμ, Τζαμπερή Νατάσα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Κωνσταντίνα Μπολιεράκη, Μαρίνα Μαραβελάκη, Μελπομένη-(Μελίνα) Κυζερίδη, Τριανταφυλλιά Φυντανίδου

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΜΑΝΛΙ
Π. Κασάπη και Ι. Ισπικούδης

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Χριστοδουλοπούλου Κωνσταντίνα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ: ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
Κρομυάδου, Χ.

14.30 – 16.30 Διάλειμμα

16.30 – 18.00 15η Συνεδρίαση:
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση III
Προεδρείο: Σουβατζή Δ., Φαρμάκης Ι., Λάσκαρης Σ.

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ WWF.
Αικατερίνη Αβδελά

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ»
Ειρήνη Ντόνα, Δημήτρης Τσακστάρας

Η ΛΙΜΝΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ Η ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΛΕΚΑΝΗ. O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γεωργίτσα Δήμου, Βασίλειος Εγγονόπουλος-Παπαδόπουλος

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ OIKOΝΟMΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Λάσκαρης Σταύρος

ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΒΟΥΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΛΑΗΔΑΝΕ ΠΟΥΛΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΔΙΟΥ ΤΩΡΑ?
Αγαπιάδου Πασχαλίνα

18.00 – 18.30 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις

18.30 – 20.00 16η Συνεδρίαση:
Υγεία & Περιβάλλον
Προεδρείο: Παπαδάκης Ν, Σαρηγιάννης Δ., Βοσνιάκος Φ.

ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
Δ.Α. Σαρηγιάννης, A. Gotti, Σ. Καρακίτσιος

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΜΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Δ..Α. Σαρηγιάνης, A. Gotti, Ν.Ι. Σηφάκης, Α. Καράμπελας, Ε. Σολωμού, Σ. Νικολάκη, Σ.Π. Καρακίτσιος, Ε. Αμανατίδου, Κ. Μούσιου

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1980-2005.
Παπαδάκης Ν, Χαραλαμπίδης Δ, Γεωργιανός Π, Τσαχουρίδου Ο, Γεωργιανός Π, Παπαδάκης Γ, Μπένος Α

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1980-2007.
Παπαδάκης Ν, Γεωργιανός Π, Χαραλαμπίδης Δ, Παπαδάκης Γ, Τσαχουρίδου Ο, Μπένος Α

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΣΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παπαπρεπώνης Π., Παντζιαρέλα Ε., Σεραφειμίδου Ο., Τσικόπουλος Ι., Τσικόπουλος Κ., Βαγδατλή Ε., Βοσνιάκος Φ.


Αναρτημένες ανακοινώσεις / Posters

Σ1. ΟΙ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΟΖΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΦΟΥΛΛΕΡΕΝΙΟΥ C60
Συνοδινού Κόστιτς Σ.

Σ2. ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΑΠΟ ΡΕΤ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
Δημήτρης Σ. Αχιλιάς, Γεωργία Π. Τσίντζου, Αλέξανδρος Κ. Νικολαϊδης, Γιώργος Π. Καραγιαννίδης

Σ3. ΖΥΜΩΣΗ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ kefir ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.
Α. Γκολφινόπουλος, Μ. Σουπιώνη, Μ. Κανελλάκη και Α.Α. Κουτίνας

Σ4. ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ TETRACYCLINE
Κίτσιου Β., Πούλιος I.

Σ5. ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ PHOTO-FENTON ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Αποίκου Κ., Χατζητάκης Α., Κουρκούδιαλος Σ., Πούλιος Ι.

Σ6. ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΑΖΩ-ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ
Ρήγα Ελένη-Μαρία, Μπίλης Γεώργιος, Λουλούδη Μαρία

Σ7. K-Eco: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
Κοσμόπουλος Πάνος, Γεώργιος Μουρατίδης

Σ8. EΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πούρος Σ., Κυρτόπουλος Σ., και Κωνσταντινίδης Δ.

Σ9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
Καλαμάρα Κλ. και Νικολάου Κ.

Σ10. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Χρηστίδης Χ. και Νικολάου Κ.

Σ11. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Βάκκα Ε. και Νικολάου Κ.

Σ12. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αφεντούλη Αικ., Χρυσού Μ. και Παπαναστασίου Τ.

Σ13. ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αφεντούλη Αικ.

Σ14. ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. ΈΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΟΥ Κ.Π.Ε ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Παναγιώτης Περπέσας, Κωνσταντίνος Τηλαβερίδης, Αναστασία Χατζηζήση

Σ15. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γκορίλας Θ. και Νικολάου Κ.

Σ16. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ
Καλανταρίδου Δέσποινα

Σ17. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Καρακώστα Αθανασία

Σ18. ΣΥΓΚΡΙΣΗ 7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ν. Δ. Τζούπανος, M. Barjenbruch, S. Rühmland, H. Rustige, Α. Ι. Ζουμπούλης


Κυριακή 20 Μαρτίου 2011


Αίθουσα Β


09.15 – 11.30 17η Συνεδρίαση:
Ατμόσφαιρα I
Προεδρείο: Σαμαρά Κ., Πετρακάκης Μ., Κελέσης Α.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ν. Μουσιόπουλος, Ι. Ντούρος, Γ. Τσέγας, Λ. Χουρδάκης, Σ. Κλεάνθους

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χ. Βλαχοκώστας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Αχίλλας, A.B Μιχαηλίδου

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΗΓΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM10 ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ. Αργυρόπουλος, Κ. Σαμαρά, Κ. Νικολάου

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO 4+. ΜΕΡΟΣ 1Ο: ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ
Καλογήρου M., Φονταράς Γ., Πιστικόπουλος Π., Σαμαράς Ζ., Rose Κ.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO 4+.
ΜΕΡΟΣ 2ο: ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ
Γρηγοράτος Θ., Καλογήρου Μ., Φονταράς Γ., Σαμαρά Κ., Σαμαράς Ζ., Rose K.

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πετρακάκης Μ.Ι., Κελέσης Α.Γ., Τζουμάκα Π.Ν., Ζουμάκης Ν., Κασσωμένος Π., Κανελλοπούλου Ζ., Τσακνιά Α. και Κούτσαρη Ε.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΞΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ : EKΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
I.Παναγόπουλος, Α. Καραγιάννης, Π.Κασσωμένος

ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Καρατζάς Κ., Μπασούκος Α., Επιτρόπου Β., Kukkonen J. και Balk T.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ SO2 ΚΑΙ NOX ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Νικολάκη Σ.Ν., Καράμπελας Α.Ι., Σαρηγιάννης Δ.Α., Σωτηρόπουλος Δ.

11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις

12.00 – 14.45 18η Συνεδρίαση:
Ατμόσφαιρα II
Προεδρείο: Κασωμένος Π., Φυτιάνος Κ., Τριανταφύλλου Α.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΞΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (CFD):ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
I.Παναγόπουλος, Α. Καραγιάννης, Π.Κασσωμένος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μιχαηλίδης Π. και Νικολάου Κ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κακοσίμος Κ.Ε., Κατσαρού Α.Σ. και Ασσαέλ Μ.Ι.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΑΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δημητριάδου Δ., Κούγκολος Α. και Νάτσινας Θ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009
Δ.Βαρθολομαίος, Β.Μπαρλάκας, Κ.Βασδέκης
AΣ10 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α. Γ. Τριανταφύλλου, Σ. Γκάρας, Χ. Διαμαντόπουλος, A. Ιορδανίδης, Α. Ασβεστά, Α. Κρέστου

ΤΟ ΝΕΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ «ΕΑΡ» ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Α. Γ. Τριανταφύλλου, Ι. Σκόρδας, Χ. Διαμαντόπουλος, E. Τοπάλης

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙXEIAKΟΥ ΘΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CLAUS ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
E. Στεφα, Σ. Βασιλειαδης, Ζ. Ζιακα, και Α. Λυκουργιωτης

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μπουρλίβα Α., Χριστοφορίδης Χ., Παπαδόπουλος Α., Γιούρη Α., Παπαδοπούλου Λ., Καντηράνης Ν., Κόλλιας Π. και Φυτιάνος Κ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αθανασιάδου Ε. και Χαρίση Μ.


Αίθουσα Β
14.45-15.15 Κλείσιμο Συνεδρίου


Αίθουσα C


09.15 – 11.30 19η Συνεδρίαση:
Αστικά Στερεά Απορρίμματα
Προεδρείο: Οικονόμου Ν., Καραγιαννίδης Α., Ράδου Μ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Γ. Μπανιάς, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Αχίλλας, Χ. Βλαχοκώστας

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ
Καραγιαννίδης Α., Καρκανιάς Χ., Σαμαράς Π.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ
I.-Σ. Αντωνόπουλος, Α. Καραγιαννίδης, Ε. Καλογήρου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Κωνσταντινιά Τσιλέμου και Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Β. Εσκίογλου, Κ. Μπούσιου, Ε. Νταρακάς

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ
Μαυρίδου Σ., Σικαλίδης Κ. και Οικονόμου Ν.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
Μαυρίδου Σ., Οικονόμου Ν., Κατσιφαράκης Κ.Λ. και Μπίκας Δ.

ΚΌΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ
Χρήστου Γ., Μιχαηλίδης Μ., Τεκερλεκοπούλου Α., Ακράτος Χ.Σ. και Βαγενάς Δ.Β.

11.30 – 12.00 Διάλειμμα – Αναρτημένες Ανακοινώσεις

12.00 – 14.45 20η Συνεδρίαση:
Νερά
Προεδρείο: Κρεστενίτης Ι., Βουτσά Δ., Σουπίλας Αθ.

ΡΥΠΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
T. Licha, K. Nodler, Δ. Βουτσά, Κ. Σαμαρά

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΦΡΟ ΤΗΣ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ
Μ. Αγγελακοπούλου, Α. Τατάρογλου , Δ. Βουτσά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΟΤΥΧΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΟΣ, ΒΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Σ. Μιρμίγκου και Δ. Βουτσά

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΝΘΙΚΕΣ ΤΡΑΤΕΣ
Κομπιάδου Κ., Κρεστενίτης Ι.N.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Βουδούρης Κ., Καζάκης, Ν.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ
Μωρίκη Α., Σαββίδης Ι., Κομπιάδου Αικ. , Δημητριάδης Ξ., Χούλη Φ.

2-ΜΕΘΥΛΟΪΣΟΒΟΡΝΕΟΛΗ ΚΑΙ ΓΕΩΣΜΙΝΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ν.Θ.)
Κ. Ζαμπέτογλου, Γ. Σερετούδη, Αικ. Χαραλαμπίδου, Αθ.Σουπίλας

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Σουπίλας Αθ, Κωτούλας Κ. , Παπαστεργίου Φ. , Καλαφάτη Ερ, Χριστοδούλου Κ.

Αίθουσα Β
14.45-15.15 Κλείσιμο Συνεδρίου


Αναρτημένες ανακοινώσεις / Posters

Κ1. AIRTHESS: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ
Κ. Καρατζάς, A. Μπασούκος, Κ. Νικολάου, Δ. Βουκάντσης και Φ. Τζήμα

Κ2. ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ
Στογιαντζίκης Ηλίας και Γώγος Μερκούριος

Κ3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ, ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ
Καρύδα Α. και Νικολάου Κ.

Κ4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Λιάμπας Ν και Νικολάου Κ.

Κ5. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
Μαρίτσα Δ. και Νικολάου Κ.

Κ6. ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ντουμανάκης Ε. και Νικολάου Κ.

Κ7. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
X. Διαμαντόπουλος, Σ. Γκάρας, Ι. Σκόρδας, Α. Τριανταφύλλου, Φ. Βοσνιάκος, Ν. Ζουμάκης

Κ8. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΣ
Kρέστου Α., Τριανταφύλλου Α., Γκάρας Σ., Διαμαντόπουλος Χ., Παυλουδάκης Φ.

Κ9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΠΟΧΙΚΗ ΒΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ.
Παπαστάμου Α. , Βοσνιάκος Φ. , Βοσνιάκος Κ. , Παπαστάμου Π.

Κ10. EΡΓΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Χριστοδούλου Αικ., Καλικαζάρου Νομ., Παντελίδου Χρ, Σουπίλας Αθ.

Κ11. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ
Χ. Ι. Νάννου, Χ. Ι. Κοσμά, Ι. Β. Ζιώρης, Τ. Α. Αλμπάνης

Κ12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ SWAN
Αναστασίου Σ., Συλαίος Γ. και Τσιχριντζής Β.

Κ13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Γ. Παπαστέργιος, Ε. Τζάμος, Ν. Καντηράνης, Α. Φιλιππίδης, Δ. Βογιατζής, Α. Γιούρη, Μ. Βαβελίδης, Β. Χαραλαμπή

Κ14. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Γουγουτσά Χρύσα, Χριστοφορίδης Χριστόφορος, Φυτιάνος Κωνσταντίνος

Κ15. ΠΟΛΥΚΑΝΝΑΛΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ: ΈΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ (Β.ΕΛΛΑΔΑ)
Τερζοπούλου E., Σωτηρόπουλος Π., Σίδερης Γ., Καπακλή Σ.

Κ16. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χαχούδη A. και Νικολάου Κ.

Κ17. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Λιαπόπουλος Σ. και Νικολάου Κ.

Κ18. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Ιατρίδης Γ. και Νικολάου Κ.

Κ19. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τζάνης Π. και Νικολάου Κ.

Κ20. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Χρυσουλίδου Σ. και Νικολάου Κ.

Κ21. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΜ. ΠΑΠΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Ιλαρίδης Α. και Νικολάου Κ.

Κ22. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Σ. Γιαννάκης, Ε. Νταρακάς

Κ23. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗΣ ΦΑΣΗΣ - ΜΙΚΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ - ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΑΖΩΝ (HS-SPME/PTV-GC-MS)
Κ. Ζαμπέτογλου, Γ. Σερετούδη, Β. Μπαλτσιώτης, Αικ. Χαραλαμπίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου