Δευτέρα 31 Μαΐου 2010

Πρακτικά του 3ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ & CD ΕΡΓΑΣΙΩΝ


PROCEEDINGS OF THE 3rd
ENVIRONMENTAL CONFERENCE OF MACEDONIA
BOOK OF ABSTRACTS AND CD OF PAPERS


Διοργάνωση
Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

Συν-διοργάνωση
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
Δήμος Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
Σύνδεσμος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης
Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Περιβαλλοντικό Δίκτυο Χημικών ENVNET
Βαλκανική Περιβαλλοντική Ένωση BENA

Υπό την αιγίδα
Υπουργείου Ανάπτυξης
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης

Επιμέλεια: Κώστας ΝικολάουOrganized by
Association of Greek Chemists – Regional Branch of Central & West Macedonia

Co-Organized by
Region of Central Macedonia
Prefecture of Thessaloniki
Municipality of Thessaloniki
Organization for the Master Plan & Environmental Protection of Thessaloniki
Local Authorities Association of Greater Thessaloniki
Chemistry Department AUTh
Hellenic Association of Educators for the Environmental Education
Chemists Environmental Network ENVNET
Balkan Environmental Association BENA

Under the Auspices of 
Hellenic Ministry of Development
Aristotle University of Thessaloniki
Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki

Editor: Kostas Nikolaou
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
CONTENTSΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
INVITED LECTURES

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΑΕΡΙΟΥΣ ΡΥΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Δ. Κοτζιάς
HUMAN EXPOSURE TO MULTIPLE AIR POLLUTANTS AND POSSIBLE HEALTH RISKS
D. Kotzias

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ
Χ. Βασιλάκος
GREECE’s PARTICIPATION IN THE PERSPECTIVES OF THE EUROPEAN RESEARCH AREA
C. Vasilakos


ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

UNIT I: ATMOSPHERE

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΡΜ2.5 ΚΑΙ ΡΜ10 ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ-ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
Χρυσικού Λ., Αργυρόπουλος Γ., Φλαρούντζου Α. , Τερζή Ε., Κούρας Α., Σοφωνίου Μ., Σαμαρά, Κ.
Νικολάου K. και Βαβατζανίδης A.
ΡΜ2.5 AND  ΡΜ10  IN THE ATMOSPHERE OF THESSALONIKI: CONCETRATION LEVELS-CHEMICAL COMPOSITION
Chrysikou L., Argyropoulos G., Flarountzou A., Terzi E., Kouras A., Sofoniou M., Samara C., Nikolaou K. and Vavatzanidis A.

ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χρυσικού Λ. Π. , Γεμενετζής Π. , Σαμαρά Κ.
SIZE DISTRIBUTION OF PARTICLES AND ORGANIC POLLUTANTS IN THE URBAN ATMOSPHERE OF THESSALONIKI
Chrysikou L.P., Gemenetzis P., Samara C.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ποιμενίδης Σ., Κομπογιάννη Γ., Τσώνης Σ., Ανατολάκη Χ., Τζήμου-Τσιτουρίδου Ρ., Κωνσταντόπουλος Α., Τσάκης Α., Νικολάου Κ. και Βαβατζανίδης Α.

STUDY OF THE PRESENCE OF NANOPARTICLES IN THE ATMOSPHERE OF THESSALONIKI, GREECE
Pimenidis S., Kompogianni G., Tsonis S., Anatolaki Ch., Tzimou-Tsitouridou R., Konstantopoulos A., Tsakis A., Nikolaou K. and Vavatzanidis A.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πετρακάκης Μ.Ι. , Παπαγιαννόπουλος Ν.Μ., Κελέσης Α.Γ. , Τζουμάκα Π.Ν., Τζουρέλης A. , Κανελλοπούλου Ζ. , Τσακνιά Α. , Κούτσαρη Ε.  και Ζουμάκης Ν.Μ.
VARIATION OF ATMOSPHERIC POLLUTANTS IN THESSALONIKI, GREECE, DURING THE PAST TWO DECADES 
Petrakakis M.I. , Papagiannopoulos N.M. , Kelessis A.G. , Tzoumaka P.N. , Tzourelis G. , Kanellopoulou Z. , Tsaknia A., Koutsari E. and Zoumakis N.M.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Ι. Ντούρος, Γ. Τσέγας, Χ. Νανέρης και Ν. Μουσιόπουλος
STUDY OF SECONDARY PARTICLES FORMATION FACTORS IN THE ATMOSPHERE OF THESSALONIKI BY USING COMPUTATIONAL MODELS
I. Douros, G. Tsegas, Ch. Naneris και N. Moussiopoulos

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΔΙΟΞΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
Ν. Μουσιόπουλος, Α. Καραγιαννίδης, Ι. Ντούρος, Γ. Τσέγας, και Θ. Τσατσαρέλης
ON THE IMPACT OF PCDD/Fs EMITTED FROM A 2006 LANDFILL FIRE NEAR THESSALONIKI, GREECE
N. Moussiopoulos, A. Karagiannidis, I. Douros, G. Tsegas and Th. Tsatsarelis

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κουλούρη Α., Ιωάννου Λ., Ποιμενίδης Σ. και Τζήμου-Τσιτουρίδου Ρ.
AIR QUALITY FEATURES IN THE GREATER AREA OF TAGARADES DUMP, THESSALONIKI
Koulouri A., Ioannou L., Poimenidis S. and  Tzimou-Tsitouridou R.

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤH ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κελέσης Α.Γ., Τζουμάκα Π.Ν. , Κούτσαρη Ε.Σ. , Πετρακάκης Μ.Ι. , Παπαγιαννόπουλος Ν.Μ., Τζουρέλης Γ.Α. και Ζουμάκης Ν.Μ.
THE TRAFFIC NOISE LEVELS AT THE CITY CENTER AND THE EASTERN REGION OF THESSALONIKI, GREECE
Kelessis A.G. , Tzoumaka P.N. , Koutsari E.S., Petrakakis M.I., Papagiannopoulos N.M., Tzourelis G.A. and Zoumakis N.M.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: AIRTHESS
Καρατζάς Κ., Νικολάου Κ.και Καραθανάσης Σ.
AIRTHESS: AN EARLY WARNING AIR POLLUTION INFORMATION SYSTEM FOR THESSALONIKI, GREECE
Karatzas K., Nikolaou Κ. and Karathanasis S.

ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (ΠΑΥ) ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣ10 ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Ευαγγελόπουλος Β., Αλμπάνης Τ., Τριανταφύλλου Α., Ζώρας Σ., Γκάρας Σ. και Ασβεστά Α.
PM10-BOUND POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHs) IN URBAN AND NON URBAN AREA AT KOZANI – PTOLEMAIDA BASIN
Evagelopoulos V., Albanis T.A., Triantafyllou A.G., Zoras S. and Garas S.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΑΔΡΑ
Ζώρας Σ., Ευαγγελόπουλος Β., Γκάρας Σ., Παπαλεξίου Σ. και Τριανταφύλλου Α.Γ.
APPLICATION OF A COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS MODEL IN THE SIMULATION OF PHOTOCHEMICAL POLLUTION IN A STREET CANYON
Zoras S. , Evagelopoulos V. , Garas S. , Papalexiou S.  and Triantafyllou A.G.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ LVIGC/MS ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΠΑΥ) ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣ10 ΚΑΙ ΑΣ2.5
Ευαγγελόπουλος Β., Αλμπάνης Τ., Τριανταφύλλου Α., Ζώρας Σ., Ασβεστά Α. και Γκάρας Σ.
DEVELOPMENT OF A LVIGC/MS METHOD FOR DETECTING PARTICLE PAH BOUND IN PM10 AND PM2.5 SAMPLES
Evagelopoulos V.,, Albanis T.A.,, Triantafyllou A.G., Zoras S. and Garas S.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ 24ης & 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ, 2003
Πολυμενέας Π., Γιαννοπούλου Ε., Πηλίνης Χ.
THE CONTRIBUTION OF BIOGENIC EMISSIONS IN THE ATMOSPHERIC POLLUTION OF THE ATHENS BASIN: THE EPISODE OF JUNE 24th & 25th, 2003
Polymeneas P., Giannopoulou E., Pilinis C.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ KAI ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σιδηρόπουλος X., Παναγιωτίδης Α., Καρβούνη Α. και Τσιλιγκιρίδης Γ.
ON ΤHE CONTRIBUTION OF AGRICULTURAL GREENHOUSE GAS AND AMMONIA EMISSIONS IN GREECE
Sidiropoulos C., Panagiotidis A., Karvouni A. and Tsilingiridis G.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
Λεβεντός Δ., Μουντούρης Α., Κάρναβος Ν.
POLLUTANT EMISSIONS ESTIMATION METHODS IN PETROLEUM FACILITIES
Leventos D., Mountouris Α., Karnavos Ν.

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΤΩΝ ΝΕΩΝ IX ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Νικολή Ε., Θωμαΐδου Μ., Βακιάνης Ι., Ζέρβας Ε.
SUGGESTING A LEGISLATIVE REGULATION FOR THE CO2 EMISSIONSOF PASSENGER CARS IN THE EUROPEAN UNION
Nikoli E., Thomaidou M., Vakianis I., Zervas E.

EΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO ΚΑΙ HC ΕΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Ε. Ζέρβας, Ε. Νικολή
INFLUENCE OF THE CATALYST POSITION ON THE CO AND HC TAIL-PIPE EMISSIONS OF A DIESEL PASSENGER CAR
E. Zervas, E. Nikoli

Παρακολούθηση των εκπομπών CO και HC των πετρελαιοκίνητων ΙΧ αυτοκινήτων
Ε. Ζέρβας
Montoring of CO and HC emissions of Diesel passenger cars
E. Zervas

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πούπκου Α., Κιουτσιούκης Ι., Λυσαρίδης Η., Μαρκάκης Κ., Μελάς Δ., Ζερεφός Χ. και Γιάνναρος Θ.

AIR QUALITY FORECASTING FOR EUROPE, THE BALKANS AND ATHENS

Poupkou A., Kioutsioukis I., Lisaridis I. , Markakis K., Melas D., Zerefos C. and Giannaros T.ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΝΕΡΑ

UNIT II: WATERS

ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Πέτσας Α., Κωστοπούλου Μ., Βουτσά Δ., Ποθητού Π., Γρηγοράτος Θ., Τζόλλας Ν., Ανθεμίδης  Α. και Κουϊμτζής Θ.
Disinfection by-products detected in several towns  of greeceCOrrelation with the  physicochemical parameters of the water
Petsas Α., Kostopoulou Μ., Voutsa Δ., Pothitou P., Grigoratos Th., Tzollas N., Anthemidis A. and Kouimtzis Th.

ορμονικοι διαταρακτεσ στο θερμαϊκο κολπο και σε επιφανειακα νερα της θεσσαλονικης
Α. Αρδίτσογλου, Δ. Βουτσά
ENDOCRINE DISRUPTORS IN THERMAIKOS GULF AND IN SURFACE WATERS IN THE AREA OF THESSALONIKI
A. Arditsoglou, D. Voutsa

ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Χ. Βιολιντζής και Δ. Βουτσά
HEAVY METALS AND TOXIC ELEMENTS IN THE SEDIMENTS OF ΤHERMAIKOS GULF
X. Violintzis and D. Voutsa

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ

Χ.Ι Κοσμά, Δ.Α. Λαμπροπούλου, Τ.Α. Αλμπάνης

Occurrence of PHARMACEUTICALS of different therapeutic classes in surface waters

Ch.I. Kosma, D.A. Lambropoulou, T.A. Albanis


‘ΤΡΙΤΩΝ’: ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ Π. ΝΕΣΤΟΥ

Γ.Κ. Συλαίος, Χ. Ακράτος, Β. Πισινάρας, Ν Καμίδης & Β.Α. Τσιχριντζής

‘TRITON’: A MONITORING STATION FOR WAVE CLIMATE, HYDRODYNAMICS AND TURBIDITY OFFSHORE NESTOS RIVER MOUTH, N. GREECE

G.K. Sylaios, C. Akratos, V. Pisinaras, N. Kamidis and V.A. Tsihrintzis


ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ)
Γ. Σαββίδης, Κ. Γεωργιάδης και Ε. Ντάτση
INVESTIGATION OF THE WATERS’ FLUSHING OF THE INNER BASIN OF NEA MOUDANIA’ S HARBOUR (NORTHERN GREECE)
Y. Savvidis, C. Georgiadis and E. Datsi

ΝΕΡΟ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Ηλιόπουλος Ν., Καπασσά Μ.
WATER: LEGISLATION AND OUTCOMES FROM THE PRODUCTIVE SECTOR AND FIRES
Iliopoulos N., Kapassa M.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ
Ανδρουλιδάκης Γ., Κρεστενίτης Γ., Κοντός Γ., Γεωργακόπουλος Γ. και Chen M.
INVESTIGATION OF FLOOD INCIDENTS DUE TO STORM SURGE EVENTS IN THE GREEK COASTAL REGION
Androulidakis Y., Krestenitis Y., Kontos Y., Georgakopoulos G. and Chen M.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΚΙΔΙΩΝ ΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Κομπιάδου Κ., Κρεστενίτης Γ. Ν., Αντωνιάδου Χ.και Χιντήρογλου Χ.
MATHEMATICAL INVESTIGATION OF THE APPLICABILITY OF BENTHIC ASCIDIA AS BIOLOGICAL FILTERS IN COASTAL AREAS
Kombiadou K, Krestenitis Y. N., Antoniadou C. and Chintiroglou Ch.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ
Κ.Λ. Κατσιφαράκης, Μ. Δράκου, Ε. Κολιάδη, Κ. Λιλικάκη, Α. Τσουραμάνη, Δ. Φωταρούδης
OPTIMIZATION OF WATER PUMPING SCHEME IN A COASTAL AQUIFER
K.L. Katsifarakis, M. Drakou, E. Κοliadi, K. Lilkakaki, A. Tsouramani, D. Fotaroudis

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BEACHMED-E ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
Πανταζής Α., Καμπάνης Ν. Α., Καραμπάς Θ.
COASTAL EROSION AND ENVIRONMENTAL FRIENDLY PROTECTION METHODS: ACTS OF THE EUROPEAN PROGRAM BEACHMED-E FOR THE CHARACTERISATION OF THE EROSION IN THE MEDITERRANEAN
Pantazis A., Kampanis N. A., Karambas Th. V.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ της ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ DRASTIC ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS
Καζάκης Ν., Βουδούρης Κ., Παύλου Α., Πατρικάκη Ο.
AQUIFER VULNERABILITY ASSESSMENT IN FLORINA BASIN, USING DRASTIC METHOD AND GIS
Kazakis N., Voudouris K., Pavlou A., Patrkaki O.

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΕ   ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Μωρίκη Α., Γαληνού-Μητσούδη Σ., Σαββίδης Ι., Πετρίδης Δ.
SEASONAL VARIATION OF WATER QUALITY IN A MUSSEL FARMING AREA
Moriki Α., Galinou-Mitsoudi S., Savvidis Y. ,  Petridis D.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ 137Cs ΚΑΙ 234Th ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ευαγγελίου Ν., Ψωμιάδου Χ., Σκούλλος Μ. και Φλώρου Ε.
ACTIVITY CONCENTRATIONS OF 137Cs AND 234Th IN THE MARINE ENVIRONMENT OF EASTERN SARONIKOS GULF
Evangeliou N., Psomiadou Ch., Scoullos M.and Florou H.,

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΔΙΑΣΤΑΛΛΑΖΟΝΤΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΩΝ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
Γουλιάρμου Β., Μήτρακας Μ., Ζαλίδης Γ., Μπίλας Γ.,  Γαλάνης  Γ.,  Παπαδέλης Α., Μενούνου Ν. και Τσοτσόλης Ν.
THE EFFECT OF TAGARADES LANDFILL LEACHATES LEAKAGE DURING JULY 2006 ON SOIL AND UNDERGROUND WATER
Gouliarmou B., Mitrakas M., Zalidis G., Bilas G., Galanis G., Papadelis A.,  Menounou N. and Tsotsolis N.

ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΠΟΓΔΑΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΣΗΡΟΥ-ΛΑΓΚΑΔΑ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Γιούρη, Μ. Βαβελίδης, Β. Μέλφος, Χ. Χριστοφορίδης, Κ. Φυτιάνος
GEOCHEMICAL STUDY OF BOGDANA RIVER WATERS
AT THE ASSIROS-LAGADA AREA, THESSALONIKI
Giouri A., Vavelidis M., Melfos V., Christophoridis C., K. Fytianos

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ, ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΣΕ ΥΔΩΡ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
Αναγνωστοπούλου Μ.Α., και Ward N.Ι.
DETERMINATION OF ARSENIC  COPPER AND LEAD IN DRILL HOLE WATER IN THE WIDER AREA OF TRIGLIA, CHALKIDIKI.
Anagnostopoulou M.A., and Ward N.I.

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΡΟΧΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΣΩ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κόλλιας Π., Κόλλιας Β., και Κόλλιας Σ.
THE RAIN WATER COLLECTION TO BAZINS IN THE REGION AND THE ENVIRONMENTAL PROTECTION THROUGH FIXING OF PROTECTION ZONES

Kollias P., Kollias V., and Kollias S.


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Β. ΕΛΛΑΔΑ)
Χ. Χριστοφορίδης, Ε. Μπιζάνη, Ε. Ευγενίδου, Κ. Φυτιάνος
ASSESSMENT OF THE GROUNDWATER QUALITY IN THE MUNICIPALITY OF THERMI (THESSALONIKI PREFECTURE)
C. Christophoridis, E. Bizani, E. Evgenidou, K. Fytianos

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΝΙΠΕΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΙΤΡΙΚΑ ΙΟΝΤΑ – ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ.
Κούγκολος Α., Χαλάτση Μ.
EXAMINATION OF THE SUITABILITY OF UNDERGROUND WATER, IN THE MUNICIPALITY OF ENIPEAS OF LARISSA PREFECTURE, BASED ON THEIR CONCISION IN NITRIC IONS – NITRO POLLUTION.
Kougolos A., Halatsi M.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS-PAHS) ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Λιαπής Κ., Μπεμπέλου Ε. και Απλαδά- Σαρλή Π.

DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHS) IN WATER

Liapis K., Bempelou E. and Aplada-Sarlis P.


Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Σπηλιωτόπουλος Χ.
THE STUDY OF WATER POLLUTION, CONSEQUENSES AND SOLUTIONS
Spiliotopoulos C.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ
E. Εξάρχου, Τ. Αλμπάνης
COMPLETE PROCEDURE OF ΤHE PROCESS OF THE STILL TABLE WATER AND OF REFRESHMENT
E. Exarchou, T. Albanis

Αειφορική διαχείριση ομβρίων ΚΑΙ μη δομικεσ βελτιστεσ τεχνικεσ. περιΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ το Βιοτεχνικο Πάρκο Πάτρας
Παπαθεοδωρόπουλος Π., Αθανασοπούλου Ε.
Sustainable Mamagment RAINWATER and Best Management Practices. CASE STUDY the Industrial Park of Patras
Papatheodoropoulos P., Athanasopoulou E.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
Νικολάκη Π., Γάλλιος Γ.Π. και Boυλγαρόπουλος A.
DESTRUCTION OF REACTIVE DYES FROM WATER SYSTEMS
BY ELECTROCHEMICAL METHODS
Nikolaki P., Gallios G.P. and Voulgaropoulos A.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ICP-MS
Γ. Κυριάκου, Χ. Χαραλάμπους, Ε. Λοϊζου, Μ. Χριστοδουλίδου, Γ. Καθητζιώτης, Σ. Μιχαηλίδου, Κ. Μιχαήλ
HEAVY METALS DETERMINATION IN DRINKING AND SURFACE WATERS USING ICP-MS
G. Kyriakou, C, Haralampous, E. Loizou, M. Hristodoulidou, G. Kathitziotis, S. Michaelidou, K. Mihail


ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

UNIT III: URBAN SOLID WASTE

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ζουρνάς Ι.

URBAN SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE PREFECTURE OF THESSALONIKI WITHIN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN UNION
Zournas I.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε. Παπαχρήστου, Η. Χατζηαγγέλου, Κ. Αλιβάνης, Ε. Νταρακάς, Α. Μπέλου,  Δ. Ιωαννίδου, Ε. Παρασκευοπούλου, Κ. Πούλιος, Α. Κουκουρίκου, Κ. B. Σορτίκος, Φ. Γκανούλης, Ν. Κοσμίδου
LONG TERM RESEARCH FOR THE QUANTITATIVE AND THE QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF THE MUNICIPAL SOLID WASTE IN THESSALONIKI
E. Papachristou, H. Hadjianghelou, K. Alivanis, E. Darakas, A. Belou,  D. Ioannidou, E. Paraskevopoulou, K. Poulios A. Koukourikou, K. V. Sortikos,  F. Ganoulis, N. Kosmidou

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ν. Μουσιόπουλος, Ε. Ιακώβου, Ά. Παπαδόπουλος, Χ. Αχίλλας, Δ. Αηδόνης, Δ. Αναστασέλος, Γ. Μπανιάς
DECISION MAKING METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE DESIGN AND OPERATION OF INERT MATERIALS RECYCLING FACILITY
Ν. Moussiopoulos, Ε. Iakovou, A. Papadopoulos, H. Achillas, D. Aidonis, D. Anastaselos, G. Banias

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τσιλέμου Κ. και Παναγιωτακόπουλος Δ.
METHODOLOGY FOR EVALUATING PERFORMANCE INDICATORS OF SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEMS
Tsilemou K. and Panagiotakopoulos D.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Γκαλογιάννης Κ., Χαϊντούτη Κ., Μάργαρης Ν.Σ., Καλύβας Γ. και Γασπαράτος Δ..
SOIL PARAMETERS VARIATION OF FINAL SOIL COVER IN THE ANO LIOSIA WASTE DISPOSAL SITE
Galogiannis K., Haidouti C.2, Margaris N.S., Kalivas G., Gasparatos D.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Γεωργιάδης Ν., Κούγκολος Α.
SOLID-WASTE PRODUCTION IN THE SECTIONS OF MUNICIPALITY OF VOLOS
Georgiadis N., Kungolos A.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Κομπατσιάρης Α., Πρωτοπαπάς Ά.
MANAGEMENT OF SOLID WASTE FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN CENTERS IN GREECE – THE MUNICIPALITY OF KILKIS CASE
Kompatsiaris A., Protopapas A.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΣΤΟ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Καρακώστα Α. και Νικολάου Κ.
ENVIRONMENTAL IMPACTS INVESTIGATION OF LANDFILL CONSTRUCTION AND OPERATION IN PREFECTURE OF IOANNINA
Karakosta E. and Nikolaou K.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Αναστασοπούλου Β. και Νικολάου Κ.
RESTORATION OF INACTIVE LANDFILL IN ARGOS ORESTIKO AND ITS TRANSFORMATION TO AN OUTDOOR ATIVITIES SPACE
Anastasopoulou V. and Nikolaou K.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗΣ

Δ. Σ. Αχιλιάς, Α. Γιαννούλης, Γ. Ζ. Παπαγεωργίου

RECYCLING OF POLYMERS FROM PLASTIC PACKAGING USING THE DISSOLUTION/REPRECIPITATION TECHNIQUE

D. S. Achilias, A. Giannoulis and G. Z. PapageorgiouΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

UNIT IV: ENERGY & ENVIRONMENT

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ CO2 ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ– ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Κακαράς Ε., Δουκέλης Α., Γιαννακόπουλος Δ.
CO2 CAPTURE AND SEQUESTRATION TECNOLOGIES IN THE ELECTRICITY GENERATION SECTOR – PRESENT STATUS AND FUTURE PROSPECTS
Kakaras E., Doukelis A., Giannakopoulos D.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 2ης ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ BtL
Α.Α. Λάππας, Σ.Σ. Βουτετάκης, Ν. Δρακάκη, Μ. Παπαπέτρου
PRODUCTION OF SECOND GENERATION LIQUID BIOFUELS FROM A BIOMASS TO LIQUID (BtL) PROCESS
A.A.Lappas, S.Voutetakis, N.Drakaki, M.Papapetrou

ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΙΔΙΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
Ηρακλέους Ε., Haase F. και Βασάλος I.A.
NOT ALL BIOFUELS ARE EQUAL: USING LIFE CYCLE ANALYSIS TO ASSESS ENVIRONMENTAL IMPACTS OF DIFFERENT BIOFUELS
Heracleous E., Haase F. and Vasalos I.A.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Π. Γραμμέλης, Μ. Αγρανιώτης, Ε. Κακαράς
UTILISATION OF ALTERNATIVE FUELS FROM MSW TO PARTIALLY SUBSTITUTE COAL IN LARGE SCALE POWER PLANTS
P. Grammelis, M. Agraniotis, E. Kakaras

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Σαββίδου Μ. Θ. , Καρβούνης Γ. , Παπακωνσταντίνου Α.  και Ζέρβας Ε.
LIQUID FUEL PRODUCTION FROM ΤΗΕ SOLID WASTE OF XANTHI PREFECTURE

Savvidou M.Th., Karvounis G., Papakonstantinou A. and Zervas E.


ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κοσμόπουλος Π.
RESEARCH REGARDING SOCIAL ATTITUDES TOWARDS RES APPLICATIONS AND ENERGY SAVING AT THESSALONIKI AREA
Kosmopoulos P.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
Μαρούλης Α.Ι. ,  Χατζηαντωνίου Κ. , Γέρμαν Ι.
PRESENTATION OF BIODIESEL
Maroulis Α.Ι.,  Hadjiantoniu Κ., German Ι.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Γώγος Μ., Τριανταφύλλης Ι. και Ξένος Δ.
EFFECTS OF ETHANOL USE IN CONVENTIONAL TECHNOLOGY VEHICLES
M. Gogos, J. Triandafyllis and D. Xenos

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
Γκολφινόπουλος Α. και Νικολάου Κ.
BIOGAS PRODUCTION AND USAGE FOR ELECTRICAL ENERGY GENERATION FROM RURAL WASTE IN KALAVRYTA, GREECE
Golfinopoulos Α. and Nikolaou Κ.

Λιόλιος Α. και Νικολάου Κ.
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF ALTERNATIVE FUEL USE PLANS IN URBAN BUSES OF THESSALONIKI
Liolios A. and Nikolaou K.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
Ιωαννίδου Ο., Σταυρόπουλος Γ. και Ζαμπανιώτου Α.
ACTIVE CARBON PRODUCTION VIA PYROLYSIS OF AGRO-RESIDUES
O. Ioannidou, G. Stauropoulos and A. Zabaniotou


ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

UNIT V: NATURAL ENVIRONMENT & ECOSYSTEMS

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΙ-ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ CLUE-S
Χουβαρδάς Δ., Βραχνάκης Μ., Μαντζανάς Κ., Ισπικούδης Ι. και Παπαναστάσης Β.
SHORT TERM FUTURE SIMULATION OF LAND COVER/USE CHANGES OF THE LANDSCAPE OF LAKE KORONIA WITH THE USE OF CLUE-S SEMI-EMPIRICAL MODEL
Chouvardas D., Vrahnakis M., Mantzanas K., Ispikoudis I. and Papanastasis V.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
Κοκκινάκης Α.Κ. και Ανδρεοπούλου Ζ.Σ.
EVALUATION OF FISHERY VIABILITY OF RIVER NESTOS ESTUARINE WETLANDS
Kokkinakis A.K. and Andreopoulou Z.S.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΥΡΙ ΑΛΜΥΡΟΥ
Παππάς I. και Παπασπυρόπουλος Κ.
ECONOMIC VALUATION OF ENVIRONMENTAL ASSETS: THE CASE OF THE AESTHETIC FOREST KOURI ALMYROU
Pappas I. and Papaspyropoulos Κ.

ΟΞΙΝΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΌΣΣΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ
Π. Μιχόπουλος, M. Cresser, Α. Οικονόμου, Γ. Μπαλούτσος, Α. Μπουρλέτσικας και Κ. Καούκης
SOIL ACIDIFICATION IN AN EXPERIMENTAL BEECH PLOT IN THE AREA OF OSSA DURING THE LAST 10 YEARS
P. Michopoulos, M. Cresser, A. Economou, G. Baloutsos, A. Bourletsikas and K. Kaoukis

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΑΚΟΕΙΔΩΝ
Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Τσαχαλίδης E., Καστόρης Α. και Πασίκας N.
MANAGEMENT OF BIRD PEST SPECIES IN SUBURBAN REGIONS: THE CASE OF CORVIDS
Sokos C., Birtsas P., Tsachalidis E., Kastoris A. and Pasikas N.

Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ
Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος , Κ. Ε. Σκορδάς
LAKE KORONIA AS ECOLOGICAL TRAP FOR WATERBIRDS
Birtsas P., Sokos C. and K. Skordas

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Οικονόμου Α., Μαλούπα Ε., Φωτάκης Δ., Αδαμίδης Β.
DEVELOPMENT OF ECO-TOURIST ACTIVITIES IN THE BALKAN BOTANIC GARDEN OF KROUSSIA AND THE SURROUNDING AREA
Oikonomou A., Maloupa E., Fotakis D., Adamidis V.

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
Σιωμάδης Σ., Παντελίδου Δ., Δέρου Σ., Βαλαβάνη Α.
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROJECT,FOR THE RESTORATION AND THE DEVELOPMENT OF GALLIKOS RIVER
Siomadis S., Pantelidou D., Derou S., Valavani A.

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ.
Δημητρίου Ρ., Λάμπρου Μ., Λέκα Α.
BIODIVESITY AS INDICATOR OF TOURISM DEVELOPMENT THE EUROPEAN DIRECTIVE 2001/42

Dimitriou R., Lambrou M., Leka A.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ
Χασάναγας Ν., Μπίρτσας Π. και Σώκος Χ.
SOCIAL CHARACTERISTICS AND AESTHETIC ECOTOURISM OF HUNTERS
Hasanagas N., Birtsas P. and Sokos C.


ΕΝΟΤΗΤΑ VI: ΥΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

UNIT VI: HEALTH & ENVIRONMENT

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1980-2005). ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Παπαδάκης Ν, Γεωργιανός Π, Χαραλαμπίδης Δ, Τσαχουρίδου Ο, Παπαδάκης Γ, Γρηγοράκη Ε, Μπένος Α.
THE DESCRIPTIVE EPIDEMIOLOGY OF THE MAIN TYPES OF CANCER IN GREECE (1980 – 2005). PERSPECTIVES AND PREVENTION STRATEGIES
N. Papadakis, P. Georgianos, D. Charalambidis, O. Tsahouridou, G. Papadakis, E. Grigoraki, A. Benos.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1980-2001. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ.
Ν. Παπαδάκης, Ε. Γρηγοράκη , Π. Γεωργιανός, Δ. Χαραλαμπίδης, Ο. Τσαχουρίδου, Γ. Παπαδάκης, Α. Μπένος
THE DESCRIPTIVE EPIDEMIOLOGY OF THE HEART-VASCULAR DISEASES AMONG THE GREEK POPULATION (1980 – 2001). PERSPECTIVES AND PREVENTION STRATEGIES
N. Papadakis, E. Grigoraki, P. Georgianos, D. Charalambidis, G. Papadakis, O. Tsahouridou, A. Benos.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1995-2005
Παπαδάκης Ν., Γεωργιανός Π., Μπένος Α.
THE EVALUATION OF MORTALITY FROM LUNG CANCER IN MACEDONIA DURING THE DECADE 1995 – 2005
N. Papadakis, P. Georgianos, A. Benos

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΙΟΝΤΑ
Χ. Δουλγέρης, Π. Τσουμπάρης, Ν. Παπαδάκης, Λ. Κοβάτση, Ε. Τσούκαλη
THE QUALITY OF POTABLE WATER OF THE SCHOOLS IN THE GREATER AREA OF THESSALONIKI, RELATED TO As, Mn AND NO3.
C. Doulgeris, P. Tsoumbaris, N. Papadakis, P., L. Kovatsi, H. Tsoukali

ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΒΡΟΥ,  ΔΡΑΜΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.
Παπαδάκης Ν.,  Γεωργιανός Π.,  Τσουμπάρης Π.
NITRATE CONCENTRATIONS IN POTABLE WATER IN EVROS, DRAMA, EMATHIA, SERRES, CHALKIDIKI AND THESSALONIKI PERFECTURES. IMPACT ON PEOPLE HEALTH
Papadakis N., Georgianos P., Tsoumbaris P.

ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΒΡΟΥ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.
Τσουμπάρης Π., Παπαδάκης Ν., Γεωργιανός Π.
HEAVY METAL CONCENTRATIONS IN POTABLE WATER IN EMATHIA, SERRES, CHALKIDIKI AND THESSALONIKI PERFECTURES. IMPACT ON PEOPLE HEALTH
Tsoumbaris P., Papadakis N., Georgianos P.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ.
Ν. Παπαδάκης
ENVIRONMENT AND HEALTH. ENVIRONMENTAL AND HEALTH EDUCATION
N. Papadakis

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ (GREEN TEA, GUARANA SP) ΚΑΙ ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΥΘΗΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ UVB ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Κοτζαηλία Κ., Ξένος Κ.
CONTRIBUTION OF THE INFUSIONS OF GREEN TEA, GUARANA SP AND THEOPHYLLINE TO THE INHIBITION OF THE ERYTHEMA CAUSED BY UVB RADIATION
Kotzailia K., Xenos K.

Εκτίμηση Κινδύνου Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών (Χ.Β.Ρ.Π.) Ουσιών στην Ελλάδα
Χάλαρης Μ.
RISC ASSESSMENT OF CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR (C.B.R.N.) SUBSTANCES IN GREECE
Chalaris M.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μπεργελέ Ε., Χάλαρης Μ.
International treaties concerning chemical and biological agents. their implementation in Greece.
Bergele E., Chalaris M.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
Ελευθεριάδου Κ., Χάλαρης Μ.
BIOLOGICAL AND CHEMICAL INCIDENTS:
Local Government Organizations’ ability to protect Public Health and TO manage Massive Losses
Eleftheriadou K., Chalaris M.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Καραφίλη Ν., Σταύρου Γ., Στόικος Α.

HOSPITAL HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT

Karafilli N., Stavrou G.., Stoikos A.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σταύρου Γ., Στόικος Α., Κάλφας Σ.

DENTAL OFFICE HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT

Stavrou G., Stoikos A., Kalfas S.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΛΓΑΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σταύρου Γ., Στόικος Α., Καραφίλη Ν., Κάλφας Σ.
MANAGEMENT OF DENTAL AMALGAM’S MERCURY AND ITS EFFECTS TO THE ENVIRONMENT
Stavrou G., Stoikos A., Karafilli N., Kalfas S.


ΕΝΟΤΗΤΑ VII: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

UNIT VII: ENVIRONMENTAL PLANNING & MANAGEMENT

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Αχίλλας, Κ. Νικολάου
DEVELOPMENT OF ΑN INDICATORS SYSTEM FOR THE EVALUATION OF THE ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY IN THE THESSALONIKI AREA
Ν. Moussiopoulos, C. Achillas, Κ. Nikolaou

ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μπάσμπας Σ.
URBAN TOLLS AND THE ENVIRONMENT
Basbas S.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ
Μουντούρης Α., Λεβεντός Δ., Κάρναβος Ν.
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM
FOR THE CASE OF AN ENERGY – INDUSTRIAL GROUP OF COMPANIES
Mountouris A., Leventos D., Karnavos N.

επανάχρηση στρατοπέδων που βρίσκονται εντός αστικού ιστού. Εφαρμογή των αρχών του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και της βιώσιμης ανάπτυξης στην περίπτωση του στρατοπέδου Ζιάκα στον δήμο Ελευθερίου - Κορδελιού στην Δυτική Θεσσαλονίκη.
Μάνος Ε.
Regeneration process for military camps in greek cities. Application of Environmental Design and Sustainable Development principles on Ziakas military camp in Eleftherio Kordelio municipality, Thessaloniki agglomeration.
Manos. E.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΩ
Βαφειάδου Α. Νικολάου Κ.
ENVIROMENTAL ASSESSMENT OF THE RING ROAD OF KOS CITY
Vafiadou A., Nikolaou K.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παλάντζας Γ., Δημητρίου Κ., Βαφάκη Ε., Νανιόπουλος Α., Κουτίτας Χ.
INTEGRATED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE PORT OF THESSALONIKI
Palantzas G., Dimitriou K., Vafaki E., Naniopoulos A., Koutitas C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ. ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Τρομπούκης Γ. και Παραλίκας A.
PREPARATION IN A LOCAL GOVERNMENT LEVEL FOR PREVENTING FLOODS. THE NEW LEGAL FRAMEWORK IN THE E.U.
Trompoukis G. and Paralikas A.

ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Σ. Οικονόμου
A CRITICISM OF METHODS OF ASSESSMENT OF ECONOMIC VALUE OF ENVIRONMENTAL GOODS
S. Oikonomou

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΡΘΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Σ. Οικονομου, Χ. Χατζηπαναγιώτου, Μ. Οικονόμου
INVESTIGATION OF PSYCHODYNAMIC CHARACTERISTICS AND ENVIRONMENTAL CONSCIENCE OF ENVIRONMENTALLY RIGHT-MINDED CONSUMER
S. Oikonomou, C. Chatzipanagiotou, M. Oikonomou

OIKONOMIKH ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ G.I.S.
Φ. Παπαδημητρίου
ECONOMIC GEOGRAPHY, RURAL ENVIRONMENT AND PRIVATISATION OF RURAL LANDS IN BULGARIA: AN ASSESSMENT USING SPATIAL STATISTICS AND G.I.S.
F. Papadimitriou

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ:
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Βαδράτσικας Π., Δαλάκης Ν., Κουρκουρίδης Δ.
PROTECTION, MANAGEMENT AND PROMOTION OF NATURAL AND CULTURAL HERITAGE:
THE CASE OF WESTERN MACEDONIA REGION
Vadratsikas P., Dalakis N., Kourkouridis D.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δ. Βουτσά και Π. Ποθητού
ENDOCRINE DISRUPTING COMPOUNDS IN MUNICIPAL AND INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS
D. Voutsa and P. Pothitou

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Ν. Οικονόμου, Σ. Μαυρίδου , Π. Εσκίογλου
UTILIZATION OF WASTE FROM MARBLE TREATMENT IN THE PRODUCTION OF CEMENT MORTARS
Oikonomou N., Mavridou S., Eskioglou P.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΤΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Σαχινίδου Π.

ENVIRONMENTAL REPERCUSSIONS FORESTAL STREETS IN GREECE. THE CASE OF FORESTAL STREET IN THE MUNICIPALITY KATO KLEINES – PREFECTURE FLORINA"

Sachinidou P.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
Μπάντσης Γ., Παπαγεωργίου Δ., Μπέλτσιος Κ., Σικαλίδης Κ.
RESEARCH OF FIRE’S SPREADING IN VARIOUS FLAMMABILITY MATERIALS IN A SYSTEM WITH NORMAL PLACEMENT
Bantsis G., Papageorgiou D., Beltsios C., Sikalidis C.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ
Δ. Παρασκευοπούλου, Δ. Σ. Αχιλιάς, Α. Παρασκευοπούλου
MIGRATION OF STYRENE FROM PLASTIC PACKAGING BASED ON POLYSTYRENE TO FOOD SIMULANTS

D. Paraskevopoulou, D. S. Achilias and Α. Paraskevopoulou


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Πατσιατζή Ε. και Νικολάου Κ.
ENVIRONMENTAL PLANNING OF TRAFFIC IN THE CITY OF TIRNAVOS
Patsiatzi E. and Nikolaou K.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Σελιτσανιώτης, Ι., Νικολάου, Κ.
PLANNING FOR THE URBAN GREEN IN THE CITY OF LARISSA, GREECE
Selitsaniotis, Ι.,Nikolaou, Κ.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Μουλούδης Δ., και Νικολάου Κ.
Enhancement and Increase of Urban GREEN in Alexandroupolis, Based on the Principals of Environmental Planning
Mouloudis D. and Nikolaou K.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΟΦΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Παράσχου Π. και Νικολάου Κ.
MANAGEMENT, CONSERVATION AND REVEAL OF SUBURBAN FORESTS. THE CASE OF THE SUBURBAN FOREST OF THE HILL “AG. PANTELEIMONA” OF FLORINA
Paraschou P. and Nikolaou K.

Το αστικό και περιαστικό πράσινο του δήμου Βέροιας
Γουσιανόπουλος Κ., Στεργίου Ι. και Νικολάου Κ.
ΤΗΕ URBAN AND SUBURBAN GREEN IN THE MUNICIPALITY OF VERIA
Gousianopoulos K., Stergiou I. and Nikolaou K.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Φανός Κ. και Νικολάου Κ.
Optimization and increase of suburban green of MUNICIPALITY of kozani

Fanos K. and Nikolaou K.


ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Ταζογλίδου Ε. και Νικολάου Κ.
INVESTIGATING THE VIABILITY OF A BIODIESEL PRODUCTION UNIT IN THE IMATHIA PREFECTURE AND ITS ENVIRONMENTAL IMPACTS
Tazoglidou E. and Nikolaou K.


ΕΝΟΤΗΤΑ VIII: ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

UNIT VIII: GREEN CHEMISTRY & TECHNOLOGY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΑΕΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Kομβόκης B., Βασάλος Ι., Τριανταφυλλίδης Κ.
ENVIRONMENTAL CATALYTIC TECHNOLOGIES: REDUCTION OF NITROGEN OXIDES FROM FLUE- GASES ΟF FLUID CATALYTIC CRACKING UNITS IN REFINERIES
Kοmvokis V., Vasalos Ι., Τriantafyllidis Κ.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ

Δ. Σ. Αχιλιάς, Ε. Αντωνάκου, Μ.Μ. Καράμπελα και Α.Α. Λάππας

RECOVERY OF VALUABLE MATERIALS FROM THE RECYCLING OF POLYMERS USING PYROLYSIS

Dimitris S. Achilias, Ε. Antonakou2, Μ.Μ. Κarabela and Α.Α. Lappas


ΡΗΤΙΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
Η. Παπαδοπούλου
ADHESIVES FROM RENEWABLE RESOURCES FOR BINDING
WOOD-BASED PANELS
E. Papadopoulou

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κ. Τσανακτσίδης, Α. Παπαδημητρίου
WATER SOLUTIONS INFLUENCE OF ORGANIC COMPOUNDS AT THE DETERGENT ACTION ON LIQUID CLEANING PRODUCTS, SO THAT THEY ARE RENDERED ENVIRONMENT AND MAN FRIENDLY
K. Tsanaktsidis, A. Papadimitriou

GREEN MARKETING – Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Σ. Οικονομου, Χ. Χατζηπαναγιώτου, Μ. Οικονόμου
GREEN MARKETING –THE MODERN CHALLENGE
S. Oikonomou, C. Chatzipanagiotou, M. Oikonomou

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Χ. Γεωργολιός, Β. Μπαλντούμη, Ε. Σαματίδου
GREEN OXIDATION
Α. Maroulis, Κ. Hatziantoniou-Maroulis, C. Georgolios, V. Baldoumi, Ε. Samatidou

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ.
Μακρή Κ., Αντωνιάδης A., Πούλιος I.
THE USE OF NEW TECHNOLOGIES AT THE TEACHING OF CHEMISTRY. THE EXAMPLE OF SEMICONDUCTORS. THE IMPLEMENTATION AT THE GREEN CHEMISTRY
Makri K., Antoniadis A., Poulios I.

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΒΥΝΗΣ : ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Μαρούλης Α.Ι., Χατζηαντωνίου Κ., Παλασοπούλου Μ., Κεραμιδάς K. και Πανούσης Δ.
ENZYME HYDROLYSIS OF MALT: AN ENVIRONMENTAL FRIENDLY PROCESS AS A TOOL OF EXPERIMENTAL TEACHING
Maroulis A.I., Hatziantoniou K.,  Palassopoulou M., Keramidas  K. and Panousis D.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Κ. Χατζηαντωνίου- Μαρούλη, Σ. Καραστογιάννη
GREEN CHEMISTRY IN CHEMICAL ANALYSIS
Chatziantoniou K., Karastogianni S.


ΕΝΟΤΗΤΑ IX: ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

UNIT IX: WATER & LIQUID WASTE TREATMENT

ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΡΙΣΘΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟ
Ι. Α. Κατσογιάννης και S. J. Hug
OXIDATION AND REMOVAL OF AS(III) FROM AERATED SOLUTIONS CONTAINING ZVI: THE ROLE OF FENTON REACTION BETWEEN PH 3-7.
I. A. Katsoyiannis and S. J. Hug

ΥΔΡΟΓΟΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
I.A. Βασιλειάδου και Δ.Β. Βαγενάς
HYDROGENOTROPHIC DENITRIFICATION OF DRINKING WATER
I.A. Vasiliadou and D.V. Vayenas

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ
Δ. Βουτσά, E. Λάζου, Λ. Αντώνογλου
ARSENIC REMOVAL FROM POTABLE WATER BY EMPLOYING ZERO VALENT IRON

D.Voutsa, E.Lazou and L.Antonoglou


ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΟ-ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΕΝΟΥ POLYFERRIC SULPHATE ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ, ΜΗ-ΙΟΝΙΚΟΥ, ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ.
Π.A. Μουσσάς, Α.Ι. Ζουμπούλης
COMPOSITE IRON-BASED COAGULANT SYNTHESISED BY INORGANIC POLYFERRIC SULPHATE AND ORGANIC, NON-ANIONIC POLYMER.
P.A. Moussas, A.I. Zouboulis

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Τζούπανος Ν.Δ. και Ζουμπούλης Α.Ι.
PREPARATION, CHARACTERISATION AND APPLICATION IN SURFACE WATER TREATMENT OF COMPOSITE COAGULANTS FROM POLYALUMINIUM CHLORIDE AND ORGANIC COMPOUNDS COMBINATION
Tzoupanos N.D. and Zouboulis A.I.

Η ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ε. Ν. Πελέκα και Κ. Α. Μάτης
SEAWATER DESALINATION
E.N. Peleka and K.A. Matis

Αξιοποίηση πτηνοτροφικων  αποβλητων για ΠΑΡΑΓΩΓΗ εδαφοβελτιωτικου – ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: «ΠΙΝΔΟΣ»

Σούλη Α.

EXPLOITATION OF POULTRY FOR THE PRODUCTION OF SOIL FERTILIZER – EXAMPLE OF THE AGRICULTURAL POULTRY BREEDING CO-OPERATIVE: “PINDOS”
Souli A.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΩΝ
Κώστογλου Μ., Καραπάντσιος Θ., Ζουμπούλης Α. και Μάτης Κ.
COMBINATION OF COMPUTATIONAL FLUID MECHANICS AND PHYSICOCHEMICAL MODELS FOR THE SIMULATION OF WATER TREATMENT PROCESSES
Kostoglou M., Karapantsios T., Zouboulis A. and Matis K.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΕΝΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Βαϊοπούλου Ε., Μελίδης Π. και Αϊβαζίδης Α.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΕΝΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Βαϊοπούλου Ε., Μελίδης Π. και Αϊβαζίδης Α.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΟΣΜΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΖΕΟΛΙΘΟ
Φιλιππίδης A., Αποστολίδης N., Παραγιός I. και Φιλιππίδης Σ.
PRODUCTION OF ODORLESS SEWAGE SLUDGE, PURIFICATION OF DYE-WORK AND URBAN WASTE-WATERS, USING HELLENIC NATURAL ZEOLITE
Filippidis A., Apostolidis N., Paragios I. and Filippidis S.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΔΟΥΣ ΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Δ. Παπαδήμος
TREATMENT OF SLUDGE OIL IN REFINERY OF HELLENIC PETROLEUM S.A. IN THESSALONIKI
D. Papadimos

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟΥ IMIDACLOPRID
Κίτσιου Β., Πούλιος I., Καραγιαννίδης Ε., Ματζαβίνος Δ.
PHOTOCATALYTIC OXIDATION OF THE PESTICIDE IMIDACLOPRID
Kitsiou V., Poulios I., Karagiannidis E., Matzavinos D.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΙΝΔΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Ζουμπούλης Α.Ι., Ντόλια Α. και Καραμανώλης Π.
EVALUATION OF CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT OF TANNING INDUSTRIES IN THE INDUSTRIAL AREA OF SINDOS (THESSALONIKI)
Zouboulis Α.Ι., Νtolia Α. and Κaramanolis P.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
Σαρασίδης Β. και Ζουμπούλης Α.
MODELING MEMBRANE BIOREACTORS
Sarasidis B., Zouboulis Α.


ΕΝΟΤΗΤΑ X: ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

UNIT X: PESTICIDES

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ TiO2 ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ.

Τ.Α. Αλμπάνης

PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF PESTICIDES AND ORGANIC MICROPOLLUTANTS RESIDUES IN WATER BY USING TiO2 AND SUNLIGHT

Τ. Α. Albanis


ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ SALBUTAMOL ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΤiO2

A.E. Βυλλιώτη, Β. Σακκάς, P. Calza, C. Medana, C. Baiocchi, E. Pelizzetti, T. Αλμπάνης

PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF SALBUTAMOL IN AQUEOUS ΤiO2 SOLUTIONS
A.E. Villioti, V.A. Sakkas, P. Calza, C. Medana, C. Baiocchi, E. Pelizzetti, T. Albanis

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Χισκιά Α., Τριάντης Θ. και Παπακωνσταντίνου Η.
PHOTOCATALYSIS WITH POLYOXOMETALLATES AS A NEW ADVANCED OXIDATION PROCESS FOR THE DESTRUCTION OF PESTICIDES IN AQUATIC SYSTEMS
Hiskia A., Triantis T. and E. Papaconstantinou

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ GC-FPD ΚΑΙ  LC-MS-MS
Μ. Κουτούγερα, Ε. Μποτίτση, Σ. Αντωνίου ,Τ. Αλμπάνης και Δ. Τσίπη
"DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES IN FRUIT AND VEGETABLES USING GC-FPD AND LC-MS-MS'
Μ. Κoutougera, Ε. Botitsi, S. Antoniou, Τ. Αlbanis and D. Tsipi

ΜΕΛΕΤΗ  ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
Βλαστός Δ., Μόσχου Χ. και Χελά Δ.
EVALUATION OF GENETIC EFFECTS IN FARMERS OCCUPATIONALLY EXPOSED TO A MIXTURE OF PESTICIDES

Vlastos D., Moshou H. and Hela D.


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΗS-SPME ΜΕ  ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (GC) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ.
Κ.Φυτιάνος, Γ. Δριμαροπούλου, Ν. Ράικος, Γ. Θεοδωρίδης, Ε. Τσούκαλη
HEADSPACE SOLID PHASE MICROEXTRACTION FOR THE GAS CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS OF ORGANOPHOSPHORUS INSECTICIDES IN VEGETABLES.
K. Fytianos, G. Drimaropoulou, N. Raikos, G. Theodoridis, H. Tsoukali

μικροεκχυλιση στερεασ φασησ και αερια χρωματογραφια με ανιχνευτη δεσμευσησ ηλεκτρονιων για τον καθορισμο φυτοφαρμακων σε νερα.
Κ.Β. Καραμέτση, Δ.Α. Λαμπροπούλου, Τ.Α. Αλμπάνης
PESTICIDE DETERMINATION IN WATER BY USING SOLID PHASE MICROEXTRACTION AND GAS CHROMATOGRAPHY WITH ECD
K.V. Karametsi, D.A. Lambropoulou and T.A. Albanis

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ), ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΣΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.
I. Β. Ζιώρης, Δ. A. Λαμπροπούλου, T. A. Αλμπάνης
DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES IN RIVER WATER OF ALIAKMONAS IN THE REGION OF IMATHIA (N. GREECE) BY MEANS OF SOLID PHASE EXTRACTION DISKS AND GAS CHROMATOGRAPHY.
I. V. Zioris, D.A. Lambropoulou, T. A. Albanis

ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ) ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τ. Αλμπάνης, Ι. Κωνσταντίνου και Δ. Χελά
CONCENTRATION LEVELS OF PESTICIDE RESIDUES IN NATURAL WATERS AND THEIR IMPACT IN ENVIRONMNENT
T. Albanis, I. Konstantinou and D. Hela

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ QUINALPHOS ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΔΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Md. Azharul Islam, Β. Σακκάς και Τ. Αλμπάνης

Adsorption-desorption study of quinalphos on five different soils
Md. Azharul Islam, V. Sakkas, T. A. Albanis

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ
Αφεντούλη Αικ.
THE ECOLOGICAL EFFECTS OF THE HERBICIDES AND THE METHODS FOR THEIR REDUCTION
Afentouli C.

αξιολογηση της hS-SPME ΤΕΧΝΙΚΗΣ στον ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ τους ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τσούτση Χ., Κωνσταντίνου Ι., Χελά Δ. και Αλμπάνης Τ.
evaluation OF HS-SPME in THE DETERMINATION OF ORGANOPHOSPHORUS INSECTICIDES AND METABOLITES IN VARIOUS FOOD MATRICES
Tsoutsi Ch., Konstantinou I., Hela D. and Albanis T.

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ FLUFENACET ΜΕ ΧΡΗΣΗ H2O2 ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ TiO2

Α. Βλάχου, Β. Σακκάς, Β. Μπότη και Τ. Αλμπάνης

PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF THE HERBICIDE FLUFENACET BY H2O2 AND AQUEOUS SUSPENSIONS OF TiO2
A. Vlachou, V. Sakkas, V. Boti and T. Albanis

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ (Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΑ)
Καλαμπόκη Γ., Λαμπροπούλου Δ., Αλμπάνης T.
MONITORING OF PESTICIDE RESIDUES IN SURFACE WATER OF KALAMAS RIVER (NW.GREECE)
Kalampoki G., Lambropoulou D, Albanis T.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ
Σταμάτης Ν., Χελά Δ.και Κωνσταντίνου Ι.
DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUE LEVELS IN THE LOWER CATCHMENT BASIN OF THE ACHELOOS RIVER
Stamatis N., Hela D., Konstantinou I.

ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ IMIDACLOPRID
Φιλιππίδης Ι. Ν., Σωτηρόπουλος Σ. και Πούλιος Ι.
PHOTOELECTROCATALYTIC DEGRADATION OF THE INSECTICIDE IMIDACLOPRID
Philippidis N., Sotiropoulos S. and Poulios I.


ΕΝΟΤΗΤΑ XI: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

UNIT XI: ENVIRONMENTAL EDUCATION & AWARENESS

ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε.
Παπαδοπούλου Π. και Κουδούνη Γ.
STUDΥING THE ORIENTATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN SCHOOLS: THE FINAL PRODUCTS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION PROJECTS
Papadopoulou P. and Koudouni G.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Φλώρου Γ., Καρασαββόγλου Α., Τσελεκτσίδου Π.
CENTRES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND REGIONAL DEVELOPMENT
G. Florou, A. Karasavvoglou, P. Tselektsidou

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΦΥΣΗΣ: ΕΝΑ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μπάρμπας Τ, Παρασκευόπουλος Σ. και Πασχαλίδης Γ.
NATURE DOCUMENTARIES: A POTENTIAL VALUABLE EDUCATIONAL MATERIAL AND TOOL FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION
Barbas T., Paraskevopoulos S. and Paschalidis G.

Αποτελεσματική δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης: Η περίπτωση του υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης του Προγράμματος LIFE-Φύση της Λίμνης του Άγρα
Μπιμπίτσος Χ., Γρηγοριάδης N., Ψυχογιού E., Δημαλέξης T., και Τσαγκουρίδου Δ.
Effective design of environmental education and AWARENESS materials: The case of environmental education and AWARENESS material for Agras Lake in the frame of Life-Nature Program implementation
Bimpitsos C., Grigoriadis N., Psychogiou E, Dimalexis T., and Tsagkouridou D.

Πρόταση για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Μαθητών/τριών σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης: η Περίπτωση της Αρχαίας Πέλλας

Βυρώζη Β., Καρεκλά Χ. , Γιουβάνογλου Ν. , Μαλανδράκης Γ. , Σουκιούρογλου I.

Increasing young children’s environmental awareness on sustainable development issues: the case of ancient pella

Virozi V., Karekla C. , Giouvanoblou Ν. , Malandrakis G. , Soukiouroglou I. ,

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ. Δικαιάκος και  Μ. Σκούλλος
EVALUATION BY THE STUDENTS OF THE EDUCATIONAL MATERIAL AND THE PROGRAM OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
D. Dikeakos and M. Skoullos

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Στυλιάδης Κ., Κωνσταντίνου Ά., Στάης Α., Πάσχου Ζ.
ENVIROMENTAL ACTIVITIES IN SCHOOL YARD
Styliadis K., Konstantinou A., Stais A., Paschou Z.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κουκουμπλιάκος Ι., Νούσια Μ.
NATURAL ENVIRONMENT KAI HUMAN GROWTH
Koukoumpliakos J., Nousia M.

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
Ταμουτσέλη ΚΠαπαδοπούλου Π.
ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN GREEK SCHOOLS
Τamoutseli Κ., Papadopoulou P.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ: ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ
Κ.Ταμουτσέλη, Μ. Ζιώγα
GREEK FLOWERS AND HERBS: A NATURAL RESOURCE WITH EVERLASTING VALUE
Τamoutseli Κ., Zioga M.

Ο ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Περδίκης Γ., Γραίκος Ν.
WOOD IMPREGNATION AS A WOOD PRESERVATION METHOD AND THE HISTORY OF ITS USE IN THE HELLENIC WOOD INDUSTRY – ITS EXPLOITATION FOR THE CREATION OF LEARNING MATERIAL FOR THE ENVIRONMENTAL EDUCATION
G. Perdikis, N. Graikos

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΤΗΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ». ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Μαρίνος Α.  Στέφος Ε., Σφυράκη Α., Μαλτέζος Ν.
INSTRUCTIVE ACTIVITIES IN THE FRAMES OF CROSS-CURRICULAR FRAME COURSES OF PHYSICS FOR THE ELEMENTARY SCHOOL IN THE “ENVIRONMENTAL ECONOMY”. EVALUATION OF ITS COMPREHENSION BY THE STUDENTS
Marinos Α.,  Stefos E.,  Sfyraki A. , Maltezos N

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΑΞΟΝΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ
Στέφος Ε.,  Μαρίνος Α. και Μαλτέζος Ν.
TΗΕ ENVIRONMENTAL EDUCATION AS AN AXIS OF IMPLEMENTATION OF AIMS AND OBJECTIVES OF CHEMISTRY IN THE SECONDARY EDUCATION: APPLICATIONS IN THE HIGH SCHOOL OF IALYSOS
Stefos E., Marinos A. and Maltezos N.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Ανδρεοπούλου Ζ.Σ. και Κοκκινάκης Α.Κ.
DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL SYSTEM FOR THE PROTECTION OF DELTA OF RIVERS AXIOS - LOUDIAS - ALIAKMON USING MULTIMEDIA
Andreopoulou Z.S. and Kokkinakis A.K.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Θ. A. Νασοπούλου
ORGANIZING A GUIDE IN PROTECTED AREAS
T. Nasopoulou

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Οικονομίδου Α.
ENVIRONMENTAL EDUCATION AND LOCAL COMMUNITIES. PELLA’S EXAMPLE
Οikonomidou A.

ΦΩΤΟΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. ΜΙΑ ΑΓΝΟΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
Π. Σ. Καραγκιοζίδης
LIGHT POLLUTION AND GREEN HOUSE EFFECT. AN IGNORING RELATIONSHIP
P. S. Karagiozidis

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γούναρη Ν., Δασκολιά Μ., Κυνηγός Χ. και Φλογατη Ε.
AIR POLLUTION AND DESTRUCTION OF MONUMENTS: CREATION OF DRAWING OF EDUCATIONAL ACTIVITY WITH THE EXPLOITATION OF EXPLORATORY SOFTWARE FOR THE TEACHING OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
Gounari N., Daskolia M., Kynigos C. and Flogaitis E.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Βασιλούδης Ι.
AIR POLLUTION: ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN GREECE
Vassiloudis I.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Βασιλάκη Α., Ζωγραφάκης Ν.
CREATION OF A SPECIAL COURSEWARE ABOUT ENERGY FOR THE STUDENTS OF PRE-SCHOOL EDUCATION
Vasilaki A., Zografakis N.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Χατζηδιάκου Δ., Γκανάτσιος Α., και Παπαβασιλείου Β.,
THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL LITERACY THROUGH AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO EDUCATION
Hatzidiakos, D., Ganatsios, A., and Papavasileiou V.,

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε.
M.E. Καπιωτάς
THE DEVELOPMENT OF A FRAMWORK OF THE QUALITY OF THE PLANNING OF THE PROJECTS OF E.E.
M.E. Κapiotas

Αειφορική Ανάπτυξη & Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ι. Παπαϊωάννου, Ι. Βλάχος, Κ. Παπασωτηροπούλου, Ε. Αντωνακοπούλου
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL EDUCATION
Papaioannou I., Vlahos I., Papasotiropoulou K., Antonakopoulou E.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
A. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Κ Μακρή, Ε. Κολιάρμου
INVESTIGATION OF THE ENVIRONMENTAL CONSCIENCE OF ADOLESCENTS
A. Maroulis., K. Chatziantoniou-Marouli, K. Makri, E. Koliarmou

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣMΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΒΙΟΜΑΖΑ»
Κασσελούρη Β. και Χατζηλεοντιάδου Σ.
BASIC DESIGN CONSIDERATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION SOFTWARE-ΤΗΕ “BIOMASS” APPLICATION
Kasselouri B. and Hadjileontiadou S.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Βασιλάκογλου Θ. και Χατζηλεοντιάδου Σ.
CONTRIBUTION TO THE DISTINCTION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS THROUGH THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SOFTWARE
Vasilakoglou T. and Hadjileontiadou S.

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ
Μπαλαμπανίδου Ζ. και Χατζηλεοντιάδου Σ.
PERCEPTIONS OF THE TEACHERS OF THE COUNTY OF KOZANI ABOUT THE LOCAL ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE LIGNITE EXPLOITATION
Mpalampanidou Z. and Hadjileontiadou S.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ –ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
Π. Ψυχογυιοπούλου,
SCHOOL LIBRARY AND EDUCATIONAL WORK: SUPPORT OF EDUCATIONAL PROGRAMMES (METHODOLOGY-EXAMPLES)
Psychogyiopoulou P.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
Λαλαζήση Χ., Λατινόπουλος  Π.
INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING ENVIRONMENTAL ATTITUDES AND BEHAVIOR OF LYCEUM STUDENTS
Lalazisi C., Latinopoulos P.
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Μαρούλης Α., Χατζηαντωνίου Μαρούλη Κ., Πουλιόπουλος Π.
THE TEACHING OF EXPERIMENTS OF CHEMISTRY IN THE SECONDARY EDUCATION AND ITS ADAPTATION TO THE MODERN REQUIREMENTS OF HYGIENE AND SAFETY AND GREEN CHEMISTRY – CONSTRUCTION OF WEB PAGE
Maroulis A., Chatziantoniou Marouli K., Pouliopoulos P.

ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΜΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ε. Κολιάρμου, Ε. Α. Βαρέλλα
MYTH AND LOGOS IN ANCIENT GREEK EXPERIMENTAL SCIENCES – AN EDUCATIONAL APPROACH
H. Koliarmou, E. A. Varella

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
Ρήγα Ε., Οικονόμου Θ., Κοκκίνου Ε. ,  Παλούκη Φ. , Ραφτοπούλου Ε.
ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SENSITIZATION IN THE PREFECTURE OF FOKIDA
Riga E., Ιkonomou Τ., Κokkinou Ε., Palouki F., Raftopoulou Ε.

ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΒΟΥΝΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΕΛΑΗΔΑΝΕ ΠΟΥΛΙΑ Η RING TONES?
Αγαπιάδου Π.
IN FORESTS AND MOUNTAINS OF ELECTRONIC WASTES, BIRDSONGS OR RING TONES TO HEAR?
Agapiadou P.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Λιθοξοΐδου Θ. Α.
ENVIRONMENTAL SENSITIZATION OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS VIA THE CHEMISTRY INSTRUCTION
Lithoxoidou T. A.

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Βαφειάδης Α. Π., Κουτσιούλης Ν., Ανδρεάδου-Φραγγούδη Β. και Βλάχου Β.
RENEWABLE ENERGY SOURCES. A SCHOOL PROGRAM OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
Vafiadis A. P., Koutsioulis Ν., Andreadou-Fragoudi Β. and Vlahou V.

«ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΕΝΟΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ». ΠΩΣ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΦΥΠΝΙΖΕΙ ΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Πλεύρης Γ.
«FOLLOWING THE TRACES OF A FORGOTTEN WORLD». HOW A PROGRAM OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AROUSES A LOCAL SOCIETY.
Plevris G.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Μυλωνάς Β. και Χαριτίδου Σ.
EDUCATIONAL ENVIRONMENTAL PROGRAMME. TOPIC: CHEMICAL INDUSTRY AND QUALITY OF LI FE
Mylonas V. and Charitidou S.

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ»
Σ. Β. Λευκοπούλου
GIVING SENSE TO THE WORD “SAFETY”
S. Lefkopoulou

Θάλασσα και γλυφό νερό»: Ενα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Eκπαίδευσης του ΚΠΕ Νεάπολης Κρήτης
Δρακωνάκη Χ., Μαμάκης Γ., Πλουσάκη Κ., Βασιλάκη Α., Δαρδιώτη Α.
SEA AND BRACKISH WATER’’ AN ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAM OF CEE OF NEAPOLI CRETE
Drakonaki H., Mamakis, G., Plousaki K., Basilaki A., Dardioti A.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Θ. Α. Φελέκης
ENVIRONMENT AND NANOTECHNOLOGY: A PROMISING CHALLENGE
Felekis TA

«ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ»: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παπαπανάγου Ε., Αλεξίου Θ.
«ONE DAY IN STROFYLIA »: ENVIRONMENTAL EDUCATION MATERIAL
Papapanagou E., Alexiou T.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Παπαπανάγου Ε., Παπαδιαμάντη Μ., Αλεξίου Θ.
ΕDUCATIONAL – ENVIRONMENTAL ACTIONS FOR THE SENSITIZATION OF STUDENTS REGARDING HOUSEHOLD WASTE REDUCTION
Papapanagou E., Papadiamandi M., Alexiou T.

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ . ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ.
Καρούντζου Γ.
ΕNVIROMENTAL EDUCATIONAL CENTERS AND THEIR ROLE .THE  PRESENTATION  OF THE ENVIROMENTAL CENTRE OF N.KIOS, ARGOLIDA.
Karountzou G.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
Καρούντζου Γ.
ENVIROMENTAL EDUCATION AND HUMAN RIGHTS EDUCATION.  TWO DIFFERENT APPROACES WITH SIMILAR CHARACTERISTICS.
Karountzou G.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Μ.Ε. Καπιωτάς και Μ.Μ. Καπιωτά
THE TRAINING OF TEACHERS IN THE ENVIRONMENTAL EDUCATION: AN ALTERNATIVE PROPOSAL OF CONTINUOUS TRAINING
M.E. Kapiotas and M.M. Kapiotas

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ρούσσος Γ., Καπασσά M. και  Νεοκοσμίδης Λ.
DEVELOPMENT OF A PROJECT PLAN IN THE LINE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION ON THE ISSUE OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF WAR BATTLES
Roussos G., Kapassa M., and Neokosmidis L.

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Αβραμίδου Β., Αγγελίδης Ζ.
MOBILE PHONES IN OUR LIVES
Avramidou V., Agelidis Z.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ :ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ”
Πολύζος Ν.
ENVIROMENTAL AND HEALTH :EDUCATIONAL ACTIVITIVITIES FOR CHILDREN OF SCHOOL AGE THROUGH XENOPHON'S WORK “ECONOMIKOS”
Polyzos N.

3 σχόλια:

  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Καλησπέρα θα μπορούσα να βρω τα πρακτικά του συγκεκριμένου συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή με τα άρθρα ανεπτυγμένα;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. που μπορώ να βρω τα πρακτικά;

    ΑπάντησηΔιαγραφή