Κυριακή 30 Μαΐου 2010

Πρακτικά του 2ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ & CD ΕΡΓΑΣΙΩΝ


PROCEEDINGS OF THE 2nd
ENVIRONMENTAL CONFERENCE OF MACEDONIA
BOOK OF ABSTRACTS AND CD OF PAPERS


Διοργάνωση
Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

Συν-διοργάνωση
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
Δήμος Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
Σύνδεσμος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενικό Χημείο του Κράτους
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Υπό την αιγίδα
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείου Ανάπτυξης
Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης

Επιμέλεια: Κώστας ΝικολάουOrganized by
Association of Greek Chemists – Regional Branch of Central & West Macedonia

Co-Organized by
Region of Central Macedonia
Prefecture of Thessaloniki
Municipality of Thessaloniki
Organization for the Master Plan & Environmental Protection of Thessaloniki
Council of Urban Transport of Thessaloniki
Local Authorities Association of Greater Thessaloniki
Aristotle University of Thessaloniki
General State Chemical Laboratory
Hellenic Association of Educators for the Environmental Education

Under the Auspices of 
Hellenic Ministry of Environment, Planning and Public Works
Hellenic Ministry of Development
Hellenic Ministry of Macedonia - Thrace

Editor: Kostas Nikolaou
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
CONTENTSΕΝΟΤΗΤΑ I: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

UNIT I: ATMOSPHERE


ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΣΕ 20 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MERLIN
Μουσιόπουλος N., Ντούρος I., Reis S., Friedrich R., η ομάδα του προγράμματος MERLIN
INVESTIGATION OF THE AIR QUALITY IN 20 EUROPEAN CITIES – LESSONS LEARNED FROM THE EUROPEAN RESEARCH PROJECT MERLIN
N. Moussiopoulos, I. Douros, S. Reis, R. Friedrich, and the MERLIN team

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τουλούμη Ε., Βαβατζανίδης Α., Ευθυμιάδης Ε., Καραθανάσης Σ.
ENVIRONMENTAL POLLUTION - ENVIRONMENTAL POLLUTION MEASUREMENTS FOR THE GREATER AREA OF THESSALONIKI
Touloumi E., Vavatzanidis A., Efthimiadis E., Karathanasis S.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1989 – 2004 ΣΤHΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πετρακάκης Μ. Ι., Κελέσης Α. Γ., Τζουμάκα Π. N., Τσούγκας Μ. A., Τζουρέλης Γ. A., Ζουμάκης Ν. Μ
PRIMARY AIR POLLUTANTS LEVELS DURING 1989-2004 IN THESSALONIKI, GREECE
Petrakakis M.I., Kelessis A.G., Tzoumaka P.N., Tsougas M.A., Tzourelis G.A, Zoumakis N.M.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤHΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πετρακάκης Μ. Ι., Κελέσης Α. Γ., Τζουμάκα Π. N., Τσούγκας Μ. A., Κανελλοπούλου Z. Δ., Ζουμάκης Ν. Μ.
PHOTOCHEMICAL POLLUTION LEVELS DURING 1989-2004 IN THESSALONIKI, GREECE
Petrakakis M.I., Kelessis A.G., Tzoumaka P.N., Tsougas M.A., Kanellopoulou Ζ.D., Zoumakis N.M.

ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AIRMEX ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κοτζιάς Δ., Νικολάου Κ.
INDOOR AIR POLLUTION AND EXPOSURE. THE EUROPEAN PROGRAM AIRMEX IN THESSALONIKI
Kotzias D. and Nikolaou Κ.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ (STREET EMISSION CEILINGS, SEC)
Μουσιόπουλος N., Καλογνώμου E.-A., van den Hout K.D., Larssen S., Μέλλιος Γ., Σαμαράς Z., F.A.A.M. de Leeuw
THE STREET EMISSION CEILINGS (SEC) PROJECT
Moussiopoulos N., Kalognomou E.-A., van den Hout K.D., Larssen S., Mellios G., Samaras Z. and de Leeuw F.A.A.M.

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Μουσιόπουλος N., Μπάρμπας Φ., Βλαχοκώστας Χρ.
PHOTOCATALYTIC INNOVATIVE COVERINGS APPLICATIONS FOR URBAN AIR QUALITY IMPROVEMENT
N. Moussiopoulos, Ph. Barmpas and Ch. Vlachokostas

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΜΕΡΟΣ I
Ewen C., Anagnostopoulou M. A. και Ward N. I.
LEAD POLLUTION IN STREET DUST IN THE CITY OF THESSALONIKI. PART I
Ewen C., Anagnostopoulou M. A. and Ward N. I.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Ewen C., Anagnostopoulou M. A., Ward N. I.
HEAVY METAL LEVELS IN ROADSIDE DUSTS IN THESSALONIKI, IN RELATION TO MOTOR VEHICLE TRAFFIC DENSITY AND FLOW. PART II
Ewen C., Anagnostopoulou M. A. and Ward N. I.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ PM2.5 KAI PM10 ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Γεμενετζής Π., Μουσσάς Π., Αρδίτσογλου Α., Σαμαρά Κ.
ΙNDOOR AIR POLLUTION ASSESSMENT: ΜΑSS CONCENTRATION AND ELEMENTAL COMPOSITION OF PM2.5 AND PM10  WITHIN WORKPLACES
Gemenetzis P.,  Moussas P.,  Arditsoglou A., Samara C.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ APNEE-TU: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Καρατζάς Κ., Νικολάου Κ., Μουσιόπουλος Ν.
EUROPEAN PROGRAM APNEE-TU: ENVIRONMENTAL INFORMATION USING NEW TECHNOLOGIES
Karatzas K., Nikolaou K., Moussiopoulos N.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γκολσουζίδου Ε., Καραφέργια Ε., Μούμου Χ., Μπίκου Φ., Τζέκου Α., Νικολάου Κ.
METHODOLOGICAL APPROACH OF DISPERSION CONDITIONS OF ATMOSPHERIC POLLUTANTS IN THE REGION OF GAS STATIONS OF THESSALONIKI
Golsouzidou E., Karafergia E., Moumou Ch., Bikou F., Tzekou A., Nikolaou K.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ
Ζουμάκης Ν.Μ., Ευσταθίου Γ.Α., Κελέσης Α.Γ., Tριανταφύλλης Ι., Κάργας Β., Πετρακάκης M.Ι., Φούρνου E., Παπάς Δ.
A SIMPLE MODEL FOR DAYTIME ESTIMATES OF SURFACE RADIATION BUDGET IN COMPLEX TERRAIN
Zoumakis N.M., Efstathiou G.A., Kelessis Α.G., Triantafyllis J., Kargas B., Petrakakis M.I., Fournou E., Papas D.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (PM10)  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Καλαμπόκας Π. Δ.
A STUDY ON THE CHARACTERISTIC OZONE VARIATIONS AND SUSPENDED PARTICLES (PM10)  IN ATHENS
Kalabokas P. D.

ΔΙΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φ. Βοσνιάκος, Ι. Τριανταφύλλης, Δ. Πράπας, Α. Καρύδα, Μ. Κατσαντώνη, Ν. Ζουμάκης, Σ. Ιωαννίδης και Κ. Σούτσας

SEASONAL MEASUREMENTS OF AIR POLLUTION FROM PETROL CARS IN THE CITY OF THESSALONIKI
F. Vosniakos, J. Triandafyllis, D. Prapas, A. Karyda, M. Katsadoni, N. Zoumakis, S. Ioannidis and K. Soutsas

ΑΓΟΡΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λεμονή Ν., Νικολάου Κ.
HOUSE MARKET VALUES AND AIR QUALITY IN THESSALONIKI
Lemoni Ν. and Nikolaou Κ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 1,3 –ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΙΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ
Λιακόπουλος Ν. Α., Μπακέας Ε. Β., Σίσκος Π.Α.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Σιταράς Ι.Ε., Μπακέας Ε.Β, Αρβανίτης  Γ.Ν., Σίσκος Π.Α.

ATMOSPHERIC POLLUTION INDUCED BY THE OPERATION OF WESTERN ATTICA INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT SITE IN CASES OF ATYPICAL CONDITIONS

Sitaras I.E., Bakeas E.B, Arvanitis G.N.,Siskos P.A

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σ. Γκάρας, Α. Γ. Τριαντάφυλλου, Β. Ευαγγελόπουλος, Σ. Ζώρας, Χ. Διαμαντόπουλος, Κ. Σαμαρά
MEASUREMENT OF THE SUSPENDED PARTICLES AND DETERMINATION OF BOUND POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN URBAN AREAS OF W. MACEDONIA.
S. Garas, A. G. Triantafyllou, B. Evagelopoulos, S. Zoras, X. Diamantopoulos, C. Samara

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΥΠΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΑΓΚΡΑΝΖΙΑΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Τεγούλιας Α. Ι.,  Μπαλαφούτης Χ., Μακρογιάννης Τ., Καρακώστας Θ.
TRANSBOUNDARY POLLUTION TRANSPORT ANALYSIS USING LAGRANGIAN MODELS
Tegoulias A. I., Balafoutis C., Makrogiannis T., Karacostas T.


ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΘΟΡΥΒΟΣ

UNIT II: NOISE


ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τζεκάκης Ε., Νικολάου Κ., Βασιλειάδης Β.

NOISE MONITORING IN THE CITY OF THESSALONIKI

Tzekakis E., Nikolaou Κ., Vasiliadis V.

 

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤH ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κελέσης Α. Γ.,  Πετρακάκης Μ. Ι., Τζουμάκα Π. Ν., Τσούγκας Μ. Α., Τσιμενίδου Π. Ι., Κούτσαρη E. Σ., Τζουρέλης Γ. Α.
THE TRAFFIC NOISE LEVELS IN THESSALONIKI, GREECE
Kelessis A.G., Petrakakis M.I., Tzoumaka P.N., Tsougas M.A., Tsimenidou P.I., Koutsari E.S., Tzourelis G.A

ΜΕΛΕΤΗ  ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Μπασδαβάνος Μ. Γ.  
STUDY OF CIRCULATORY NOISE POLLUTION IN CENTRAL POINTS AND MAIN JUNCTIONS OF LARISSA
Margaritis G. Basdavanos

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Μαρινάκη Α. Νικολάου Κ.
TRAFFIC NOISE INVESTIGATION IN THE CITY OF SERRES
Marinaki Α. and Nikolaou Κ.

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
Μαρινάκη Αικ., Τζώρτζη Ν.
THE EFFECTIVENESS OF NOISE BARRIERS TO TRAFFIC NOISE DECREASE
Marinaki A. and Georgi N.


ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΝΕΡΑ

UNIT III: WATERSΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΑΖΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κρεστενίτης Γ. N., Ανδρουλιδάκης Γ., Κομπιάδου Κ.
EVOLUTION OF THE WATER MASSES PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE GULF OF THESSALONIKI
Y. N. Krestenitis , Y. Androulidakis & K. Kombiadou

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κρεστενίτης Γ. N., Κομπιάδου Κ.
MATHEMATICAL SIMULATION OF PARTICLE ADVECTION and DIFFUSION IN THE MARINE ENVIRONMENT
Yiannis N. Krestenitis and Katerina Kombiadou

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αντωνιάδου Χ., Σαραντίδης Σ., Κρεστενίτης Ι., Χιντήρογλου Χ.

ecological quality of hard substratum benthic communities in the main port of thessaloniki

antoniadou C., Sarantidis S., Krestenitis I., Chintiroglou C.


ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Μωρίκη Α., Γεωργιάδης Κ.
WATER QUALITY MONITORING  IN A MARINE FISH CAGE FARM
Moriki A., Georgiadis K.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Weingartner A., Κάρναβος Ν.
DRINKING WATER SAFETY AND EARLY WARNING SYSTEMS
Weingartner A., Karnavos N.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 137Cs ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΝΕΡΟΥ

Ευαγγελίου Ν., Φλώρου Ε., Δασενάκης Ε., Σκούλλος Μ.

ACTIVITY CONCENTRATION OF 137Cs IN MARINE ENVIRONMENT: DISPERSION AND DISTRIBUTION IN THE WATER COLUMN

Evaggeliou N., Florou H., Dasenakis E., Scoullos M.


ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Βoυδούρης, Κ., Σωτηριάδης, Μ., Παύλου, Α., Χατζηλιόντος, Χρ.
GROUNDWATER QUALITY IN COASTAL AQUIFER SYSTEM OF EASTERN THERMAIKOS GULF
Voudouris, K., Sotiriadis, M., Pavlou, A., Hatziliontos, C.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Βατάλης Κ., Χαραλαμπίδης Γ., Καμπούρη Σ., Μανωλιάδης Ο., Τσιχριντζής Β. και Καραντούνιας Γ.
RISK ASSESSMENT IN WATER RESOURCES MANAGEMENT OF POLYFYTO LAKE IN WESTERN MACEDONIA, GREECE
Vatalis K. , Charalampides G., Kambouris S., Manoliadis O., Tsihrintzis V. and Karantounias G.

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Κωνσταντίνου Ι., Χελά Δ., Γιαννούλης Ν., Αλμπάνης Τ.
The status of pesticide pollution in surface waters of Greece: ecological risk assessment
Konstantinou I., Hela D., Giannoulis N., Albanis T.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Γιαννούλης Ν., Κωνσταντίνου Ι., Αλμπάνης Τ.
EVALUATION AND PROTECTION OF UNDERGROUND WATER SOURCES
Giannoulis Ν., Konstantinou Ι., Albanis Τ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ.
Χριστοφορίδης Χ., Φυτιάνος Κ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ TΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Cu, Cd, Pb, Zn, Ni ΣΤΟΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗ Mytilus galloprovincialis ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ
Καρανάσιου Α., Χριστοδούλου Β., Λαδοπούλου Μ., Ευαγγελίου Ν.

BIOACCUMULATION OF Cu, Cd, Pb, Zn, Ni IN Mytilus galloprovincialis FROM CORINTHIAKOS AND THERMAIKOS GULF-GREECE

Karanasiou A., Christodoulou V., Ladopoulou M., Evaggeliou N.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Β. ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Κατσίκη Β.Α., Φλώρου Ε.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Κατσιάμπας Γ., Κατσίρη Α., Δημητρακόπουλος Ι.
TOXICITY ASSESSMENT OF SEDIMENTS FROM THE BAY OF ELEFSINA
Katsiampas G., Katsiri A., Dimitrakopoulos I.


ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

UNIT IV: ENERGY & ENVIRONMENT


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Κοσμόπουλος Π., Ριζοπούλου Σ.
ENERGY REHABILITATION OF XANTHI’S PREFECTORIAL OFFICE BUILDING
Panos Kosmopoulos, Stavroula Rizopoulou

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αλμπάνης Α., Οικονομόπουλος Κ., Γούλα Μ.Α.
ECONOMIC VIABILITY OF WASTE TREATMENT UNITS IN LIVESTOCK FARMS, FOR ELECTRICITY AND HEAT PRODUCTION
X. Albanis, C.G. Economopoulos, M.A. Goula

ΑΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Αναγνωστάκης Σ.
URBAN THERMAL SYSTEMS WITH USE OF ALTERNATIVE FUEL SOURCES: A BIOMASS DISTRICT HEATING INSTALLATION IN A RESIDENTIAL AREA OF ELASSONA TOWN.
Anagnostakis S.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μπασάκης Στ., Νικολάου Κ.
ENERGY AND ENVIRONMENTAL EVALUATION OF THE NATURAL GAS USE IN THE GREATER AREA OF THESSALONIKI
Bassakis S. and Nikolaou K.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΞΗΡΟΥ ΚΟΝΙΟΡΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ
Τσικαρδάνη Ε., Νικολάου Κ.
ENVIRONMENTAL EVALUATION OF DISTRICT HEATING UNITS OPERATING WITH PULVERIZED DRY LIGNITE
Tsikardani E.,  Nikolaou K.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΞΑΝΘΗΣ
Κοσμόπουλος Π., Γαλανός Δ.
ENERGY REHABILITATION OF “XENIA” IN XANTHI THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN PRINCIPLES
Kosmopoulos P., Galanos D.

 


ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

UNIT V: NATURAL ENVIRONMENT & ECOSYSTEMS


ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Gewehr, S., Πιάκης-Χατζηευαγγέλου Ν., Μουρελάτος, Σ.
ECOLOGICAL MAPPING: THE USE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) FOR RATIONAL MOSQUITO CONTROL IN NATURAL WETLANDS
Gewehr, S., Piakis-Chatzievagelou, N., Mourelatos, S.

ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΝΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Μουρελάτος, Σ., Gewehr, S., Καλαϊτζοπούλου, Σ., Μασκαλίδης, Γ., Ιορδανίδης, Κ., Ιατρού, Γ.
EIGHT YEARS OF INTEGRATED MOSQUITO CONTROL PROGRAMS IN NORTHERN GREECE: A SUCCESSFUL EXAMPLE OF APPLIED ECOLOGY
Mourelatos, S., Gewehr, S., Kalaitzopoulou, S., Maskalidis, G., Iordanidis, K., Iatrou, G.

Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΩΣΑΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΉΜΑΤΑ
Μιχόπουλος Π., Μπαλούτσος Γ., Οικονόμου Α., Βουλαλά Μ., Μπουρλέτσικας Α.
RAIN AND THROUGHFALL DEPOSITION CHEMISTRY IN THREE DIFFERENT FORESTED ECOSYSTEMS
P. Michopoulos, G. Baloutsos, A., Economou, M., Voulala, A. Bourletsikas

ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΟΜΕΝΩΝ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Σακελλαρίδης Θ., Κωνσταντίνου Ι., Χελά Δ., Λαμπροπούλου Δ., Δήμου Α., Ακριώτης Τ., Αλμπάνης T.
ACCUMULATION PROFILES OF PERSISTENT ORGANOCHLORINES IN LIVER AND FAT TISSUES OF VARIOUS WATER BIRD SPECIES FROM GREECE.
Sakellarides T., Konstantinou I., Hela D., Lambropoulou D., Dimou A., Akriotis Τ., Albanis T


ΕΝΟΤΗΤΑ VI: ΥΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

UNIT VI: HEALTH & ENVIRONMENT


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Βαφάκη Ε., Παλάντζας Γ.
THE MANAGEMENT OF THE HEALTH ISSUES IN THE ENVIRONMENT OF A PORT. THE PORT OF THESSALONIKI CASE STUDY.
Vafaki E., Palantzas G.

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παπαδάκης Ν., Χαραλαμπίδης Δ., Τσαχουρίδου Ο., Χαραλαμπίδου Α.,  Καπάνταης Δ., Μήτσικας Δ., Σταύρακας Μ.
HYGIENOLOGICAL CONTROL OF POTABLE WATERS OF THE URBAN AREA OF THESSALONIKI
Papadakis N., Charalampidis D., Tsachouridou O., Charalampidou A., Kapadais D., Mitsikas D.,  Staurakas M.

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Παπαδάκης Ν., Γεωργιανός Π., Παναγοπούλου Ε., Τσουμπάρης Π.
SANITARY SITUATION OF WATER SUPPLIES – SEWERAGES AND QUALITY OF DRINKING WATER IN SERRES PREFECTURE
Papadakis N., Georgianos P., Panagopoulou E., Tsoumbaris P.

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Παπαδάκης Ν.,  Συρίκας Ι., Θεοχαρίδης Κ.,  Γεωργιανός Π., Τσουμπάρης Π.
SANITARY SITUATION OF WATER SUPPLIES – SEWERAGES AND  QUALITY OF DRINKING WATER IN CHALKIDIKI PREFECTURE
Papadakis N., Syrikas J., Theocharidis K., Georgianos P., Tsoumbaris P.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΖΩΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ.
Αντωνίου B., Ζαντόπουλος Ν., Σαμούρης Γ., Ιωαννίδου Μ.

IMPACTS OF TOXIC SUBSTANCES IN ANIMALS OF WILD FAUNA IN NORTHERN GREECE

Antoniou V., Zantopoulos N., Samouris G., Ioannidou M.


ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Κοκκίνου Ε., Παλούκη Φ., Παναρίτης Β., Κυριακίδης Α.
ENVIRONMENTS’ IMPACT TO PEOPLE’S HEATH IN REGIONS WITH AGRICULTURAL CULTIVATION. FOKIDA’s CASE
Κokkinou Ε., Palouki F., Panaritis V., Kiriakidis Α.

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Καραθανάσης Σ., Πατερνά Α.
AIR POLLUTION IMPACTS ON HUMAN’S HEALTH
Karathanasis S., Paterna A.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ
Καραθανάσης Σ.
AIR POLLUTION IMPACTS ON PLANT’S HEALTH
Karathanasis S.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βοσνιάκος Φ., Σωσσίδου Ε., Σούτσας Κ.
THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS CAUSING TRAFFIC ACCIDENTS IN THE PREFECTURE OF THESSALONIKI
Vosniakos F., Sossidou E. and Soutsas C.


ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.
Κορωνάκης Δ., Μελαμπιανάκη Ζ., Σμέτη Ε.


ΕΝΟΤΗΤΑ VII: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

UNIT VII: ENVIRONMENTAL PLANNING & MANAGEMENT


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ιωάννης Ζουρνάς
URBAN SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE PREFECTURE OF THESSALONIKI
Ioannis Zournas

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Παλάντζας Γ., Κουτίτας Χ., Νανιόπουλος Α., Βαφάκη Ε.
METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF OIL AND HAZARDOUS SUBSTANCES CONTINGENCY PLANS. APPLICATION IN THE PORT OF THESSALONIKI.
Palantzas G., Koutitas C., Naniopoulos A., Vafaki E.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παπαμίχος N., Ανανιάδου-Τζημοπούλου M., Ζάγκας Θ., Διαμαντόπουλος Σ., Νικολάου Κ.
PLANNING FOR THE GREEN UPGRADING AND INCREASE IN THESSALONIKI
Papamihos N., Ananiadou-Tzimopoulou M., Zagas T., Diamandopoulos S., Nikolaou K.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γκισάκης Ν., Νικολάου Κ.
PLANNING OF THE ENVIRONMENTAL UPGRADING OF THE PINIOS RIVER’S IN THE CITY OF LARISSA
Gisakis Ν. and Nikolaou Κ.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Κοσμόπουλος Π., Αγγελίδης Α.
PILOT STUDY OF A ZERO ENERGY DEMAND HOUSE IN THE AREA OF XANTHI
Kosmopoulos P., Aggelidis A.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Κοσμόπουλος Π., Τσαλακανίδου Ι.
APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL DESIGN IN AN URBAN AREA
Kosmopoulos P., Tsalakanidou I.

Διαχείριση Αποβλήτων πτηνο-Κτηνοτροφικών μοναδων και Ζωικών υποπροϊοντων στο Λεκανοπέδιο και Ευρύτερη Περιοχή του Νομού Ιωαννίνων
Νίτας Π., Γιαννούλης Ν.
ANIMAL WASTES AND BY-PRODUCTS PRODUCTION AND DISPOSAL PRACTICES IN IOANNINA BASIN
Nitas P., Giannoulis N.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
Μπάσμπας Σ.
ENVIRONMENTAL IMPACTS FROM THE OPERATION OF VARIABLE MESSAGE SIGNS IN THE ROAD NETWORK
Basbas S.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ & ΜΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (LFRs)
Σταματίου Ε. , Λαγός Δ.
PROMOTION OF TOURISM DEVELOPMENT IN ENVIRONMENTALLY  VULNERABLE AREAS - THE CASE OF BORDER & LESS FAVORED REGIONS (LFRs)

Stamatiou El., Lagos D.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ.
Ζιάνκας Γ., Ρέμβος Ν., Ριζοπούλου Ν.
Economic and Environmental Viability of RURAL Production in Anthemountas Basin, considering the water consumption.
Ziankas G.1, Remvos N. 2, Rizopoulou N.3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Δ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2001 – 2004.
Λώλος Θ., Πάλλας X., Σουλιώτης Μ., Οικονόμου Κ., Γεωργίου Ι.  Ράπτης Κ.
RESULTS FROM THE OPERATION AND ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE NEW SANITARY LANDFILL SITE AND OF THE REHABILITATED OLD DISPOSAL SITE OF THE MUNICIPALITY OF SERES DURING 2001 – 2004
Th. Lolos, C. Pallas, M. Souliotis, K. Oikonomou, G. Georgiou, C. Raptis

Υ∆ΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ 2000/60
Φίκος Η. , Ζιάνκας Γ. , Παυλίδου Ε., Φάμελλος Σ.
WATER RESOURCES IN ANTHEMOUNTAS RIVER BASIN SELF-ACTUALIZATION & PROSPECTS ACCORDING TO WFD
Fikos I. , Ziankas G. , Pavlidou E., Famellos S.

ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Δημήτριος Παγίδας, Shahed Power

LOCAL ENVIRONMENTAL POLICY IN GREECE

Dimitrios Pagidas , Shahed Power

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Στέφανος Γωγάκος
WHAT A MODERN FACTORY OF FOODS IS DOING TODAY FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
Stefanos Gogakos

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Καραθανάσης Σ.
COMPARATIVE PRESENTATION OF THE AIR EMISSION REDUCTION TECHNIQUES USED IN INDUSTRY
Karathanasis S.

ΘΕΣΜΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ευαγγελινός Κ. Νικολάου Ι. Σοφούλης Κ.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
Ουζούνης Κ., Πεταλάς Χ.
A FRAME OF WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE WATERSHED OF NESTOS RIVER
Ouzounis K. and Petalas C.

«ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Παπάζογλου Π.


ΕΝΟΤΗΤΑ VIII: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

UNIT VIII: ENVIRONMENTAL ANALYSIS & TECHNOLOGY


ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζουμπούλης Α., Τράσκας Γ., Σαμαράς Π.
STUDY OF THE OPERATION OF A DOUBLE LAYER FILTER IN THE WATER TREATMENT PLANT OF THESSALONIKI
Zouboulis A., Traskas G., Samaras P.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Βαλσαμάκη Β., Σακκάς Β., Αλμπάνης Τ.
DEVELOPMENT OF A MATRIX SOLID PHASE DISPERSION METHOD FOR THE DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES IN FRUITS AND VEGETABLES
Valsamaki V., Sakkas V., Albanis T.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΙΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΊΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗ ΑΕΡΙΑ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (HS-SPME) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
Τσούτση Σ. Χ., Αλμπάνης Α. Τ.
Headspace solid-phase microextraction for the quantitative determination of organophosphorus insecticides in tomatoes’ products
Tsoutsi Ch., Albanis T.

ΧHMIKH ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ
Αχιλιάς Δ.Σ., Μεγαλοκονόμος Π., Καραγιαννίδης Γ.Π.
CHEMICAL RECYCLING OF POLYOLEFINS
Achilias D. S., Megalokonomos P., Karayannidis G. P.

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ
Διαμαντής Β., Παυλίδου Ε., Αϊβαζίδης Α.
GRANULAR SLUDGE FOR ANAEROBIC TREATMENT OF FRUIT CANNING WASTEWATER
Diamantis V., Pavlidou E., Aivasidis A.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τεκερλεκοπούλου Α., Δέρμου Ε., Τζιώτζιος Γ., Βασιλειάδου Ι., Βαγενάς Δ.Β.
APPLICATIONS OF ATTACHED GROWTH SYSTEMS FOR POTABLE WATER AND WASTEWATER TREATMENT
Tekerlekopoulou A.G., Dermou E., Tziotzios G. , Vassiliadou I. A. ,Vayenas D.V.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΕ «ΜΗΔΕΝΙΚΗ» ΕΚΛΥΣΗ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Νάκος Π., Αθανασιάδου Ε.
FORMALDEHYDE FREE COMPOSITE WOOD PRODUCTS FOR IMPROVED INDOOR AIR QUALITY
Nakos P., Athanassiadou E.

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ-ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΜΕΝΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΙΜΙΝΗ
Χασιώτου Ε., Τρουπής Α., Χισκιά Α., Παπακωνσταντίνου Η.
PHOTOCATALYTIC AND PHOTOCHROMIC INORGANIC-ORGANIC MULTILAYER FILMS BASED ON POM AND POLYETHYLIMINE
Chassiotou I., Troupis A., Hiskia A., Papakonstantinou E.

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ SiO2 KAI H ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ
Δημάδης Κ.Δ., Νεοφώτιστου Ε., Μαυρεδάκη Ε., Σαρηγιαννίδου Ε.-Μ.
USE OF BIODEGRADABLE CHEMICAL COMPOUNDS AS CONTROL ADDITIVES FOR COLLOIDAL SiO2 AND THEIR POSSIBLE APPLICATION IN INDUSTRIAL WATER SYSTEMS
Demadis Κ.D., Neofotistou E., Mavredaki E., Sarigiannidou E.-M.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ BIRM ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ
Σαρασίδης B., Καρακίτσιου M., Μήτρακας M., Σικαλίδης K.
PARAMETERS INFLUENCING Manganese removal from water through Birm column catalytic filtration
Sarasidis B., Karakitsiou M., Mitrakas M., Sikalidis C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ Mn2+ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΤΗ
Ντούλα Μ. Κ.
THE USE OF CLINOPTILOLITE FOR DRINKING WATER PURIFICATION FROM Mn2+ IONS
Doula K. M.

ΧΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Οικονόμου Ν., Σικαλίδης Κ., Μαυρίδου Σ.
UTILIZATION OF RUBBER FROM WORN AUTOMOBILE TIRES IN CEMENT PRODUCTS
Oikonomou N., Sikalidis K., Mavridou S.

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ
Μπερμπεριδου Χ., Πούλιος Ι., Αυλωνίτης Σ.
PHOTOCATALYTIC OXIDATION OF SIMULATED DYESTAFF EFFLUENTS
Berberidou Ch., Poulios I., Avlonitis S.

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΜΦΕΝΙΚΟΛΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ
Χατζητάκης A., Πούλιος I., Αντωνιάδης Α., Κανιού I.
PHOTOCATALYTIC OXIDATION OF CHLORAMPHENICOL IN THE PRESENCE OF SEMICONDUCTIVE OXIDES
Chatzitakis A., Poulios I., Kaniou I.

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝOΧ ΚΑΙ Ν2Ο) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ
Kομβόκης B., Μαρνέλλος Γ., Βασάλος Ι., Τριανταφυλλίδης Κ.
ENVIRONMENTAL CATALYTIC TECHNOLOGIES: REDUCTION OF NITROGEN OXIDES  (ΝOΧ AND Ν2Ο) FROM INDUSTRIAL FLUE- GASES WITH  SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION AND CATALYTIC DECOMPOSITION PROCESSES
Kοmvokis V., Μαrnellos G., Vasalos Ι., Τriantafyllidis Κ.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ – ΜΙΚΡΟΔΙΗΘΗΣΗΣ
Πελέκα Ε., Μαύρος Π., Ζαμπούλης Δ., Μάτης Κ.Α. 
REMOVAL OF PHOSPHATES FROM WATER BY A HYBRID FLOTATION – MEMBRANE FILTRATION CELL
Peleka E., Mavros P. , Zamboulis D., Matis K.A.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Εσκίογλου Π. και  Οικονόμου Ν.
THE USE OF INDUSTRIAL BY-PRODUCTS IN THE FOREST RECREATION ROAD CONSTRUCTION
Eskioglou  P.   and  Oikonomou  N.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ
Σακελλαρίου E.,   Βουτσά Δ.
ASSESSMENT OF POSSIBLE HAZARD FROM FLY ASH BY EMPLOYING LEACHING PROCEDURES
Sakellariou E., Voutsa D.

ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τζούπανος Ν. και Βουτσά Δ.

FRACTIONATION OF DISSOLVED ORGANIC MATTER IN SURFACE WATERS AND WASTE WATERS
Tzoupanos N. and Voutsa D.

COMBINED ANAEROBIC AND AEROBIC BIOLOGICAL
CO-TREATMENT OF OLIVE MILL WASTEWATER AND MUNICIPAL WASTEWATER
Gizgis N., Georgiou M., Diamadopoulos E.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΤΡΙΣΘΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΡΟΦΗΣΗ ΣΕ AKAGANEITE
Δεληγιάννη Ε., Λαζαρίδης Ν.

UNDERWATER RESISTIVITY SURVEYING FOR SLUDGE LAYER PARAMETRIZATION
Tsourlos P. I., Tsokas G.N.


ΕΝΟΤΗΤΑ IX: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

UNIT IX: ENVIRONMENTAL EDUCATION & AWARENESS


ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Γεωργόπουλος Α., Παρασκευόπουλος Σ.
FLEXIBLE ZONE AND ENVIRONMENTAL EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS
Georgopoulos A. and Paraskevopoulos S.

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ
Λοντρίδου Π., Παπαδημητρίου Β.
A CROSS-AGE STUDY OF PUPILS’ CONCEPTIONS ABOUT CLIMATE CHANGE AND ITS CAUSES
Londridou P., Papadimitriou V.

ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ.
Κοσμίδης Π.  , Μπαγάκης Γ. , Κρητικού Ε., Καλουδιώτη Σ.
AN ATTEMPT TO IMPROVE AN ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAMME THROUGH ACTION-RESEARCH
Κosmidis P., Bagakis G., Kritikou E., Kaloudioti S.

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ε.). Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΣΤΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
Περδίκης Γ.
CHEMISTRY AND ENVIRONMENTAL EDUCATION (E.E.) THE CASE OF SCHOOL E.E. PROJECTS IN SECONDARY EDUCATION OF THE PREFECTURE OF PIERIA
Perdikis Y.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, 4 ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

Τσαλίκη Ε., Κορφιάτης Κ., Χοβαρδάς Τ., Birch J., Palmer J.A.

Environmental knowledge of preSCHOOL and school age CHILDREN, 4-10 years old, in the area of the kerkini wetland
Tsaliki E., Korfiatis K., Hovardas A., Birch J., Palmer J.A.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Μιχαήλ Σ.,  Στάμου Γ. Π.
PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ STATE OF KNOWLEDGE ABOUT CURRENT ENVIRONMENTAL ISSUES
S. MichailG.P.Stamou

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ» ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Λευκοπούλου Σ.
“GREEN CHEMISTRY” AND CURRICULUM IN SECONDARY EDUCATION
Lefkopoulou S.

προτυπα Εφαρμογήσ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ εκπαιδευτικών τεχνικών στην ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ περιβαλλοντική καταρτιση
Κουλαουζίδης Γ.Α., Κόκκος Α.
APPLICATION models OF PARTICIPATORY TEACHING METHODS IN continuing vocational ENVIRONMENTAL TRAINING
Koulaouzides G.A., Kokkos, A.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Βυρώζη Β., Χατζηλεοντιάδου Σ.
CONTRIBUTION TO THE EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH CONRENT ANALYSIS OF HIGH SCHOOL TEXTBOOKS
Virozi B., Hadjileontiadou S.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ E-ΚΟΜΙΚ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Χατζηλεοντιάδου Σ., Τσίκαλας Κ., Φαχιρίδης Γ., Κέκκερης Γ.
USING e-COMIC DEVELOPMENT AS A MEANS FOR THE INVESTIGATION OF STUDENTS PERSPECTIVES ON ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Hadjileontiadou S., Tsikalas K., Faxiridis G., Kekkeris G.

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Βουρτσάκη Β., Ξανθίδου Π.

THE POLLUTION OF THERMAIKOS GULF IN AN ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAMM

Vourtsaki E., Xanthidou P

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
Ρήγα Ε., Κοκκίνου Ε., Παλούκη Φ.
ENVIRONMENTAL EDUCATION AND THE SENSITIZATION IN THE PREFECTURE OF FOKIDA
Riga E., Κokkinou Ε., Palouki F.

« ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ » ΧΡΗΣΗ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Μουρίκη Λ., Κατριβάνος Μ.
ENERGY – ENVIRONMENTAL PROTECTION USE - SUBSTITUTION
Mouriki L., Katrivanos M. 

ΙΑΜΑΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αγγελίδης Ζ., Αθανασίου Χ. και Παραδεισανός Α.

THERMAL SPRINGS AND HEALTH TOURISM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

Aggelidis Z., Athanasiou C. and Paradisanos A.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Παραδεισανός Α., Σαρακινίδου Σ.
ENVIRONMENTAL EDUCATION AND ADULTS: AWARENESS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER
Paradeisanos A., Sarakinidou  S.

σχολικεσ δραστηριοτητες και διοίκηση: χιμαιρικές προσδοκίες ή πραγματικότητα;
Τατίδου ΚΣκαράκης Γ.
SCHOOL ACTIVITIES AND ADMINISTRATION: CHIMERICAL EXPECTATIONS OR REALITY
Tatidou K., Skarakis G.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
Γάντζου Μ. και Οικονόμου Α.
THE MEETING OF THE ENVIRONMENTAL EDUCATION WITH THE SCHOOL PROFESSIONAL ORIENTATION
Gantzou M. and Oikonomou A.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ταμουτσέλη Κ.
APPLIED ALTERNATIVE PROPOSAL FOR SCHOOLGROUNDS REDEVELOPMENT
Τamoutseli Κ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΟΛΗ;
Παπαδοπούλου Π., Κουδούνη Γ.
FEATURES AND ORIENTATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION PROJECTS AT SECONDARY EDUCATION SCHOOLS, IN THE CITY OF THESSALONIKI: WHAT KIND OF ENVIRONMENTAL EDUCATION? IN WHAT CITY?
Papadopoulou P.,Koudouni G.

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑΑΧΡΗΣΤΑ»
Θεοδωρίδου Σ., Τσιγγενοπούλου Ε., Κολίνη Κ., Σαββαντόγλου Κ., Τεστέμπαση Α.,
NATIONAL ENVIRONMENTAL EDUCATION NETWORK : “ WASTE TREATMENT… THE USEFULNESS OF WASTE”.
Theodoridou S., Tsigenopoulou E., Kolini K., Savantoglou K., Testebasi A.

ΈΔΑΦΟΣ :ΜΗΤΡΑ ΖΩΗΣ
Σαρακινίδου Σ.
SOIL: THE  WOMB  OF  LIFE
Sarakinidou  S.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
Μουρίκη Λ., Μοντεσάντου Φ., Κατριβάνος Μ., Μιχαήλ Σ., Μπίρδα Ο.  
THE ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTER OF VERTISKOS
Mouriki L., Montesantou E., Katrivanos M., Michail S., Birda O.

H ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ταμουτσέλη Κ., Λεονταρή Α.
THE USE OF PICTURES IN THE CREATION OF SCRIPTS FOR THE FUTURE
Τamoutseli Κ., Leontari Α.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ.
Κονετάς Δ., Φίλης Ε. και Κύρκας Δ.
Computer technology applications enforcing environmental sensitization (biodiversity).
Konetas D., Filis E. and Kyrkas D.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ
Κοσμόπουλος Π., Ιωάννου Θ.

ENVIRONMENTAL DESIGN AND SOCIAL ATTITUDES

Kosmopoulos P., Ioannou T.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κοσμόπουλος Π, Δρίνη Ά.
THE EFFICIENCY OF THE WORK GROUND AND THE RELATION BETWEEN THE MODERN WORK SPACE
Kosmopoulos P., Drini A.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Βατάλης K., Καλιαμπάκος Δ., Καμπούρη Σ., Δαμίγος Δ., Λαμπράκης Δ.
ENVIRONMENTAL QUALITY ASSESSMENT THROUGH PUBLIC OPINION RESEARCH IN AREAS WITH INTENSE MINING AND INDUSTRIAL ACTIVITIES
Vatalis K., Kaliampakos D., Kambouris S., Damigos D., Lambrakis D.

Η ΧΗΜΕΙΑ, ΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σπαρτινού Μ., Ζερλέντης Ι.
CHEMISTRY, CHEMISTRY TEACHERS AND SCHOOL ENVIRONMENTAL EDUCATION
Spartinou Μ., Zerlentis Ι.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μανδάλης Δ., Μπιμπίτσος Χ.
PLANNING OF EXPERIENTIAL ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAMS FOR THE EMPLOYEES OF ORGANISATIONS AND CORPORATIONS
Mandalis D., Bimpitsos C.

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΙΑ
Σκούρας Γ., Σπάλα Γ., Θωμά Κ., Κάστανος Ν., Ντεκελέ Ά., Παΐδούση Ε., Πλακονούρη Δ.

NETWORK  “THE OLIVE-TREE”

G. Skouras, G. Spala, N. Kastanos, A. Dekele, E. Paidoussi, K. Thoma, D. Plakonouri

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ: Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Περικλέους Ε.
ACTIVE CITIZENSHIP:THE CHALLENGE OF OUR ERA AND THE ROLE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
Perikleous E.

ΣΚΟΥΠΙΔΟΠΟΛΕΜΟΣ –ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Σμάγας Ι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου